BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nagrinėjimas

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant reikalavimų, nenagrinėja, jeigu Susisiekimo ministerijos kancleris nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Susisiekimo ministerija raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį per 5 darbo dienas.

2. Susisiekimo ministerija nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Šis terminas prireikus Susisiekimo ministerijos kanclerio sprendimu gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Susisiekimo ministerija per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

3. Jei Susisiekimo ministerija nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, Susisiekimo ministerija nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 77 straipsnio 1 dalį bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

4. Susisiekimo ministerija atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai. Susisiekimo ministerija, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruotu paštu. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

5. Duomenų subjekto prašymu informacija jam gali būti suteikta žodžiu, prieš tai patikrinus duomenų subjekto asmens tapatybę.

6. Duomenų subjektui teikiama informacija ir visi pranešimai bei visi veiksmai, kurių imtasi gavus duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo yra nemokami. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Susisiekimo ministerija gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal gautą prašymą.

7. Susisiekimo ministerija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

8. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis ir gauti vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje. Jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar yra kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinis numeris ir pan.), šie vaizdai, duomenys turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

9. Teikiant duomenų subjektui dokumentų kopijas ar kitą informaciją, yra teikiama tik su pačiu duomenų subjektu susiję asmens duomenys. Jeigu dokumentų kopijose ar kitoje informacijoje yra trečiųjų asmenų asmens duomenys, jie užtušuojami arba teikiamas šių dokumentų išrašas ir pan.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02