Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – psichologija;

studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – personalo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

ŠIAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja priskirtos specializacijos klausimais.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

● Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

● Įgyvendina Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas,  Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų įstatymo nuostatas, kiek tai susiję su asmenų patikimumo patikrinimais.

● Įgyvendina Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas pagal pavestas užduotis.

● Organizuoja vidinės komunikacijos renginius, padeda puoselėti organizacijos kultūrą.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.