Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

- turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo ryšių su visuomene ar žurnalistikos srityje patirtį; 

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir ryšius su visuomene;

- mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

-  mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Formuoja ministerijos komunikacijos strategijas, rengia komunikacijos planus, organizuoja ir rengia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;

● Koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją ir viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą;

● Pagal kompetenciją atstovauja ministeriją įvairiuose viešinimo projektuose, projektinėse darbo grupėse ministerijoje ir kitose institucijose;

● Užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos administracinių padalinių, informacijos apibendrinimą, peržiūrą ir patekimą skyriaus vedėjui;

● Konsultuoja ministerijos administracinius padalinius ir, pagal poreikį, kitas ministerijos valdymo srityse veikiančias įstaigas dėl informacinių pranešimų platinimo ir renginių, viešinimo strategijos, viešinimo paslaugų įsigijimo, taip pat dėl konferencijų, seminarų, diskusijų ir kitų pristatomojo pobūdžio renginių organizavimo ir viešinimo;

● Stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie ministeriją ir jos kuruojamas sritis, teikia pasiūlymus skyriaus vedėju dėl komunikacijos tobulinimo ir veiklos viešinimo;

●  Palaiko glaudžius ryšius ir aktualius kontaktus su ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų komunikacijos, viešųjų ryšių struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, atsakingais už įstaigų tarpinstitucinę komunikaciją;

  ● Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

 ● Parengia ir paskelbia informaciją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose;

 ● Renka, sistemina, analizuoja ir operatyviai pateikia skyriaus vedėjui informaciją apie politines aktualijas;

 ● Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

 ● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

  • turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo ryšių su visuomene ar žurnalistikos srityje patirtį; 

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir ryšius su visuomene;

- -mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

-  mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

● Formuoja ministerijos komunikacijos strategijas, rengia komunikacijos planus, organizuoja ir rengia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;

  Koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją ir viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą;

  ● Pagal kompetenciją atstovauja ministeriją įvairiuose viešinimo projektuose, projektinėse darbo grupėse ministerijoje ir kitose institucijose;

  ● Užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos administracinių padalinių, informacijos apibendrinimą, peržiūrą ir patekimą skyriaus vedėjui;

       Konsultuoja ministerijos administracinius padalinius ir, pagal poreikį, kitas ministerijos valdymo srityse veikiančias įstaigas dėl informacinių pranešimų platinimo ir renginių, viešinimo strategijos, viešinimo paslaugų įsigijimo, taip pat dėl konferencijų, seminarų, diskusijų ir kitų pristatomojo pobūdžio renginių organizavimo ir viešinimo;

       Stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie ministeriją ir jos kuruojamas sritis, teikia pasiūlymus skyriaus vedėju dėl komunikacijos tobulinimo ir veiklos viešinimo;

        Palaiko glaudžius ryšius ir aktualius kontaktus su ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų komunikacijos, viešųjų ryšių struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, atsakingais už įstaigų tarpinstitucinę komunikaciją;

  Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

                  ● Parengia ir paskelbia informaciją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose;

 ● Renka, sistemina, analizuoja ir operatyviai pateikia skyriaus vedėjui informaciją apie politines aktualijas;

 ● Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

          ● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo ryšių su visuomene ar žurnalistikos srityje patirtį; 

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir ryšius su visuomene;

- -mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

-  mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

● Formuoja ministerijos komunikacijos strategijas, rengia komunikacijos planus, organizuoja ir rengia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;

  ● Koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją ir viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą;

  ● Pagal kompetenciją atstovauja ministeriją įvairiuose viešinimo projektuose, projektinėse darbo grupėse ministerijoje ir kitose institucijose;

  ● Užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos administracinių padalinių, informacijos apibendrinimą, peržiūrą ir patekimą skyriaus vedėjui;

       ● Konsultuoja ministerijos administracinius padalinius ir, pagal poreikį, kitas ministerijos valdymo srityse veikiančias įstaigas dėl informacinių pranešimų platinimo ir renginių, viešinimo strategijos, viešinimo paslaugų įsigijimo, taip pat dėl konferencijų, seminarų, diskusijų ir kitų pristatomojo pobūdžio renginių organizavimo ir viešinimo;

       ● Stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie ministeriją ir jos kuruojamas sritis, teikia pasiūlymus skyriaus vedėju dėl komunikacijos tobulinimo ir veiklos viešinimo;

       ●  Palaiko glaudžius ryšius ir aktualius kontaktus su ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų komunikacijos, viešųjų ryšių struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, atsakingais už įstaigų tarpinstitucinę komunikaciją;

  ● Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

                  ● Parengia ir paskelbia informaciją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose;

 ● Renka, sistemina, analizuoja ir operatyviai pateikia skyriaus vedėjui informaciją apie politines aktualijas;

 ● Konsultuoja priskirtos srities klausimais;

          ● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.