BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Korupcijos prevencija

 

DOVANŲ REGISTRAS Nr. 6-1664

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje ministerijoje, gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, kurios yra laikomos valstybės nuosavybe:

Eil.

Nr.

Įrašo data

Dovanos

pavadinimas

Dovanos gavėjas (ministerija arba asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje ministerijoje (vardas, pavardė, pareigos), įvertinimo akto data, Nr.

Dovanos teikėjas, įteikimo proga, vieta, data

Nustatyta dovanos vertė (Eur)

Ūkio skyriaus materialiai atsakingas darbuotojas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

1

2022-05-13

Suvenyras „Bulius“

 

 

Susisiekimo ministerija

Avia Solutions Group  Aviatorių skvero
atidarymo proga

2021-06-21

25,00

Nerijus Vasiliauskas, Organizacijos valdymo departamento

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

2

2022-05-13

Suvenyras „Jūrinis sekstantas“

Susisiekimo ministerija

Lenkijos delegacijos vizitas Susisiekimo ministerijoje

85,00

Nerijus Vasiliauskas, Organizacijos valdymo departamento

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

3

2022-05-13

Suvenyras „Kazachstanas“

Susisiekimo ministerija

Kazachstano delegacijos vizitas Susisiekimo ministerijoje

15,00

Nerijus Vasiliauskas, Organizacijos valdymo departamento

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

4

2022-05-13

Nuotrauka su rėmeliu „Kėdainiai“

Susisiekimo ministerija

Susisiekimo ministerijos atstovų susitikimas su Kėdainių rajono savivaldybės meru

2022-02-10

5,00

Nerijus Vasiliauskas, Organizacijos valdymo departamento

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

 

Jūs:

 • esate susijęs / susijusi su Susisiekimo ministerija tarnybos, darbo ar sutartiniais santykiais,
 • esate susijęs / susijusi su Susisiekimo ministerija kitais ikisutartiniais santykiais,
 • esate įsidarbinimo procese į Susisiekimo ministeriją,
 • priklausote Susisiekimo ministerijos administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus),
 • arba esate su Susisiekimo ministerijos veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams,

ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti!

Pažeidimas – ministerijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su ministerija arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones. 

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 • Susisiekimo ministerijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroninio pašto adresu [email protected]:
  • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią  Pranešimo apie pažeidimą formą,
  • arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti) ; nurodant kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 • Tiesiogiai Susisiekimo ministerijos Kompetentingam subjektui :
  • Nėrijui Kisieliui tel. (8 5) 239 3847;
  • Ilonai Tamelei tel. (8 5) 239 3841.
 • Prokuratūrai tiesiogiai.
  • Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
   • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
   • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
   • vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
   • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
   • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
   • įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
   • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.
 • Viešai.
  • Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • ir kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisinės gynybos priemones:

 • Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens, pagalbininko, pranešėjo, su pažeidimu susijusio asmens teisių ir jų gynimo priemonių negali būti atsisakoma, jos negali būti ribojamos ar paneigiamos darbo santykių, arbitražiniais ar jokiais kitais susitarimais.
 • Kai pranešėjui daromas neigiamas poveikis, apie tai jis praneša kompetentingai institucijai.
 • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per ministerijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
 • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas (pranešėjo šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, dirbantys ministerijoje arba kitame su ministerija subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su ministerija sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.
 • Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo.
   

Informacijos apie ministerijoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas susisiekimo ministro 2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-323.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

 

 

 1. 2022 m. lapkričio 15 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką“. Šis renginys buvo skirtas aptarti rizikų valdymo organizacijose ypatumus bei pasidalinti gerąja patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais. Renginyje AB „Litgrid“ atstovė Gintarė Rastenė pristatė pranešimą apie rizikas, jų valdymą bei valdymo naudą, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas Domantas Lukauskas pristatė atnaujintas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, o rizikų valdymo organizacijose patirtimi, kuriant korupcijai atsparią aplinką, pasidalino VĮ „Registrų centras“ atstovas Giedrius Cininas ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovas Vaidas Žiedelis.
 2. 2022 m. spalio 14 d. Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministerijai pavaldžių organizacijų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir darbuotojai atsakingi už interesų konfliktų valdymą Susisiekimo Ministerijoje ir susisiekimo ministerijai pavaldžiose organizacijose, Susisiekimo ministerijos darbuotojai dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose apie interesų konfliktus ir jų deklaravimą. Mokymų metu buvo aptartos temos: Interesų konfliktų valdymas institucijoje: prievolė ir atsakomybės; Interesų konfliktų atpažinimas ir vertinimas: praktinių situacijų sprendimas; Interesų konfliktų deklaravimas.
 3. 2022 m. liepa 19 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje: „Antikorupcinė komunikacija: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti?“ Buvo diskutuota apie antikorupcinę komunikaciją: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti. Renginyje dalyvavo beveik 400 Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovų. Savo patirtimi pasidalino Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), UAB „Rimi Lietuva“, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), AB „Ignitis grupės“ ir tiriamosios žurnalistikos atstovai.
 4. 2022 m. balandžio 27 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame instituciniame pasitarime, kuriame buvo aptarti institucijų pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektui. Projektas parengtas, siekiant įgyvendinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio 6 dalį, kurioje numatyta, kad Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 5. 2022 m. balandis 22 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir darbuotojai, kuriems pavestos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo funkcijos dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotose mokymuose „Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“. Buvo aptarti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai.
 6. 2022 m. balandžio 21 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą?“ Šis renginys buvo skirtas Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovams. Renginyje buvo pristatytos gerosios praktikos, kaip didinti organizacijų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, savo įžvalgomis ir patirtimi pasidalino Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas, Lietuvos transporto saugos administracijos Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja ir Joniškio ligoninės direktorius.
 7. 2022 m. balandžio 12 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir darbuotojai atsakingi už interesų konfliktų valdymą Susisiekimo Ministerijoje dalyvavo Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotoje nuotolinėje neformalioje diskusijoje. Diskusijos tema „Interesų konfliktų situacijos ir privačių interesų deklaravimo taisyklės“. Susitikime dalyviai pasidalino savo patirtimi apie viešųjų ir privačių interesų derinimą. Diskusijos metu buvo aptarti iš anksto užduoti klausimai ir Vyriausios tarnybinės etikos komisijos komanda padėjo dalyviams surasti efektyviausius interesų konfliktų valdymo būdus bei priimti teisingus sprendimus savo organizacijoje.
 8. 2022 m. balandžio 6 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje „Nauja korupcijos prevencijos priemonė - korupcijos rizikos valdymo vertinimas“, skirtą viešojo sektoriaus subjektų vidaus auditoriams. Renginyje buvo aptartos tokios temos kaip: Korupcijos rizikos valdymo vertinimas kaip korupcijos prevencijos priemonė, Korupcijos rizikos valdymo vertinimas ES investicijų kontekste, Korupcijos rizikos valdymo vertinimas. Teorija VS Praktika, Korupcijos rizikos valdymo veiksmingumo vertinimas, Korupcijos rizikos valdymo vertinimas savivaldybės administracijoje. Savo patirtimi pasidalino Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Vidaus auditorių asociacija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.
 9. 2022 m. kovo 24 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Karteliniai susitarimai viešuosiuose pirkimuose: kaip atpažinti ir jų išvengti?“, kuris buvo skirtas Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovams. Renginyje buvo kalbama apie neteisėtus susitarimus viešuosiuose pirkimuose, kaip juos atpažinti ir išvengti, taip pat buvo pristatytos organizacijų patirtys ir jų rekomendacijos. Savo įžvalgas pateikė Konkurencijos tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai.
 10. 2022 m. kovo 18 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nuotoliniame organizuotame susitikime „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo link“, kuriame už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys iš skirtingų ministerijų kartu su STT atstovais aptarė naujojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo klausimus, pasidalino patirtimi, kaip kiekvienam sekasi įgyvendinti naują įstatymą, su kokiomis problemomis susidūrė, ko trūksta funkcijų, įtvirtintų naujame įstatyme, tinkamam vykdymui. Renginiu siekiama padėti kurti darnią ir veiksmingą antikorupcinės aplinkos kūrimo sistemą ministerijose ir joms pavaldžiuose subjektuose, taip pat sukurti ministerijų darbuotojų, atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, tinklą.
 11. 2022 m. kovo 1 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą  atsakingi darbuotojai dalyvavo drauge su Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Teisingumo ministerija bei iniciatyva „Skaidrumo akademija“ organizuotame „Pranešėjų apsaugos forume 2022“. Forumas vyksta jau trečius metus iš eilės, siekiant išsiaiškinti, kaip institucijoms sekasi įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, apžvelgti praktines šio įstatymo nuostatų taikymo galimybes bei pasiektus rezultatus. Renginio metu buvo dalijamasi per trejus metus sukaupta praktika, geraisiais pavyzdžiais, tendencijomis ir iššūkiais. Buvo aptarti Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2022 m. vasario 15 d., taikymo aspektai.
 12. 2022 m .vasario 24 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nuotoliniame organizuotame metodinės pagalbos renginyje, skirtame valstybės įstaigų, įmonių atstovams ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teoriniai ir praktiniai aspektai“, kurio metu buvo aptarti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo klausimai.
 13. 2022 vasario 22 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotoje nuotolinėje diskusijoje, su tikslu pasidalinti patirtimi, kaip organizacijoje sudėlioti procesai, kurie susiję su atvėsimo laikotarpiu, atsakomybėmis (funkcijų pasiskirstymu), realių istorijų aptarimu. Susitikime savo patirtimi pasidalino VĮ „Registrų centro“, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos banko atstovai.
 14. 2022 m. vasario 11 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje "Atvirų duomenų nauda didinant skaidrumą". Renginyje buvo diskutuojama apie atvirų duomenų panaudojimo galimybes, buvo pristatyti sprendimai duomenims atverti, o taip pat pristatytos organizacijų patirtys atveriant duomenis visuomenei, turėtus iššūkius ir turimus rezultatus. Savo įžvalgas pateikė Informacinės visuomenės plėtros komiteto, VĮ „Registrų centras“, Vilniaus miesto ir Šiaulių miesto savivaldybių atstovai.
 15. 2022 m. vasario 10 d. Susisiekimo ministerijos darbuotojai dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose „Pranešėjų apsauga“. Mokymų metu buvo aptartas Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas Susisiekimo ministerijoje. Buvo pakviestas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovas, kuris Susisiekimo ministerijos darbuotojams skaitė paskaitą apie naujausias sociologines apklausas, esminius Pranešėjų apsaugos įstatymo pokyčius Lietuvoje, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais.
 16. 2022 m. sausio 27 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga darbuotoja dalyvavo nuotoliniame seminare "Rizikos valdymas - vidaus kontrolės pagrindas viešajame sektoriuje".
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11