Jungtinė priemonė Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 3-379  „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo

Projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3-189 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-41 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 3-273 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-41 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 3-150 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-41 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3-41 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“

 

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-25