BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Karjera reguliavimo srities įmonėse

Konkursui į VšĮ Transporto kompetencijų agentūros  direktoriaus pareigas
(Terminuota darbo sutartis iki 2023 m. lapkričio 25 d.)


Kvalifikaciniai reikalavimai:

•    Gebate analitiškai įvertinti problemas ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes;
•    Turite ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
•    Gebate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
•    Mokate bent vieną iš šių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
•    Turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
•    Išmanote LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo teisinius santykius, viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginio planavimo metodiką, biudžeto sandarą, kelių priežiūrą, plėtrą, eismo saugumą, civilinės aviacijos valdymą ir priežiūrą, darbuotojų saugos ir sveikatos,  aplinkos apsaugos reikalavimus,  gebate šiais teisės aktais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;
•    Atitinkate teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.


Pretendentai privalo pateikti:
1.    Gyvenimo aprašymą (CV), kartu  nurodant ir asmeninių privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes), darbo patirtį, įgūdžius, reikalingus šiai pareigybei;
2.    Laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus;
3.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5.    Pretendento, kaip VšĮ Transporto kompetencijų agentūros  vadovo, veiklos programą (ne daugiau kaip 2 lapai);
6.    Pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas);
7.    Pretendento į VšĮ Transporto kompetencijų agentūros  direktoriaus pareigas privačių interesų deklaraciją.
Taip pat mums svarbu, kad Jūs:

•    Esate lyderis, gebantis suburti ir motyvuoti komandą;
•    Išmanote korporatyvinės valdysenos principus;
•    Esate iniciatyvus (-i) ir ieškote galimybių dalyvauti naujuose projektuose;
•    Esate orientuotas (-a) į kokybišką klientų aptarnavimą ir paslaugų plėtrą vietinėje ir tarptautinėse rinkose, inovatyvių paslaugų kūrimą;
•    Turite puikius organizavimo ir planavimo įgūdžius;
•    Gebate  dirbti kartu su skirtingais žmonėmis, juos išgirsti,  vesti komandą bendro tikslo link, kurti pasitikėjimo kultūrą.

Mes Jums siūlome:
•    Dinamišką ir įdomų darbą vienintelėje tokio tipo įstaigoje Lietuvoje, teikiančioje paslaugas eismo saugos ir aviacijos valdymo bei priežiūros srityse;
•    Galimybes inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius;
•    Draugišką ir profesionalią komandą;
•    Profesinį ir asmeninį tobulėjimą;
•    Stabilų darbo užmokestį ir  kintamą dalį, priklausančią nuo darbo rezultatų;
•    Terminuotą darbo sutartį iki 2023 m. lapkričio 25 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
           Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
           Papildomai informuojame, kad Susisiekimo ministerija viešojo pirkimo būdu sudarė personalo atrankos sutartį su Amber Team, kuri padės Susisiekimo ministerijai vykdyti atranką – atliks interviu su pretendentais, taip pat dalyvaus teste žodžiu (pokalbyje) stebėtojo teisėmis.
           VšĮ Transporto kompetencijų agentūros  direktorius darbo užmokestis – pastoviosios atlyginimo dalies dydis 2354-2832 eurų (neatskaičius mokesčių) + kintama atlyginimo dalis, kuri mokama už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius ir kurios dydis -  iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio.
Terminuota darbo sutartis iki 2023 m. lapkričio 25 d.
Dokumentai priimami iki 2021-08-16 įskaitytinai per VATAR informacinę sistemą: https://portalas.vtd.lt/lt/vsi-transporto-kompetenciju-agenturos-direktorius-du-pastovi-atlyginimo-dalis-2354-2832-eur-pries-mokesciuskintama-atlyginimo-dalis-kuri-mokama-uz-pasiektus-veiklos-rodiklius-kurios-dydis-iki-50-proc-pastoviosios-atlyginimo-dalies-dydzio-322;725390.html

Daugiau informacijos apie konkursą  ir kandidatams keliamus reikalavimus  teikiama Audronė Rutkauskienė, tel. (8 5) 239 3960, el. p. audrone.rutkauskiene@sumin.lt

 

KonkursasVšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktoriaus pareigas

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį kolektyvui, kuriame yra ne mažiau kaip 10 narių;
3. Mokėti bent vieną iš šių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, darbo teisinius santykius, viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginio planavimo metodiką, biudžeto sandarą, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos reikalavimus, transporto, turizmo veiklą gebėti šiais teisės aktais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;
6. Būti susipažinęs su Lietuvos, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Anykščių rajono savivaldybės turizmo plėtojimo strategijomis ir programomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos bendrijos turizmo srities iniciatyvų programomis, išmanyti Panevėžio regiono turizmo savitumą, mokėti analizuoti turistinės veiklos programas - projektus;
7. Išmanyti turizmo marketingą;
8. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos veiklą, būti kūrybiškam, gebėti spręsti problemas;
9. Mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
10. Lyderystės gebėjimai, analitinis ir strateginis mąstymas, stipri orientacija į rezultatus.

Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Pareigybei būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. Pretendento, kaip įmonės, veiklos programą;
5. Pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas);
6. Pretendento į „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus pareigas privačių interesų deklaraciją;
7. Laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Anykščių rajono savivaldybės, Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis dalininkų interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 Informacija apie konkursą ir kandidatams keliamus reikalavimus teikiama tel. 8-5 239 2891, Nelė Jokubauskaitė, nele.jokubauskaite@sumin.lt

Darbo užmokestis – 1575-1858 Eur, priklausomai nuo įstaigos veiklos rezultatų ir pasiektų rodiklių, gali būti nustatoma kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2021 m. gegužės 31 dienos (įskaitytinai).

Informacija apie konkursą ir kandidatams keliamus reikalavimus teikiama tel. 8-5 239 2891, Nelė Jokubauskaitė, nele.jokubauskaite@sumin.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-03