BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimas

1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai turi pateikti prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu.

2. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

3. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • kreipdamasis žodžiu ar pateikdamas prašymą raštu asmeniškai Susisiekimo ministerijos darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  • pateikdamas prašymą paštu kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

  • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu turi pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

4. Duomenų subjektui nepatvirtinus savo asmens tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ir 14 straipsnius.

5. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

6. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Susisiekimo ministeriją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar adresą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar adresą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti 1 – 3 punktų reikalavimus.

7. Kai yra abejojama prašymą pateikusio duomenų subjekto tapatybe, Susisiekimo ministerija, jei įmanoma, gali paprašyti duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti jo tapatybę.

8. Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per Susisiekimo ministerijos nurodytą terminą, duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo yra netenkinamas.

9. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama naudoti Susisiekimo ministerijos svetainėje www.sumin.lrv.lt skiltyje „Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka" - „Rekomenduojamos prašymų formos“ esančias prašymų formas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02