Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – komunikacija;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Koordinuoja ministerijos išorinės komunikacijos procesą.

● Analizuoja  viešąją informaciją apie transporto sistemos, elektroninių ryšių bei pašto sektorių veiklą, rengia išvadas, rekomendacijas bei pateikia situacijos analizę.

● Koordinuoja visuomenės ir žiniasklaidos informavimą apie ministerijos vykdomą transporto sistemos politiką ir jos įgyvendinimą, apie lėšų panaudojimą tarptautiniams transporto projektams įgyvendinti.

● Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl informavimo bei viešinimo priemonių planų, įgyvendinant ES struktūrinės paramos panaudojimą transporto, elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose.

● Koordinuoja ministerijos įvaizdžio kūrimo strategijos rengimą ir kontroliuoja jos vykdymą, formuoja ministro įvaizdį.

● Organizuoja ministro veiklos viešinimą, informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie darbą, susitikimus, planus, vizitus, dalyvavimą renginiuose; ruošia ministro komentarus ir pozicijas žiniasklaidos atstovams.

● Teikia operatyvią informaciją apie ministro ir ministerijos veiklą užsienio viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir vartotojams;.

● Teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais bei informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus.

● Organizuoja ministro interviu, dalyvavimą televizijos, radijo, interneto portaluose, ministro spaudos konferencijas, pristatymus, kitus renginius, skirtus supažindinti visuomenę su ministro veikla.

● Ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų darbe, palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis).

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.