2022-12-23

Karinio mobilumo jungtims su Europa gerinti Lietuvai skirta dar 46 mln. eurų ES paramos

Karinio judumo projektams finansuoti Lietuva sulauks papildomų 46 mln. eurų investicijų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. „Connecting Europe Facility“, CEF). Ši parama bus skirta dar dviejų magistralinio kelio „Via Baltica“ nuo Marijampolės link Lenkijos sienos ruožų rekonstrukcijai.

Lietuvos pateiktoms paraiškoms dėl svarbių susisiekimo keliais projektų, gerinančių dvejopos paskirties – karinio ir civilinio – mobilumo jungtis su Europa, finansavimo buvo pritarta 2022 m. gruodžio 20 d. CEF transporto srities koordinacinio komiteto posėdyje.

„Džiaugiamės, kad Europa pripažįsta Lietuvos prioretizuojamų dvejopos paskirties transporto infrastruktūros aktualumą ir finansiškai remia konkrečių projektų įgyvendinimą. Nuosekli „Via Baltica“ rekonstrukcija, spartinama Lietuvoje ir Lenkijoje, leis greičiau užtikrinti aukštesnius infrastruktūros pralaidumo, eismo saugos ir regioninio saugumo standartus. CEF karinio mobilumo fondas yra vienas iš svarbiausių „Via Baltica“ įgyvendinimo veiksnių“, – teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Kvietimas karinio mobilumo jungtims gerinti pagal CEF priemonę šiemet skelbiamas jau antrą kartą. Europos Komisijos vertinimui buvo pateiktos 63 paraiškos iš visos Europos Sąjungos, iš kurių finansavimas buvo patvirtintas 35 – iš viso už  616 mln. eurų.

Lietuvai skirtos 46 mln. eurų sieksiančios investicijos bus skirtos kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai („Via Baltica“) ruožų nuo 72,5 km iki 79 km ir nuo 79 km iki 85 km rekonstravimui. 

Anksčiau šiais metais Europos Komisija „Via Baltica“ plėtrai ir Kauno intermodalinio terminalo plėtrai Palemone pagal pasirašytus dotacijos susitarimus jau  jau skyrė 61,3 mln. EUR sumą.

Pasak ministro, per dvejus CEF šaukimus Lietuvai skirta daugiau nei 100 mln. Eur suma kitąmet reikšmingai prisidės prie strateginių projektų spartesnio įgyvendinimo.

2023 m. Lietuva parengs paskutinės „Via Baltica“ magistralinio kelio atkarpos (nuo 85,00 km iki 97,07 km) rekonstrukcijos paraišką iš CEF karinio mobilumo fondo. 

Šiuo metu pradedamą rekonstruoti visą kelio ruožą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos, kurio bendras ilgis kiek daugiau nei 40 km, iki 2024 m. pabaigos numatoma rekonstruoti pagal automagistralėms keliamus reikalavimus: išplečiant kelią nuo 2 iki 4 eismo juostų, nutiesiant jungiamuosius kelius, įrengiant saugesnes eismui skirtingo lygio sankryžas.

Siekdamos užtikrinti tinkamą Lietuvos susisiekimo infrastruktūros parengimą gynybos reikmėms, Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijos yra sutarusios dėl bendro dvigubos paskirties transporto infrastruktūros projektų, kuriuos numatoma  finansuoti CEF karinio mobilumo fondo lėšomis, sąrašo.