Apie ministeriją

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) yra vykdomosios valdžios institucija.

Peržiūrėti PDF formatu.

Svarbiausi Susisiekimo ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą:

1. transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros srityje;

2. keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityje;

3. formuoti valstybės politiką visų rūšių transporto saugaus eismo srityje;

4. kombinuoto vežimo, transporto tranzito ir logistikos srityse;

5. elektroninių ryšių ir pašto srityse;

6. informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros srityse;

7. pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse.

 

Susisiekimo ministerijai vadovauja susisiekimo ministras.

Ministerijos struktūrą sudaro 2 departamentai, 2 grupės, 8 savarankiški skyriai. 2019 metų I ketvirtį joje dirbo 142 valstybės tarnautojai ir 26 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba trys Susisiekimo ministerijos deleguoti specialieji atašė: du transporto bei vienas telekomunikacijų ir pašto atašė. Po vieną transporto atašė dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kazachstano Respublikoje.

Susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirta 16 įmonių, įstaigų, bendrovių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-27