BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Europos Infrastruktūros Tinklų Priemonė

Aktuali informacija: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) administruojanti Europos Komisijos transporto, energetikos ir telekomunikacijų programas nuo 2021 m. balandžio 1 d. keičia pavadinimą ir tampa Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA).


Informacija EITP pareiškėjams ir projektų vykdytojams dėl INEA darbo koronaviruso protrūkio metu

2020-03-31

Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. taikomos koronaviruso plitimą ribojančios priemonės, kurios be kita ko apima ir visų darbuotojų darbą nuotoliniu būdu. Nepaisant šių neįprastų aplinkybių, INEA deda visas pastangas, kad išlaikytų bendradarbiavimą su pareiškėjais / projektų vykdytojais įprastame lygmenyje ir užtikrintų veiklos tęstinumą.

Bendravimas su INEA
Bendravimas telefonu ir el. paštu vyksta įprasta tvarka, nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai pasiekiami, tačiau techninių nesklandumų atveju atsakymai gali truputį vėluoti. Komunikacija raštu (paštu) vyksta įprasta tvarka.

Metinės pažangos ataskaitų (ASR) ir galutinių ataskaitų teikimas
Transporto ir energetikos projektų dotacijos susitarimuose numatytas metinės pažangos ataskaitų pateikimo terminas (kovo 31 d.) ir galutinių ataskaitų pateikimo terminai lieka galioti, tačiau INEA nusiteikusi lanksčiai žiūrėti į visus atvejus, kai dėl susidariusių neįprastų aplinkybių ataskaitos nebus pateiktos laiku. Projektų vykdytojai primygtinai prašomi apie galimus vėlavimus informuoti INEA iki ataskaitų pateikimo terminų pabaigos.

Mokėjimai
INEA stengiasi, kad visi su lėšų išmokėjimu susiję procesai vyktų kiek įmanoma sklandžiau. INEA nusiteikusi lanksčiai žiūrėti į visus atvejus, kai projektų vykdytojai susidurs su problemomis dėl susidariusių neįprastų aplinkybių (pvz. negalės laiku pateikti prašomų dokumentų). Projektų vykdytojai prašomi apie galimus vėlavimus iš anksto informuoti INEA.

Kvietimai teikti paraiškas
Šiuo metu paskelbta keletas kvietimų teikti paraiškas, pagal kitus kvietimus pateiktos paraiškos vertinamos, rengiami dotacijos susitarimai. INEA deda visas pastangas, kad išlaikytų savo paslaugų kokybę įprastame lygmenyje, įskaitant ir nustatytų terminų laikymąsi. Informacija apie bet kokius reikšmingus pasikeitimus bus skelbiama INEA interneto svetainėje, atitinkamam kvietimui skirtoje skiltyje.

Susitikimai ir apsilankymai projektų įgyvendinimo vietose
Laikantis patvirtintų apsisaugojimo nuo koronaviruso priemonių, visi susitikimai ir apsilankymai projektų įgyvendinimo vietose atšaukiami arba keičiami į telekonferencijas.

Veiklų įgyvendinimo vėlavimai ir papildomas išankstinis finansavimas
INEA supranta, kad tam tikros projektų veiklos gali laikinai sustoti arba užtrukti ilgiau, ir yra pasiryžusi lanksčiai žiūrėti į visus dėl ypatingų aplinkybių atsiradusius atvejus. Projektų vykdytojai prašomi apie galimus nukrypimus nuo veiklų įgyvendinimo grafiko iš anksto informuoti INEA. Situacijai normalizavusis, dotacijos susitarimai bus atitinkamai keičiami (kur reikia pakeitimus taikant atgaline tvarka).
INEA šiuo metu ieško galimybių padidinti išankstinį finansavimą, siekiant padėti projektų vykdytojams, susiduriantiems su pinigų srautų problemomis. Apie priimtus sprendimus bus pranešta atskirai. Projektų vykdytojai apie savo konkrečius atvejus gali pranešti INEA.

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklės

TRANSPORTO / TELEKOMUNIKACIJŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA, EUROPOS INFRASTRUKTŪROS TINKLŲ PRIEMONĖS FINANSAVIMUI GAUTI

 

Aktualius kvietimus teikti paraiškas ir visą su paraiškų rengimu susijusią informaciją (paraiškų formas ir rengimo taisykles, gaires pareiškėjams ir kitus aktualius dokumentus) galima rasti adresu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding

2020 m.

2020 m. gruodžio 15 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal EITP transporto sektoriaus daugiametę programą (2020 CEF Transport MAP call). Bendras kvietimo biudžetas sudaro 200 mln. Eur (iš jų pagal Sanglaudos voką: 40 mln. Eur). Pagal šį kvietimą finansuojamos veiklos, prisidedančios prie iš anksto identifikuotų TEN-T Pagrindinio (Core) tinklo plėtros projektų įgyvendinimo. Bendras kvietimo tikslas – sudaryti sąlygas sparčiau pradėti įgyvendinti 2021–2027 m. finansinio laikotarpio TEN-T Pagrindinio tinklo plėtros projektus finansuojant studijas, tyrimus, techninės dokumentacijos rengimą, parengiamąsias viešųjų pirkimų proicedūras ir (arba) kitus būtinus žingsnius, siekiant pradėti infrastruktūros statybos darbus.

Paraiškų pateikimo INEA terminas 2021 m. kovo 22 d. 17:00 val. Briuselio laiku.

Daugiau informacijos apie kvietimą pateikta INEA interneto svetainėje.


2019 m.

2019 m. spalio 16 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal EITP transporto sektoriaus daugiametę programą. Bendras kvietimo biudžetas sudaro virš 1,4 mlrd. Eur (iš jų pagal Sanglaudos voką: 650 mln. Eur). Kvietimo prioritetinės sritys ir numatomas EITP finansavimas:

- Iš anksto ientifikuoti projektai, prisidedantys prie TEN-T pagrindinio (Core) tinklo plėtros: 500 mln. Eur + 610 mln. Eur (Sanglaudos vokas);

- ERTMS: 50 mln. Eur

- Kelių infrastruktūros sauga ir saugumas, įskaitant saugias stovėjimo vietas pagrindiniame TEN-T kelių tinkle: 20 mln. Eur + 40 mln. Eur (Sanglaudos vokas);

- Intelektinės transporto sistemos keliuose: 20 mln. Eur;

- SESAR: 20 mln. Eur;

- Projektai, skirti TEN-T Pagrindinio kelių tinklo mazgų vystymui, įskaitant mazgus, eaančius miestų teritorijose: 110 mln. Eur.

- Jūrų greitkeliai: 30 mln. Eur.

Paraiškų pateikimo INEA terminas 2020 m. vasario 26 d. 17:00 val. Briuselio laiku.

Daugiau informacijos apie kvietimą pateikta INEA interneto svetainėje.


2018 m. gruodžio 5 d. paskelbtas pirmasis 2019 m. kvietimas teikti paraiškas transporto srities projektams. 

Preliminarus kvietimo biudžetas – 100 mln. Eur. 

Paraiškų pateikimo INEA laikotarpis: nuo 2019 m. sausio 8 d. iki 2019 m. balandžio 24 d. 17:00 val. Briuselio laiku.

Kvietimo prioritetinės sritys ir numatomas EITP finansavimas: 

- Projektai, prisidedantys prie TEN-T Visuotinio (Comprehensive) tinklo plėtros (65 mln. Eur): trūkstamų jngčių įrengimas, „butelio kaklelių“ eliminavimas, geležinkelių transporto sąveikumo su kitomis transporto rūšimis gerinimas. Ypatingas dėmesys skiriamas tarpvalstybiniams ruožams.

- Projektai, nukreipti į krovininio geležinkelių transporto sukeliamo triukšmo mažinimą (35 mln. Eur).

Daugiau informacijos apie kvietimą pateikta INEA interneto svetainėje.


2018 m. 

2018 m. gegužės 17 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas transporto srities projektams, susijusiems su 3-iojo “Clean Mobility” paketo įgyvendinimu. 

Preliminarus kvietimo biudžetas – 450 mln. Eur. 

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. spalio 24 d. 

Kvietimo prioritetiniai projektai ir numatomas EITP finansavimas: 

- geležinkelių interoperabilumo ir ERTMS diegimo projektams – 100 mln. Eur 

- infrastruktūros saugai, inovacijoms ir naujoms technologijoms – 200 mln. Eur 

- intelektinėms transporto sistemoms ir įvairiarūšės logistikos platformoms - 150 mln. Eur 

Informacija apie kvietimą glaustai pateikta EITP kvietimas 2018  


2017 m.

2017 m. vasario 8 d. buvo paskelbtas kvietimas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės daugiametę darbo programą teikti pasiūlymus bendro intereso transporto sektoriaus projektams įgyvendinti.

Europos Komisija norėdama paskatinti alternatyvaus kuro naudojimą, 350 mln. Eur padidino finansavimą pagal paskelbtą kvietimą prioritetui „Inovacijos ir naujos technologijos“, skiriant investicijas alternatyvaus kuro infrastruktūrai.

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2018 m. balandžio 12 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti pasiūlymus galima rasti: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call

Daugiau naujienų: https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2017-11-21-eu-funding-alternative-fuel-deployment_en


Kvietimai teikti paraiškas pagal subsidijų transeuropinių transporto tinklų srityje darbo programą pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonę

1. Europos Komisija  2017 m. vasario 8 d. paskelbė kvietimą  teikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP ) transporto sektoriaus paraiškas, siekdama subsidijuoti projektus pagal metinėje 2017 m. ir daugiametėje darbo programoje nustatytus prioritetus ir tikslus.

Inovacijų ir tinklų vykdančioji agentūra pagal 2017 m. EITP transporto srities kvietimus atrinktiems projektams finansuoti planuoja skirti iki 1 mlrd. Eur. 

2017 m. vasario 8 d.  paskelbto kvietimo tikslas yra įgyvendinti bendro intereso transporto projektus didinant privataus kapitalo investicijas į projektų įgyvendinimą.

Paraiškų pateikimo terminas –  2017 m. lapkričio 30 d.

2. Europos Komisija  2017 m. spalio 6 d. paskelbė kvietimą teikti projektų, susijusių su prioritetu "Bendras Europos dangus" - SESAR įgyvendinimu, paraiškas.

Inovacijų ir tinklų vykdančioji agentūra pagal 2017 m. EITP transporto srities kvietimus atrinktiems projektams finansuoti planuoja skirti iki 290 mln. Eur. 

2017 m. spalio 6 d.  paskelbto kvietimo tikslas -  transporto rūšių integracijos ir tarpusavio sujungimo optimizavimas ir transporto paslaugų sąveikos didinimas, kartu užtikrinant transporto infrastruktūros prieinamumą.

Paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. kovo 15 d.

Visa su paraiškų rengimu susijusi informacija (kvietimai teikti paraiškas, paraiškų formos, gairės norintiems teikti paraiškas ir kiti aktualūs dokumentai) pateikiama nurodytame tnklalapyje.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals


2016 m.

Kvietimas teikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto sektoriaus paraiškas

Europos Komisija  2016 m. spalio 13 d. paskelbė trečiąjį kvietimą  teikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP ) transporto sektoriaus paraiškas, siekdama subsidijuoti projektus pagal metinėje 2016 m. ir daugiametėje  darbo programoje nustatytus prioritetus ir tikslus.

EITP transporto srities finansavimo tikslai – sukurti trūkstamas geležinkelių transporto jungtis, pagerinti geležinkelių funkcinį suderinamumą, ypatingai atkreipiant dėmėsi į tarpvalstybines atkarpas;  užtikrinti darnios ir efektyvios transporto sistemos sukūrimą ilguoju laikotarpiu, įvertinant ateities transporto srautus;  užtikrinti visų transporto rūšių atnaujinimą, naudojant energetiškai efektyvias ir saugumą didinančias technologijas; optimizuoti transporto sistemą, sukuriant vientisą tinklą  ir užtikrinant transporto sistemos pasiekiamumą.   

Pagal 2016 m. EITP transporto srities kvietimą atrinktiems projektams  finansuoti planuojama skirti iki 1,9  mlrd. EUR.  1,1 mlrd. EUR numatyta skirti Sanglaudos fondo reikalavimus atitinkantiems projektams.

Paraiškas galima teikti:

Paraiškų teikimo terminas –  iki 2017 m. vasario 7 d.  

Visa su paraiškų rengimu susijusi informacija (kvietimai teikti paraiškas, paraiškų formos norintiems teikti paraiškas ir kiti aktualūs dokumentai) pateikti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals

Visa kita susijusi informacija su yra pateikta tinklalapyje: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport

Taip pat informuojame, kad 2016 m. spalio 25 d. vyks Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto sektoriaus informacinė diena, daugiau informacijos galite rasti čia:

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-transport-info-day


2015 m.

Kvietimas teikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto sektoriaus paraiškas

Europos Komisija  2015 m. lapkričio 5 d. paskelbė kvietimą  teikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP )transporto sektoriaus paraiškas, siekdama subsidijuoti projektus  pagal daugiametėje  darbo programoje nustatytus prioritetus ir tikslus.

EITP transporto srities finansavimo tikslai – sukurti trūkstamas geležinkelių transporto jungtis, pagerinti geležinkelių funkcinį suderinamumą, ypatingai atkreipiant dėmėsi į tarpvalstybines atkarpas;  užtikrinti darnios ir efektyvios transporto sistemos sukūrimą ilguoju laikotarpiu, įvertinant ateities transporto srautus;  užtikrinti visų transporto rūšių atnaujinimą, naudojant energetiškai efektyvias ir saugumą didinančias technologijas; optimizuoti transporto sistemą, sukuriant vientisą tinklą  ir užtikrinant transporto sistemos pasiekiamumą.   

Pagal 2015 m. EITP transporto srities kvietimą atrinktiems projektams  finansuoti planuojama skirti iki 7,56  mlrd. EUR.  6,47 mlrd. EUR numatyta skirti Sanglaudos fondo reikalavimus atitinkantiems projektams.

Paraiškas galima teikti:

Visa su paraiškų rengimu susijusi informacija (kvietimai teikti paraiškas, paraiškų formos norintiems teikti paraiškas ir kiti aktualūs dokumentai) pateikti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals

Visa kita susijusi informacija su yra pateikta tinklalapyje: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport


2014 m.

Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. patvirtintu reglamentu (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (toliau – EITP), Europos Sąjungos valstybėms narėms 2014–2020 m. laikotarpiu yra skirta 26,2 mlrd. EUR (iš jų 11,3 mlrd. EUR pervedama iš Sanglaudos fondo ir šios lėšos gali būti naudojamos pagal Sanglaudos fondo  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1301/2013 tik tose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurios atitinka finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus) visų susisiekimo sričių – oro, kelių, geležinkelių, jūrų/vidaus vandenų transporto, logistikos ir išmaniųjų transporto sistemų projektų plėtrai.

2014 m. rugsėjo 11 d. Inovacijų ir tinklų vykdančioji agentūra (toliau – INEA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas EITP finansavimui pagal 2014 m. metinę ir daugiametę darbo programas gauti.

Pagal 2014 m. metinę darbo programą (maksimalus biudžetas 930 mln. EUR) ir pagal daugiametę darbo programą (maksimalus biudžetas 11 mlrd. EUR) finansavimas skiriamas šiems programos prioritetams įgyvendinti:

Paraiškų teikimo terminas – iki 2015 m. vasario 26 d.

Visa su paraiškų rengimu susijusi informacija (EITP 2014 m. daugiametė ir metinė darbo programos, kvietimai teikti paraiškas, paraiškų formos, žinynai norintiems teikti paraiškas ir kiti naudingi dokumentai) yra čia: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2014.htm

Visa kita su EITP susijusi informacija yra pateikta tinklalapyje: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/

 

 

Aktualius kvietimus teikti paraiškas ir visą su paraiškų rengimu susijusią informaciją (paraiškų formas, gaires norintiems teikti paraiškas ir kitus aktualius dokumentus) galima rasti adresu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding

Kvietimai, paskelbti 2020 m.

Kvietimai, paskelbti 2019 m.

Kvietimai, paskelbti 2018 m.

Kvietimai, paskelbti 2017 m.

Kvietimai, paskelbti 2016 m.

Kvietimai, paskelbti 2015 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-21