BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Karjeros galimybės

Mūsų misija – kurti saugų ir visuomenės lūkesčius tenkinantį susisiekimą.

Kviečiame iniciatyvius, atvirus iššūkiams ir naujovėms specialistus tapti komandos nariais.  

Susisiekimo ministerija tai:

Oro ir jūrų uostų plėtra, strateginiai susisiekimo infrastruktūros projektai, kelių tinklo planavimas ir statyba, saugaus eismo sistemos, transporto inovacijos, informacinių technologijų infrastruktūros ateitis. 

 Naujausios vadybos metodikos ir visos galimybės nuolat siekti profesinio tobulėjimo.

Sąžiningi, kūrybingi, mylintys savo sritį, iniciatyvūs ir energingi žmonės, pasitikėjimu ir pagarba grįsta darbo atmosfera.


TIKIME, kad profesionalūs, tobulėjantys ir sąžiningi darbuotojai – susisiekimo sektoriaus sėkmingos veiklos pagrindas.

TIKIMĖS, kad kiekvienas naujas vadovas                                               SIEKIAME, kad kiekvienas naujas mūsų komandos narys 
vadovausis pagrindiniais vadovavimo principais.                                     prisidėtų prie ministerijos vertybių puoselėjimo.

                           

 

PAŽADAME, kad būtent čia galėsite jaustis vertinami, reikalingi ir naudingi, pritaikyti savo gebėjimus ir realizuoti idėjas bei dirbti šiuolaikiškoje darbo aplinkoje.

                  

 

Mūsų komanda

Norime būti geriausi, todėl ieškome geriausių. Jeigu esate ambicingas, sąžiningas, norintis veikti ir tobulėti susisiekimo sektoriuje, mes laukiame Jūsų!

 

Susisiekimo ministerijos komandą sudaro 166 nariai (62 % moterų ir 38 % vyrų), iš kurių aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi net 93 % darbuotojų, 4 darbuotojai turi daktaro laipsnį. Komandos narių amžiaus vidurkis – 44 metai.

Dairaisi karjeros galimybių? Norėtum tapti mūsų komandos dalimi? #prisijunk 

Kviečiame peržiūrėti ministerijoje siūlomas laisvas pozicijas, o jei neradote sau tinkamos – rašykite ir atsiųskite savo gyvenimo aprašymą el. paštu: [email protected] (CV prašytume siųsti Europass XML/pdf XML formatu)

STUDENTŲ PRAKTINIO MOKYMO IR SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

 1. Ministerijoje atliekama studentų praktinio mokymo praktika (toliau – studentų praktika), numatyta aukštųjų mokyklų sudarytose ir patvirtintose studijų programose (toliau – studentų praktika), ir savanoriška praktika (toliau abi kartu – praktika). Studentų praktiką atliekantys asmenys vadinami studentais, savanorišką praktiką atliekantys asmenys – savanoriais.
 2. Savanorišką praktiką Vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja tiek, kiek nereglamentuoja Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas).
 3. Studento praktinio mokymo sutartis sudaroma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl studento praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintą studento praktinio mokymo pavyzdinę sutarties formą.
 4. Savanoriškos praktikos sutartis sudaroma pagal Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo priede nurodytą Savanoriškos praktikos sutarties formą.
 5. Praktikos atlikimo ministerijoje pagrindas – ministerijos kanclerio potvarkis, kuriame nurodoma praktikos trukmė, paskiriamas praktikos vadovas, ir aukštosios mokyklos, studento ir praktikos vadovo arba savanorio ir praktikos vadovo pasirašyta sutartis.
 6. Praktikos tikslas – populiarinti  valstybės tarnybą, formuoti teigiamą ir objektyvų požiūrį į ją ir skatinti siekti karjeros valstybės tarnyboje, ministerijoje, viešinti ministerijos veiklą.
 7. Praktikos uždaviniai:
 8. susipažinti su ministerijos misija ir vizija, struktūra, veiklos tikslais ir uždaviniais, vykdomomis funkcijomis;
 9. gilinti žinias apie ministerijos veiklą, ministerijai pavestas valdymo sritis ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;
 10. įgyti teorinių ir praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui valstybės tarnyboje.
 11. Praktiką ministerijoje atlieka aukštosios mokyklos pagrindinių ir vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat asmenys iki 29 metų, baigę aukštosios mokyklos ne mažiau kaip antrąjį pagrindinių ar vientisųjų studijų kursą. Ministerija turi teisę atsisakyti priimti studentus ir savanorius atlikti praktiką, atsižvelgdama į ministerijos administracijos padalinių poreikius ir kitas priežastis.
 12. Praktikos metu studentai ir savanoriai neįdarbinami.
 13. Studentų praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 4 savaitės ir ne ilgesnė kaip        6 mėnesiai. Savanorių praktikos trukmė negali būti ilgesnė kaip 2 mėnesiai.
 14. Visas su praktikos atlikimu ministerijoje susijusias transporto, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas apmoka studentas, siunčiančioji aukštoji mokykla arba savanoris.
 15. Praktiką ministerijoje organizuoja ir koordinuoja Teisės ir personalo skyrius.
 16. Studentas ar savanoris, pageidaujantis atlikti praktiką ministerijoje, iš anksto, bet ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios, pateikia ministerijai motyvuotą prašymą (toliau – prašymas). Teisės ir personalo skyrius, gavęs prašymą, pateikia jį ministerijos administracijos padalinio, kuriame studentas ar savanoris pageidauja atlikti praktiką, vadovui, kuris, susipažinęs su prašymu, informuoja Teisės ir personalo skyrių, ar sutinka dėl studento ar savanorio praktikos atlikimo jo vadovaujamame ministerijos administracijos padalinyje.
 17. Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už studentų ir savanorių praktikos organizavimą:
  1. gavęs ministerijos administracijos padalinio vadovo pritarimą dėl studento ar savanorio priėmimo atlikti praktiką, parengia ministerijos kanclerio potvarkį; su ministerijos kanclerio potvarkiu dėl studento ar savanorio praktikos supažindinamas ministerijos administracijos padalinio, kuriame studentas ar savanoris atliks praktiką, vadovas, paskirtas praktikos vadovas, Informacinių sistemų skyrius, Ūkio skyrius ir į praktiką priimtas studentas ar savanoris;
  2. negavęs ministerijos administracijos padalinio vadovo pritarimo dėl studento ar savanorio priėmimo atlikti praktiką, informuoja studentą ar savanorį, kad nėra galimybės priimti į praktiką.
 18. Likus ne mažiau kaip  vienai darbo dienai iki praktikos pradžios Teisės ir personalo skyrius pateikia ministerijos administratoriams-budėtojams praktiką atliksiančių studentų ir savanorių sąrašą, kuriame nurodyti studentų ar savanorių vardai, pavardės ir praktikos atlikimo laikas. Teisės ir personalo skyrius praktikos laikotarpiui studentams ar savanoriams išduoda durų atidarymo asmeninę kortelę, kuri grąžinama paskutinę praktikos dieną.
 19. Studentas pirmąją praktikos dieną Teisės ir personalo skyriui pateikia studento pažymėjimą ir aukštosios mokyklos ir studento pasirašytus 3 studento praktinio mokymo sutarties egzempliorius. Teisės ir personalo skyrius patikrina studento asmens tapatybę ir studento praktinio mokymo sutartyje nurodytus duomenis pagal studento pažymėjimą, prireikus ir pagal kitą studento pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Studento pažymėjimo ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos nėra daromos.
 20. Savanoris pirmąją praktikos dieną Teisės ir personalo skyriui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir savanorio pasirašytus 2 savanoriškos praktikos sutarties egzempliorius. Teisės ir personalo skyrius patikrina savanorio asmens tapatybę ir savanoriškos praktikos sutartyje nurodytus duomenis pagal savanorio pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir padaro asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija saugoma kartu su savanoriškos praktikos sutartimi, minėtos kopijos nesaugant DVS.
 21. Pirmąją praktikos dieną studentas ar savanoris pasirašo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (ministro tvirtinamų Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos eksploatuojamose informacinėse sistemose ir tvarkomuose susistemintuose rinkiniuose taisyklių priedas). Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už studentų ir savanorių praktikos organizavimą, supažindina studentus ir savanorius pasirašytinai su Vidaus tvarkos taisyklėmis. Ūkio skyrius pasirašytinai supažindina studentus ir savanorius su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos gaisrinės saugos instrukcija, kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.
 22. Praktikos vadovas yra atsakingas už studento ar savanorio praktikos užduočių formavimą ir vykdomos veiklos kontrolę.
 23. Pasibaigus praktikai Teisės ir personalo skyrius pateikia studentui ar savanoriui praktikos vertinimo anketą.

Kilus klausimų kviečiame kreiptis į Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Dalią Janulevičienę el. paštu [email protected]

 

Puoselėdami vieną iš mūsų vertybių  – atvirumą, siekdami prisidėti prie moksleivių ir studentų švietimo apie susisiekimo sektorių, kviečiame į susitikimus su Susisiekimo ministerijos ekspertais, kurie pristatys pagrindines sektoriaus sritis, strateginius tikslus bei iššūkius.

Visus susidomėjusius kviečiame kreiptis tel. 852 393962 ar el. paštu [email protected] nurodant pageidaujamą susitikimo datą ir preliminarų dalyvių skaičių.

Iki įdomių ir prasmingų susitikimų!

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22