>
2022-06-16

Lietuva ir Kazachstanas siekia plėtoti ekonominius ryšius ir transporto jungtis

Lietuva ir Kazachstanas kelia tikslą didinti dvišalės prekybos apimtį, daug glaudžiau bendradarbiaujant transporto ir logistikos srityse, teigia Kazachstane viešintis susisiekimo ministras Marius Skuodis. Almatoje atidarydamas Lietuvos ir Kazachstano verslo forumą, ministras pakvietė Kazachstano verslininkus aktyviau išnaudoti bendradarbiavimo galimybes, taip pat didinti galimybes vežti krovinius geležinkeliais, per Klaipėdos jūrų uostą.

„Tiek Lietuva, tiek Kazachstanas geografiškai yra transporto kryžkelėse, jas būtina įveiklinti ir išnaudoti. Krovinių vežimai kelių, geležinkelių ir jūrų transportu, žaliavų gabenimas iš Kazachstano į Lietuvą, transporto ir logistikos sričių skaitmenizacija, tiesioginiai skrydžiai tarp šalių – tai aktualūs Lietuvos ir Kazachstano dvišalės darbotvarkės klausimai“, – sakė M. Skuodis.

Lietuvos susisiekimo ministras pabrėžė, kad Kazachstanas yra svarbiausias ekonominis Lietuvos partneris Vidurinės Azijos regione. Dvišalės prekybos apimtis nuosekliai auga: 2021 m. prekių apyvarta tarp Lietuvos ir Kazachstano, palyginti su 2020 m., išaugo beveik dvigubai ir sudarė apie 1,5 mlrd. eurų.

Šalims minint diplomatinių santykių užmezgimo 30-metį, matoma dar daug naujo ir neišnaudoto potencialo stiprinti tarpusavio ryšius. Dvišaliame verslo forume Lietuvos ir Kazachstano pramonininkų konfederacijų bei vežėjų asociacijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumus, kuriais numatoma megzti ir stiprinti abipusiai naudingas partnerystes, skatinti bendrų įmonių kūrimąsi, sukurti efektyvų mechanizmą tarpvalstybiniams susitarimams įgyvendinti.

„Kazachstanas pagal prekybą yra tarp dvidešimties svarbiausių Lietuvos prekybos partnerių, tačiau kol kas neišnaudojome visų šios rinkos galimybių. Be to, šis mūsų partneris gali tapti alternatyva tiekimo maršrutams iš Kinijos, būtina stiprinti bendradarbiavimą transporto ir logistikos srityse. Žvelgiant į globalius pokyčius regione, tampa aišku, kad galime tapti svarbia tiekimo grandinės tarp Rytų ir Vakarų dalimi. Džiaugiuosi, kad šio vizito metu būtent išskirtinis dėmesys ir buvo skirtas transporto ir logistikos klausimams bei bendradarbiavimui šiuose sektoriuose“, – sakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. 

Susitikimuose su Kazachstano vicepremjeru Romanu Skliaru, pramonės ir infrastruktūros plėtros ministru Kairbeku Uskenbajevu, skaitmeninės plėtros, inovacijų, aviacijos ir kosmoso pramonės ministru Bagdatu Mussinu, Kazachstano geležinkelių valdybos pirmininku Nurlanu Sauranbajevu ir kitais aukštais šalies pareigūnais ministras M. Skuodis vizito metu Kazachstane aptarė abiejų šalių ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo klausimus.

Pasak „Lietuvos geležinkelių“ vadovo Egidijaus Lazausko, įmonė toliau diversifikuoja veiklą ir aktyviai ieško naujų jos krypčių. Plečiama veikla į Vakarus ir mezgami nauji ryšiai.

„Žengiame dar vieną žingsnį ieškodami naujų rinkų – su partneriais Kazachstane kalbamės apie tarptautinio geležinkelių koridoriaus iš Kazachstano į Lietuvą bei Klaipėdos jūrų uostą sukūrimą. Tai atvertų naujas galimybes šalies ir tarptautiniams verslams“, – teigia „Lietuvos geležinkelių“ vadovas E. Lazauskas.

Be to, naujas perspektyvas atveria per Kauną iki Palemono nutiesta europinės vėžės „Rail Balticos“ geležinkelio linija, leidžianti tiesiogiai pasiekti Europos krovinių rinką. Jau dabar yra galimybė teikti reguliarias intermodalinio krovinių vežimo iš Lietuvos į Beniliukso šalis ir Šiaurės Vakarų Vokietiją paslaugas. 

„Rail Balticos“ linija taip pat sukuria papildomą jungtį tarp Klaipėdos uosto ir transkaspijos koridoriaus, kurio plėtra įgalina naujas transportavimo iš Vidurinės Azijos regiono alternatyvas. Efektyvus šio koridoriaus sujungimas su Baltijos jūros regionu – vienas naujų Lietuvos ir Kazachstano bendradarbiavimo prioritetų.

Didindama Klaipėdos uosto konkurencingumą Baltijos jūros regione, Lietuva planuoja ilgalaikes investicijas į Klaipėdos uosto plėtrą: laivybos kanalo gilinimą iki 17,5 m. ir platinimą bei teritorijos pietinėje uosto dalyje plėtrą. 

„Klaipėdos uostui prekybiniai ryšiai yra svarbūs su kiekviena šalimi. Nuolat dirbame, kad išplėstume prekybos partnerių ratą ir stiprintume bendradarbiavimą su jau esamais partneriais. Su Kazachstanu bendradarbiavimas jūrinio transporto srityje vyksta, tačiau mūsų tikslas yra didinti esamus krovinių srautus iš ar į Kazachstaną. Lietuva turi užtektinai pajėgumų, kad galėtų užtikrinti sklandų Kazachstano krovinių tranzitą per Lietuvą“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

M. Skuodis birželio 14–17 dienomis lankosi Kazachstane kartu su Klaipėdos jūrų uosto, „Lietuvos geležinkelių“, šalies vežėjų asociacijos „Linava“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovais.