Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto infrastruktūros plėtros patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Rengia dokumentus, susijusius su administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimu, jų keitimu, teritorijų ribų nustatymu ir jų keitimu remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, su susisiekimo komunikacijų naudojimu ir technine priežiūra remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

●Rengia išvadas dėl dokumentų dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos.

●Rengia išvadas dėl dokumentų dėl kurorto ir kurortinės teritorijos statuso suteikimo vienai ar kelioms gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims pagal Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašą.

●Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus teritorijų planavimo, žemės paėmimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo, poveikio aplinkai vertinimo proceso, administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo sričių klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus.

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose ir pasitarimuose teritorijų planavimo, žemės paėmimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo, poveikio aplinkai vertinimo proceso, administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo sričių klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.