Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

 studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – verslas (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

darbo patirtis – transporto infrastruktūros plėtros patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

●Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

●Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

●Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

●Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

●Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.