Priemonė Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 3-317 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo  Nr. 3-140 (1.5E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 3-524(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo  Nr. 3-140 (1.5E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3-338(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo  Nr. 3-140 (1.5E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymas  Nr. 3-140(1.5E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo

 

Projektų sąrašas

 

Patvirtinti regionų projektų sąrašai

 

 

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai dėl finansavimo skyrimo projektams

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-02