BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3-167

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019-2020 m. priemonių planas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos sus korupcija programos įgyvedinimo 2020-2021 m. priemonių planas

Archyvas

Informacija apie Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programos vykdymą:

2019 m. 2018 m. 2017 m.     2016 m.      2015 m. 2014 m. 2013 m. 2013 m. I pusmetis 2012 m.   2012 m. I pusmetis 2011 m. 2010 m.­

 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Susisiekimo ministro patvirtintas Susisiekimo ministerijos darbo reglamentas numato, kad tais atvejais, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, Teisės skyriaus valstybės tarnautojas, su kuriuo buvo derintas teisės akto projektas, privalo atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Atlikti antikorupciniai vertinimai:  1   2   3  4

Susisiekimo ministerija, vykdydama korupcijos prevenciją, prašo visuomenės, taip pat Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių, bendrovių darbuotojus el. paštu pranesk@sumin.lt pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Susisiekimo ministerijos darbuotojų veiksmus.

Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas. Gautam Jūsų  pranešimui saugoti bus taikomi tie patys kriterijai, kurie taikomi dirbant su įslaptinta informacija. Galite informaciją pateikti pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, užpildydami Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta kas, kada kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar ketina daryti, kada apie tai sužinojote ir kokiomis aplinkybėmis, gal turite įrodymus, kurie atskleistų galimo pažeidimo požymius, savo kontaktinę informaciją ir pageidavimą Jūsų prašymą analizuoti pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą.

2019 m. pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą nebuvo gauta.

Pranešimus nagrinėja susisiekimo ministro paskirtas Prevencijos komisijos pirmininko pavaduotojas, prireikus sudaryta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija, susisiekimo ministro patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos darbo reglamento (toliau - Komisijų reglamentas) VII skyriaus nustatyta tvarka. 

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę minėto teisės akto nustatytais terminais  Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.  

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą Susisiekimo ministerijoje, gausite pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas ir bus nagrinėjamas Susisiekimo ministerijoje Komisijų reglamento nustatyta tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu  pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt//pranesk-apie-korupcija .

Primename, kad melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11