Priemonė Nr. 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymas  Nr. 3-392(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3-369 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3-272 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3-331 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3-272 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 3-272 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-22