BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


ES investicijos 2014-2020 m.

2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programa (6,709 mlrd. Eur) skirta įgyvendinti ES sanglaudos politiką Lietuvoje. Šioje veiksmų programoje numatomos iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (toliau – SF) finansuotinos veiklos partnerystės sutartyje identifikuotiems iššūkiams įveikti ir ekonominiams bei socialiniams pokyčiams Lietuvoje pasiekti 2014–2020 metų laikotarpiu.                      

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, skirta 1,254 mlrd. Eur investicijų iš ERPF ir SF transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektoriuose įgyvendinamų projektų finansavimui.

Informacinės visuomenės plėtros sektoriui skirta 180 mln. Eur iš ES ERPF investicijų. Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ finansuojamos 9 priemonės.

Informacinės visuomenės plėtros sektoriui skirtų ES fondų investicijų

procentinis paskirstymas pagal sritis.

 

Skatinant pažangią informacinės visuomenės plėtrą, 20 proc. šiam tikslui numatytų lėšų bus skirta informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrai optimizuoti, apie 19 proc. – naujos kartos interneto prieigos plėtrai, didinant plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą. 

 

Transporto sektoriui skirta 1,073 mlrd. Eur investicijų iš ES fondų: 250 mln. Eur iš ERPF ir 823 mln. Eur iš SF. Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ finansuojamos 8 priemonės ir pagal 6 prioritetą „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ finansuojama 11 priemonių.

 

Transporto sektoriui skirtų ES fondų investicijų pasiskirstymas pagal sritis.

Transporto sektoriuje daugiausia investicijų teks kelių ir geležinkelių infrastruktūrai modernizuoti: keliams – 47 proc.,  geležinkeliams – 32 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, tačiau įvertinus geležinkelių sektoriaus infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę skirtas investicijas, kurios yra perkeltos iš SF, geležinkelių sektoriui ES lėšų finansavimas sudarys daugiau kaip 45 proc. visų transporto sektoriui skirtų ES lėšų. Taip pat daug dėmesio skiriama darniam judumui miestuose plėtoti, eismo saugai gerinti, intelektinėms transporto sistemoms diegti, energijos vartojimo efektyvumui didinti, aplinkai nekenksmingo transporto plėtrai.

Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 20142020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Tam tikslui finansų ministras 2020 m. kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimui supaprastinti. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

 Pagrindiniai pakeitimai:

 • trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje;
 • maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %;
 • avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų, tik kai avanso suma yra iki 10 000 Eur. Ši nuostata galioja ir išankstino apmokėjimo sąskaitoms;
 • trumpinamas tarpinio mokėjimo prašymo apmokėjimo terminas iki 12 d. d. (avanso išmokėjimas – iki 7 d. d.);
 • mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol;
 • reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą atsisakoma, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės.

Finansų ministerija ir įgyvendinančiosios institucijos, siekdamos kuo lankstesnio ir sklandesnio ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo, projektų vykdytojus ragina:

 • greičiau atsiskaityti su tiekėjais už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Projekto vykdytojas, gavęs lėšas, tiekėjo sąskaitą apmoka per 3 d. d. Kitais atvejais pirkimo sutartyse rekomenduojama numatyti ne ilgesnį nei 15 d. d. terminą;
 • teikiant mokėjimo prašymą iš pirmo karto pateikti visus reikiamus ir teisingus dokumentus. Kitu atveju dokumentus reikės patikslinti per 2 d. d., o to nepadarius bus išmokama tik ta suma, kuri pateiktuoju mokėjimo prašymu bus pagrįsta;
 • vietoj galutinio mokėjimo prašymo pateikti tarpinį, jei numatyta patikra projekto vietoje dėl karantino režimo ir panašių apribojimų negalima (nebent su agentūra būtų susitarta kitaip).

Kol šalyje paskelbtas karantino režimas ir panašūs apribojimai:

 1. ministerijoms kvietimuose teikti paraiškas pakeitus terminus jau paskelbtų ir laikinosios tvarkos įsigaliojimo dieną galiojančių kvietimų paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 14 dienų;
 2. projekto veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma padaryti iš esmės nemažinant veiklų vykdymo kokybės (pvz.: mokymai, konsultacijos ir pan.). Apie projekto veiklų vykdymo formos pasikeitimą projekto vykdytojas turi informuoti agentūrą, kuri nurodys, kokius dokumentus reikės teikti nuotoliniu būdu vykdomoms veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti;
 3. gavus projekto vykdytojo prašymą projekto veiklų įgyvendinimo terminas atidedamas ir/ar pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;
 4. patikros vietoje vykdomos nuotoliniu būdu (pvz. gaunant nuotraukas, video įrašus ir pan.) jas fiziškai pakartojant pasibaigus karantino režimo laikotarpiui;
 5. įgyvendinančiųjų institucijų organizuojami informaciniai susitikimai ir mokymai galimiems pareiškėjams vykdomi nuotoliniu būdu.

Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant viešųjų pirkimų sutartis force majeure aplinkybė taikoma pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodytas sąlygas: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu.

Kilus klausimams ir neradus atsakymų bendraujant su projektą administruojančia įgyvendinančiąja institucija, kviečiame rašyti į tam tikslui skirtą el. pašto adresą: [email protected]. Kartu atsakymus bus rasti lengviau!

Kovo 23 d. finansų ministro įsakymu priimta Laikinoji tvarka bus peržiūrima ir papildoma, jei tai bus būtina siekiant dar sklandesnio ir spartesnio projektų įgyvendinimo. Tvarka paskelbta ir www.esinvesticijos.lt svetainėje, rubrikoje ESfondaiCOVID-19. Šioje rubrikoje bus skelbiama ir kita aktuali informacija. Kviečiame svetainėje www.esinvesticijos.lt užsisakyti naujienlaiškį ir laiku gauti informaciją!

Būkite sveiki ir saugūs!    

2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdžiai

 

 • 2021-12-06 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-09-30 (ketvirtadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-08-30 (pirmadienį) 13:30 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-04-13 (antradienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-01-06 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-10-29 Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo papildymo svarstymas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •   2020-10-14 įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 "Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-09-21 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

5. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

6. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

7. Priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

8. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

9. Priemonės 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ valstybės projektų sąrašo pripažinimas negaliojančiu.

10. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 •   2020-08-12 įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-07-23 (ketvirtadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2020-06-17 (trečiadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo papildymo svarstymas.


 • 2020-06-15 11 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 •  2020-05-28 įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-05-07 (ketvirtadienį) 15:00 val. įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo svarstymas, siūlant įtraukti naują projektą.


 • 2020 m. balandžio 9-15 d. įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 


 • 2020-03-05 (ketvirtadienį) 13:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 

4. Priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 


 • 2019-12-19 (ketvirtadienį) 11:20 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.    Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.    Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3.    Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas


 • 2019-12-09 (pirmadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-505  „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.


 • 2019-10-23 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.


 • 2019-10-16 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 • 2019-09-20 (penktadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

5. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 • 2019-08-22 (ketvirtadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
   


 • 2019-07-24 (trečiadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 3. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 


 • 2019-07-12 (penktadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo papildymas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2019-06-20 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 2. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 4. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 5. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 6. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
   


 • 2019-03-05 (antradienį) 9:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.  

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2019-01-17 (ketvirtadienį) 13:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo suregtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
 


 • 2018-11-29 (ketvirtadienį) 15:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 


 • 2018-10-04 (ketvirtadienį) 14:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.


Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
3. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
5. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 


 • 2018-08-16 (ketvirtadienį) 13 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.


 • 2018-08-01 (trečiadienį) 10 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.


 • 2018-06-20 (trečiadienį) 15 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas
3.  Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.

 


 • 2018-06-04 (pirmadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje vyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.  02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektinio pasiūlymo svarstymas. 

2.  02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinio pasiūlymo svarstymas. ​

 


 • 2018-04-19 (ketvirtadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Jungtinės priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ projektinio pasiūlymo svarstymas. 

2. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinio pasiūlymo svarstymas. ​

 

 •  2018-03-30 (penktadienį) 09:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinių pasiūlymų svarstymas. ​


 •  2018-03-23 (penktadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinių pasiūlymų svarstymas. ​


 •  2018-03-23 (penktadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymas dėl 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymas dėl 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

4. Birštono savivaldybės administracijos prašymas dėl 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Birštono mieste" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo sukūrimas Šiaulių mieste" išbraukimo iš valstybės projektų sąrašo). 

6. 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo sudarymas (LG projektas ,,Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas. I etapas"). 

7. 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo papildymas (LOU projektas ,,Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas").


 • 2018-02-12 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus.


 • 2018-01-22 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus;

2. Kiti klausimai. 


 •  2017-12-28 (ketvirtadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.


Darbotvarkė:
1. Valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2017-12-04 (pirmadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijoje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-11-06 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-11-06 (pirmadienį) 14:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 • 1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 •  2017-10-10 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 •  2017-10-10 (antradienį) 14:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-09-13 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-08-31 (ketvirtadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-08-07 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 •  2017-08-07 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 •  2017-06-29 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-06-13 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 


 • 2017-05-29 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 
2. Kiti klausimai.


 • 2017-05-19 (penktadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeityimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
3.  Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
4. Kiti klausimai.


 • 2017-04-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.


 • 2017-03-28 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ valstybės projektų sąrašo sudarymo projekto svarstymas. 

2. Jungtinės priemonės J6-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Kiti klausimai.


 • 2017-03-02 Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.


 •  2017-02-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo papildymo projekto svarstymas.

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

5. Kiti klausimai.


 • 2017-01-03 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti pristatymas ir svarstymas.

2.Projektinių pasiūlymų priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

3. Kiti klausimai.


 • 2016-12-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas (projekto „Pėsčiųjų viaduko Mauručiuose įrengimas“ įtraukimas į Priemonės valstybės projekto sąrašą).

2. Kiti klausimai.


 • 2016-11-21 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2016-08-04 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-07-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas .

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2016-06-02 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-04-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo svarstymas.


 • 2016-03-25 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-02-10 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 "TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-01-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.3.1-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2016-01-15 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

  Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2015-12-03  buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-502 "Miestų aplinkkelių tiesimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2015-11-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-507 "Regionų pasiekiamumo gerinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-21