BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Duomenų subjekto asmens duomenų teikimas

Asmens duomenys teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant Susisiekimo ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų subjekto asmens duomenys teikiami:

1. Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (per Valstybės tarnautojų registrą), Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

2. Asmenų, pretenduojančių į valstybės tarnautojų, valstybės įmonės, įstaigos prie Susisiekimo ministerijos, viešosios įstaigos vadovo pareigas, asmens duomenys teikiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. 

3. Investuotojų asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

4. Žemės sklypo savininko, žemės sklypo paveldėtojo, nuomininko, naudotojo, turto vertintojo asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

5. Paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. 

6. Apie korupciją pranešančio asmens duomenys teikiami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

7. Teismo proceso šalių asmens duomenys gaunami ir teikiami teismui per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį.

8. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pažymos dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių funkcijas susiejimas su Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo funkcijomis aiškinamoji lentelė teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai.

9. Civilinio mobilizacinio personalo sąrašas teikiamas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos.

10. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Susisiekimo ministeriją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Susisiekimo ministerija gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Susisiekimo ministerijai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis Susisiekimo ministerijos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Susisiekimo ministerija gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Susisiekimo ministerijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Susisiekimo ministerija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai yra:

1. saugos tarnyba, su kuria yra sudaryta duomenų tvarkymo sutartis – vaizdo stebėjimo tikslu;

2. informacinių technologijų bendrovės, kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

3. bendrovė, teikianti virtualios IP telefonijos paslaugas;

4. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, centralizuotai atliekantis personalo administravimo funkcijas ir organizuojantis centralizuotą viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą;

5. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, centralizuotai teikiantis IT paslaugas (prieglobos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-06