BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Korupcijos prevencijos veikla

Korupcijos prevenciją koordinuojantis asmuo - Nėrijus Kisielius tel. (8 5) 239 3847.

Susisiekimo ministerijoje korupcijos prevencijai ir kontrolei sudaryta komisija:

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Susisiekimo ministro patvirtintas Susisiekimo ministerijos darbo reglamentas numato, kad tais atvejais, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojas, su kuriuo buvo derintas teisės akto projektas, privalo atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Atlikti antikorupciniai vertinimai: 

Antikorupcinio vertinimo išvada 

Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2022 m. organizuotoje Antikorupcinių iniciatyvų atrankoje laimėjo Lietuvos transporto saugos administracija su antikorupcine iniciatyva - "Renkuosi elgtis sąžiningai".

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kviečia teikti paraiškas apdovanojimui už antikorupcines iniciatyvas.

Paraiškos dalyvauti Antikorupcinių iniciatyvų atrankoje ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 1 d. gali būti pateikiamos raštu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau - Ministerija) adresu: Gedimino pr. 17, Vilnius, arba elektroniniu paštu [email protected], nurodant „Antikorupcinių iniciatyvų atrankai“.

Atrankai veiksmingas antikorupcines iniciatyvas transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse (ne daugiau kaip dvi) gali teikti Ministerijos administracijos padaliniai, juridiniai ir fiziniai asmenys.

Siekiant pagerbti, apdovanoti ir paskatinti asmenis, iniciatyviai ir rezultatyviai veikiančius korupcijos prevencijos transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija (toliau - Komisija) svarsto, atrenka ir teikia pasiūlymus susisiekimo ministrui dėl padėkos raštu ir atminimo dovana apdovanotinų asmenų už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas.

Asmeniu, siūlomu apdovanoti už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas (toliau – kandidatas), gali būti juridinis ar fizinis asmuo, einamaisiais metais įgyvendinęs (įgyvendinantis) veiksmingas antikorupcines iniciatyvas. Fizinis asmuo turi atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, išdėstytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje. Negali būti apdovanoti teikiami kandidatai už jiems pavestų korupcijos prevencijos funkcijų atlikimą, jeigu tai nėra susiję su išskirtiniu veiksmingumu, novatoriškumu ar panašiai.

Paraiškoje turi būti:

 • išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas (nesutrumpintas antikorupcinės iniciatyvos pavadinimas, įgyvendinimo laikotarpis, vykdytojai, finansavimas, turinys ir kt.);
 • įgyvendintos antikorupcinės iniciatyvos antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas (skaičiais arba kitaip pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas – kas buvo atlikta / pakeista, kokios korupcijos priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra rezultatas ir nauda);
 • siūlomos antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumo pagrindimas (kas numatyta padaryti, kokias korupcijos priežastis numatoma pašalinti, kokios sąlygos bus sudarytos, koks numatomas rezultatas ir nauda);
 • kandidatų rekvizitai (jei siūlomas juridinis asmuo, – įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris; jei siūlomas fizinis asmuo, – vardas, pavardė, pagrindimas, kad asmuo vykdo veiklą susisiekimo srityje, kontaktinė informacija – adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • paraišką teikiančio asmens (toliau – pareiškėjas) kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • jeigu kandidatas yra fizinis asmuo, patvirtinimas, kad jis yra nepriekaištingos reputacijos (pateikiama užpildyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1295 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo".

Paraiškos atmetamos, jeigu:

 • paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;
 • paraiška pateikta po galutinio paraiškos pateikimo termino;
 • pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo Komisijos prašymo pateikti trūkstamus dokumentus, paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją pateikimo dienos nepateikė trūkstamų dokumentų, paaiškinimų ar patikslinimų;
 • antikorupcinė iniciatyva įgyvendinta daugiau kaip prieš dvejus metus;
 • antikorupcinė iniciatyva buvo įvertinta ir nuo apdovanojimo nepraėjo treji metai.

Komisija paraiškas vertina balais nuo 1 iki 10 (blogiausias įvertinimas – 1, geriausias įvertinimas – 10) arba Komisijos narių balsų dauguma pagal šiuos vertinimo kriterijus:

 • antikorupcinės iniciatyvos aktualumas;
 • antikorupcinės iniciatyvos reikšmė (poveikis);
 • antikorupcinės iniciatyvos originalumas;

Įvertintos antikorupcinės iniciatyvos išdėstomos pagal surinktų balų arba balsų skaičių.

Apie numatomą apdovanojimo įteikimą apdovanojami asmenys informuojami raštu. Jeigu apdovanojami asmenys neatvyksta pasiimti apdovanojimų, jie išsiunčiami registruotąja pašto siunta.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29