Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

turėti darbo patirties grafinio dizaino ir kūrybos srityje, mokėti maketuoti, išmanyti grafinio dizaino tendencijas, tipografiką, technines spaudos ir interneto specifikacijas;

mokėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

mokėti dirbti su Adobe paketu  (In design, photoshop, Illustrator), patirtis dirbant su judančia grafika (Adobe After Effects);

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

●  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

● Formuoja Susisiekimo ministerijos vizualinį identitetą;

● Atlieka kūrybinio grafinio dizaino, maketavimo ir teksto iliustravimo darbus (leidinių, brošiūrų maketavimas): animuoja banerius, aiškinamuosius (explainer) filmukus;

● Rengia infografikus, prezentacijas su tekstais, grafikais, lentelėmis;

● Rengia grafinio dizaino darbus socialinei medijai apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos veiklą, vykdomus darbus, svarbiausius projektus ir pan.;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.