BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Valstybės tarnautojų užduotys

                                                       
  Skyriaus vedėjas  

 

     
Audrys Varnelė Skyriaus vedėjas

1 užduotis: Parengti Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos planavimo ir atsiskaitymo už ją dokumentus:  1. Atlikti ir dokumentuoti skyriaus audituojamų subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimą. 2. Parengti skyriaus 2023 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui. 3. Parengti skyriaus ilgalaikį 2023-2025 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui. 4. Parengti skyriaus 2022 m. veiklos ataskaitą ir supažindinti su ja susisiekimo ministrą.

2. Savarankiškai organizuoti skyriaus 2023 m. veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą ir užtikrinti pavedimų ir 2023 m. veiklos plane numatytų veiksmų įvykdymą.

3. Vykdyti vidaus auditų priežiūrą, kokybės užtikrinimą, teikti tik objektyvią ir pagrįstą informaciją.

4. Užtikrinti pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymą ir kontrolę.

5. Suorganizuoti pristatymą (seminarą) ministerijos tarnautojams, siekiant pasidalinti atliktų auditų pamokomis ir skyriaus įžvalgomis apie rizikingiausias audituojamų subjektų veiklos sritis, į ką atsakingi padaliniai turėtų atkreipti didesnį dėmesį savo kasdienėje veikloje ir t. t. (siekiant sukurti maksimalią pridėtinę vertę, turinį iš anksto suderinti su ministerijos ir jos padalinių vadovybe).

 

 

 

Ramunė Mikalauskienė Skyriaus vedėja                 

1. Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų personalo procesų tobulinimas

2. Užtikrinti savalaikį ir efektyvų Susisiekimo ministerijos ir valstybės interesų atstovavimą administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijos

3. Susisiekimo ministerijos teisėkūros proceso planavimo gerinimas

 

Vladislavas Kondratovičius Grupės vadovas
 1. Koordinuoti LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto dėl kelių naudotojo mokesčio dydžio peržiūrą.
 2. Atlikti pokalbius su kiekvienu Kelių ir oro transporto politikos grupės darbuotoju (1 kartą į pusmetį). Suorganizuoti Kelių ir oro transporto politikos grupės darbuotojų išvažiuojamus mokymus.
 3. Patobulinti Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-11 "Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo".
 4. Įvertinti teisės aktų susijusių su tiltų ir viadukų būklės priežiūra tobulinimo poreikį, koordinuoti būtinų teisės aktų projektų parengimą ir reguliariai (kartą per mėnesį) teikti informaciją viceministrui ir kancleriui.
 5. Kartu su Lenkijos puse koordinuoti sausumos koridoriaus su PL Vilnius-Alytus-Lazdijai ( Nr. 135 Lazdijai–Akmeniai (9 km ruožas); Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai (39,43 km  ruožas) plėtrą, atlikti koridoriaus apžiūrą bei pateikti Susisiekimo ministrui ataskaitą dėl šio koridoriaus plėtros, reikalingų priemonių.
Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas

 

Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas

1. Koordinuoti ir dalyvauti rengiant Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektą, kuris įgyvendins Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimą Nr. XIV-1445.

2. Patobulinti Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-11 "Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Koordinuoti ir dalyvauti rengiant Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektą, siekiant patobulinti eismo saugumo teisinį reglamentavimą.

4. Kuruoti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektą dėl mikromobilumo priemonių.

5. Koordinuoti kitus eismo saugumo srities teisės aktų projektus, taip pat vykdyti papildomas (nenumatytas) užduotis, siekiant Susisiekimo ministerijos tikslų eismo saugumo srityje.

Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Vyresnysis patarėjas

1. Sudaryti sąlygas Lietuvos kelių transporto vežėjams vežti krovinius ir keleivius tarptautiniais maršrutais.

2. Koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių krovininių kelių transporto priemonių naudojimą tarptautiniuose vežimuose, nuostatų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

Vidmantas TamulisVidmantas Tamulis  Grupės vadovas

 

1. Pateikti pasiūlymus dėl ilgalaikių ir artimiausio laikotarpio priemonių, skatinančių intermodalinį transportą, ypač krovinių gabenimui aktyviau renkantis geležinkelio ir vandens transportą.

2. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, peržiūrėti esamas ir parengti naujas Lietuvos geležinkelių sektoriaus strategines kryptis ir priemones

3. Didinti grupės darbuotojų įsitraukimą

4. Užtikrinti susisiekimo ministerijos metiniame veiklos plane ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje 2023 m. numatytų tikslų įgyvendinimą

 

 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė Vyresnysis patarėjas

1. Įvertinti tikslingumą pakeisti užmokesčių už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra apskaičiavimo metodiką tvirtinantį subjektą ir, prireikus, parengti pasiūlymus dėl šio sprendimo įgyvendinimo.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų, kuriais užtikrinamas 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/782 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų įgyvendinimas, projektus.

3. Parengti dokumentai, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos kandidatavimą 2024 m. vyksiančiuose Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija (OTIF) generalinio sekretoriaus rinkimuose.

4.  Parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo nustatomi geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo principai, projektą.

 

Vandens transporto klausimai

 
Artūras Kungys Vyrenysis patarėjas

1. Atsižvelgus į ES institucijų strateginius sprendimus, taip pat į vykdomą transporto sektoriaus elektrifikavimo politiką Lietuvoje, sudaryti planą dėl antžeminių elektros tiekimo tinklų laivams jūrų uoste (OPS) įrengimo.

2. Parengti siūlymus dėl ilgojo laikotarpio priemonių, pagerinančių transporto sektoriaus veiklą.

3. Atsižvelgus į pažangą vidaus vandenų transporto sektoriuje, taip pat siekiant komercinės veiklos sektoriuje efektyvumo, sudaryti galimybę nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis sudaryti ir turėti važtaraščius. Taip pat sudaryti galimybę Lietuvos transporto saugos administracijai vidaus vandenų transporte naudojamus važtaraščius tikrinti elektroninėmis priemonėmis.

4. Siekiant veiklos tobulinimo, pateikti pasiūlymus dėl vandens transporto sektoriuje veikiančių subjektų veiklos efektyvumo didinimo arba Susisiekimo ministerijos kontroliuojamų procesų tobulinimo (Kaizen).

     

 

Gytis Mažeika Grupės vadovas

1. Užtikrinti susisiekimo atašė tinklo atnaujinimą ir plėtrą.

2. Užtikrinti Lietuvos interesų sklaidą ES ir tarptautinėje erdvėje.

3. Užtikrinti Rail Baltica projekto įgyvendinimo koordinavimą tarptautiniu lygiu.

4. Išplėsti ministerijos dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kontaktų tinklą.

 

Aušra Gobienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Koordinuoti ir užtikrinti sėkmingą Susisiekimo ministerijos vadovybės tarptautinės darbotvarkės (dvišalių užsienio vizitų ir susitikimų) įgyvendinimą.

2. Užtikrinti pozicijų aktualiais susisiekimo klausimais pateikimą kitų valstybės pareigūnų susitikimuose.

3. Parengti dokumentus specialiojo transporto atašė pareigybių Lietuvos Respublikos ambasadose Ukrainoje ir Turkijoje įsteigimui.

4. Sukurti pogrupio kuruojamų valstybių ir tarptautinių organizacijų kontaktų tinklą.

Vaiva Obelevičienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Užtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus interesų atstovavimą ES.

2. Užtikrinti  ES reikalų koordinavimą.

3. žtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus interesų pristatymą susitikimuose su ES valstybių narių atstovais.

4. Užtikrinti geresnį ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo priemonių vykdymą.

5. Išplėsti kontaktų su ES valstybių narių institucijomis tinklą.

Natalija Baranauskienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Užtikrinti objektyvių valstybės rinkliavų dydžių laivybos, kelių, oro ir geležinkelių transporto srityse perskaičiavimą ir nustatymą.

2. Rengti kokybiškas Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus rinkos apžvalgas ir užtikrinti jų viešinimą.

3. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos Kroviniu srautų duomenų analizės įrankio sukūrimą.

4. Užtikrinti sutarties rengimo dėl projekto "Rail Baltica" geležinkelių linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir PAV vykdymą.

     

 

Vytautas Palevičius Grupės vadovas

1. Užtikrinti ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimą.

2. Užtikrinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pateikto Seime paketo įgyvendinimą

3. Sudaryti Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų derinimui priežiūros komitetą.

Darius Sriubas Patarėjas (turintis pavaldžių)  
     
     
     

 

Darius Stravinskas Grupės  vadovas
 1. Paskelbti konkursus ir atrinkti naujus darbuotojus bei galutinai suformuoti ASPG padalinį.
 2. Užtikrinti grupei priskirtų projektų įgyvendinimą. Tiek projekto portfelis tiek ir LRV plane numatytos priemonės.
 3. Įgyvendinti suplanuotas prioritetines grupės veiklas pagal strateginių veiklų planą
Albertas Turonis Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
 1. Dalyvauti įgyvendinant valstybės svarbaus projekto "5G ryšio plėtra" veiklas Ateities susisiekimo politikos grupės kompetencijos srities apimtyje.
 2. Koordinuoti suinteresuotų institucijų ir rinkos dalyvių bendradarbiavimą, teikiant paraišką dėl 5G transporto koridorių projekto finansavimo ES CEF Digital lėšomis.
 3. Užtikrinti palankesnes teisines sąlygas elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrai sudarančių teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybei
 4. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų ir mobilizacijos atvejais, parengimą
Aistė Gasiūnienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
 1. Dalyvauti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021 – 2030 m. atnaujinimo procese ir įvairiuose šio plano atnaujinimo proceso formatuose (darbo grupėse, pasitarimuose ir kt.), formuoti Susisiekimo ministerijos poziciją transporto žaliosios transformacijos kontekste, koordinuoti tinkamos ir laiku reikalingos informacijos pateikimą.
 2. Koordinuoti Elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų plane suplanuotų einamųjų metų priemonių įgyvendinimą
 3. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonėje „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje įgyvendinimo“ suplanuotų subpriemonių įgyvendinimą.
 4. Dalyvauti daugiašalio Global MoU Forumo veikloje (susitikimai, priemonių įgyvendinimas, informacijos / ataskaitų teikimas).
Jurgita Rimkuvienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
 1. Įgyvendinti projektą "Žingsnis 5G link. Sandbox – susisiekimo inovacijų skatinimas"
 2. Pakeisti studentų baigiamųjų darbų transporto tematika konkurso nuostatus ir suorganizuoti studentų baigiamųjų darbų transporto tematika konkursą.
 3. Užtikrinti Transporto sektoriaus profesijų patrauklumo didinimo plano detalaus veiksmų plano parengimą ir 2023 m. suplanuotų veiksmų įgyvendinimą

 

Saulius Kerza Biudžeto ir investicijų departamento direktorius

              

1. Užtikrinti, kad butu parengtos ir patvirtintos Lietuvos susisiekimo sektoriaus plėtros iki 2050metu strategines gaires.

2.Užtikrinti, kad butu panaudotos visos Susisiekimo ministerijos administruojamos 2014-2020 m.ES investicijų programos lėšos.

3. Užtikrinti, kad butu parengti reikiami administravimo dokumentai ir sudaryta galimybe investuoti Susisiekimo ministerijos administruojamas 2021-2027 m. ES investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemones lėšas.

4. Užtikrinti, kad butu parengtas nustatytu Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities veiklu rinkliavų, tarifu, įkainiu žemėlapis.

5. Užtikrinti, kad butu padidintas Biudžeto ir investicijų departamento darbuotoju įsitraukimas į darbą, padidintas darbuotoju komandiškumas, kūrybiškumas.

Ramūnas Rimkus Strateginio planavimo skyriaus vedėjas

1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projekto parengimo procesą.

2.  Koordinuoti susisiekimo plėtros iki 2050 m. strateginių gairių parengimo procesą.

3. Koordinuoti 2021-2030 m. Susisiekimo ministerijos plėtros programoje numatytų pažangos priemonių aprašymų parengimo procesą.

4. Padidinti Strateginio planavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimą į darbą, komandiškumą ir savivertę

Žydrūnas Jonutis Ekonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriaus vedėjas
 1. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
 2. Užtikrinti, kad būtų parengtas Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities veiklų nustatytų rinkliavų, tarifų, įkainių žemėlapis.
 3. Užtikrinti efektyvią Susisiekimo ministerijos administruojamų valstybės biudžeto lėšų stebėseną ir kontrolę
Danutė Čapienė

ES investicijų koordinavimo skyrius

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

1. Sukurti ir įdiegti 2022–2030 m. susisiekimo plėtros programoje numatytų pažangos priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą

2. Vykdyti efektyvią rizikingų projektų stebėseną siekiant, kad 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės, kurių asignavimų valdytojas yra Susisiekimo ministerija, būtų užbaigtos ir visos ES lėšos investuotos iki finansavimo laikotarpio pabaigos

3. Užtikrinti, kad būtų padidintas ES investicijų koordinavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimas į darbą, komandiškumas, kūrybiškumas.

 

     
Roma Andruškevičienė Skyriaus vedėjas

1. Koordinuoti veiksmus, susijusius su Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos optimizavimu.

2. Koordinuoti veiksmus, susijusius su valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtoms valstybės valdomoms įmonėms (toliau – VVĮ) monitoringu.

3. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų korporatyvinio valdymo gairių parengimą.

 

Raminta Zimbienė Organizacijos valdymo departamento direktorė                       

 1. Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos didinimas.

2. Atvirų duomenų ir duomenų analitikos plėtra.

3. Darbuotojų gerovės paketo užtikrinimas.

4.  Biuro patalpų ir inventoriaus atnaujinimas.

5. Pasiruošimas naujos dokumentų valdymo sistemos DBSIS paleidimui
Irena Truchanovič Informacinių sistemų skyriaus vedėja

1. Stiprinti informacinių sistemų elektroninės informacijos saugą.

2. Užtikrinti pokyčių įgyvendinimą iki 2023-12-01

3. Išlaikyti darbuotojų pasitenkinimo informacinėmis sistemomis rodiklį 90 proc. iki 2023-12-31

Dominykas Narbutas Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

1. Tobulinti Susisiekimo ministerijos veiklą, organizuojant KaiZen siūlymų ir procesų peržiūros dirbtuves.

2. Dalyvauti ir koordinuoti perėjimo prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) procesus.

3. Skatinti atvirų duomenų plėtrą Susisiekimo ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose

 

Ramunė Jovaišienė Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

1. Vykdyti viešųjų pirkimu prevencine kontrole.

2. Užtikrinti komandiruočių transporto ir apgyvendinimo paslaugu savalaikius užsakymus.

3. Skatinti Viešųjų pirkimu skyriaus darbuotoju įsitraukimą i Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir padalinio veiklą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-12