Priemonė Nr. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-436 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 6-1260 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-28