BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Valstybės tarnautojų užduotys

Einamųjų metų užduotys:

1. Atverti naujas rinkas kelių transporto srityje.

 2. Pradėti diegti intelektinių transporto sprendimus eismo saugai gerinti – išmanųjį kelią, alkoblokų programą ir daugiafunkcius matuoklius, siekiant kovoti su esminėmis eismo įvykių priežastimis (greičio viršijimu ir vairavimu išgėrus).

 3. Koordinuoti darnaus judumo politikos įgyvendinimą, siekiant, kad 2017 metais būtų parengti ir patvirtinti pirmieji Darnaus judumo mieste planai.

 4. Plėtoti naujus maršrutus oro susisiekime.

 5. Įdiegti inovatyvius taupiosios vadybos (LEAN) metodus  departamento ir ministerijos veikloje.

Einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti, kad pagal kompetenciją būtų įgyvendinti 2017 metams numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2020 metų programos įgyvendinimo plano darbai.

2. Užtikrinti valstybės lygmens ir ypatingos valstybei svarbos projektų teritorijų planavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimą ir procedūrų vykdymą.

3. Užtikrinti viešos elektromobilių infrastruktūros plėtrą.

4. Užtikrinti LR susisiekimo ministerijos dalyvavimą tarptautiniame bendradarbiavime dėl projekto “Rail Baltica” plėtros.

5. Organizuoti „Lieknos vadybos“ (taupiosios) vadybos efektyvumo metodų diegimą PTRD veikloje.

Einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti, kad būtų laiku parengta Susisiekimo ministerijos 2016 metų veiklos ataskaita ir  Susisiekimo ministerijos valdymo sričių 2018-2020 m. strateginis veiklos planas.

2.  Užtikrinti, kad Susisiekimo ministerijoje būtų laiku parengti visi 2014-2020 metų ES fondų investicijų panaudojimo transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių administravimui reikalingi dokumentai ir būtų vykdoma projektų atranka.

3. Užtikrinti Susisiekimo ministerijos 2017 metų numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano parengimą ir jo įgyvendinimą, ministerijos vykdomų pirkimų teisėtumą ir efektyvų lėšų panaudojimą.

4. Užtikrinti, kad būtų atliktas 2017 metų programų vertinimo plane, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė,  numatyti biudžeto programų vertinimai, nustatytu laiku parengtos ataskaitos.

5. Užtikrinti, kad būtų parengti ir Vyriausybei bei Seimui pateikti teisės aktų (Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo projektai), susijusių su valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių reorganizavimu projektai.

6. Užtikrinti kokybės vadybos LEAN priemonių diegimą departamente.

Einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentui (toliau – VGTPD) priskirtos kompetencijos srityse rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų parengimą, organizuoti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę.

2. Užtikrinti, kad pagal kompetenciją būtų įgyvendinti 2017 metams numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2020 metų programos įgyvendinimo plano darbai.

3. Užtikrinti ministerijos padalinių veiklą civilinės saugos, krizių prevencijos, mobilizacijos, mobilizacinio ir valstybės rezervo rengimo srityse pagal 2017 metų užduotis.

4. Organizuoti „Lieknos vadybos“ veiklos efektyvumo metodų diegimą VGTPD veikloje.

 

Einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti, kad būtų parengti Europos Sąjungos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos 2016 m. spalio 26 d. direktyvos dėl Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę projektai.

2. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Valstybės kontrolės rekomendacijos 2017 metams dėl viešojo sektoriaus turimų duomenų atvėrimo.

3. Užtikrinti, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.1.4 darbo apimtyje 2017 metais pagal ministerijos kompetenciją būtų parengti teisės aktų projektai.

4. Užtikrinti Elektroninio parašo įstatymo pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių tęstinumą,  įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

5. Užtikrinti Europos Komisijos iniciatyvos Telecom review pozicijos derinimą su socialiniais partneriais ir Lietuvos interesų atstovavimą.

Einamųjų metų užduotys:

1. Administracinės naštos mažinimas, peržiūrint ministerijai pavestas funkcijas.

2. Ministerijos vidaus procesų supaprastinimas.

3. Ministerijos darbuotojų įsitraukimo didinimas.

4. Kokybės vadybos sistemos LEAN priemonių ir metodų diegimas.

Vidmantas TamulisVidmantas Tamulis L. e. grupės vadovo pareigas
 1. Pasirengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutarties sudarymui.
 2. Sudaryti teisines sąlygas didžiųjų Lietuvos miestų geležinkelio stočių modernizavimui atlikti.
 3. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės 2020 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.
  Vyriausiasis patarėjas  
Egle Vyšniauskaitė Vyriausiasis patarėjas
 1. Užtikrinti vandens transporto srities teisinio reguliavimo sukeliamos naštos vandens transporto sričiai mažinimą;
 2. Užtikrinti Patariamosios tarybos jūrinio transporto sektoriaus klausimams spręsti veiklą;
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos atstovavimą vandens transporto srities klausimais ES ir tarptautinių organizacijų susitikimuose, darbo grupėse, komitetuose;
 4. Užtikrinti vandens transporto srities 2020 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.
Gitana Aukštuolienė Vyresnysis patarėjas
 1. Siekiant pagerinti konkurencines sąlygas pavojingųjų krovinių vežėjams, atlikti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, skyrimą, mokymą bei egzaminavimą, peržiūrą ir parengti teisės aktų pakeitimus siekiant perkelti procedūras į elektroninę erdvę ir sutrumpinti jų trukmę.      
 2. Parengti LR susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano pakeitimo projektą (ne mažiau kaip 1 projektas).
 3. Organizuoti valstybinio lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybas (1 pratybos)
     
 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė Vyresnysis patarėjas
 1. Užtikrinti tinkamą 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje ir 2016 m. gegužės  11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos perkėlimą į nacionalinę teisę.
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, kuriais būtų nustatytas viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo kontrolės mechanizmas.
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymo įgyvendinimą.
 4. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (toliau – VGTPG) 2020 m. tikslų (SMART), susiję su geležinkelių transporto veiklos reguliavimu, įgyvendinimą.
Viktoras Kinach Vyriausiasis specialistas
 1. Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo nuostatos dėl nacionalinių taisyklių notifikavimo įgyvendinimą, atlikti nacionalinių saugos ir techninių taisyklių peržiūrą, apibendrinti rezultatus ir pateikti pasiūlymus.  
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
 3. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3-622 ,,Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo" pakeitimo projektą.
Monika Žilinskaitė-Vėželienė  
 1. Siekiant į nacionalinę teisę perkelti 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje ir 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso Nr. IX-2152 pakeitimo įstatymo projektą.
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso Nr. IX-2152 pakeitimo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Marius Marčiulaitis Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo kontrolės modelį.
 2. Parengti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo sutarties (toliau –sutartis) projektą.
 3. Sudaryti teisines sąlygas pertvarkyti Geležinkelių infrastruktūros registrą ir Traukinio mašinistų registrą į valstybės informacines sistemas.
 

Vandens transporto klausimai

 
Teresa Selezniova Patarėjas
 1. Parengti teisės akto, nustatančio techninius reikalavimus vidaus vandenų transporto priemonėms, tobulinimo projektą.
 2. Parengti teisės akto, reglamentuojančio vidaus vandenų transporto priemonių pirminės ir techninės apžiūrų atlikimo tvarkas, tobulinimo projektą.
 3. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras atestavimo ir burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimo tvarkas, projektus.
Giedrė Kaunė Patarėjas
 1. Parengti ir pateikti apibendrintą informaciją dėl Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (ES) 2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES Europos Komisijai;
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo dėl Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos Reglamento (ES) 2019/1239 tinkamo įgyvendinimo užtikrinimui, suformavimo projektą;
 3. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Reglamento 2019/1239 18 straipsnio įgyvendinimo (nacionalinio koordinatoriaus paskyrimas) projektą;
 4. Parengti ir pateikti tvirtinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1397 dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/773 įgyvendinančius teisės aktus;
 5. Atsižvelgiant į Lietuvos Jūrininkų sąjungos siūlymus tobulinti nacionalinį reglamentavimą, parengti teisės aktų projektus, prisidėsiančius prie reglamentavimo tobulinimo.
Vaida Ubartaitė Patarėjas
 1. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, užtikrinančius su našesne jūrų uostų veikla ir infrastruktūros plėtra susijusį teisinį reglamentavimą.
 2. Sumažinti vandens transporto sektorių reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.
 3. Parengti ir teikti informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai dėl strateginio projekto „Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“.
Virginija Šomkienė Patarėjas
 1. Užtikrinti tinkamą 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
 2. 2019/1159, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva2005/45/EB dėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo nuostatų įgyvendinimą.
 3. Užtikrinti tinkamą 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 2018 m. priimtų šios konvencijos pakeitimų, susijusių su garantijomis jūrininkams, t. y. jūrininkų atlyginimų ir kitų išmokų apsauga, kai jie yra laikomi nelaisvėje dėl piratavimo ar ginkluoto laivo apiplėšimo, įgyvendinimą Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje.
     

 

Saulius Kerza Departamento direktorius
 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2020 m. Biudžeto ir investicijų departamentui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai. 
 2. Užtikrinti sklandų Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategijos projekto parengimo procesą.
 3. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento darbuotojų įsitraukimą. 
Zita Dubickienė Vyriausiasis patarėjas
 1. Siekiant įgyvendinti departamento 2020 metų tikslą „Padidinti ES investicijų išmokėjimus į susisiekimo sektorių nuo 599 mln. eurų iki 720 mln. eurų“, vykdyti aktyvią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Susisiekimo ministerijos koordinuojamų 2, 4 ir 6 prioritetų projektų įgyvendinimo ir rizikos veiksnių stebėseną.
 2. Prisidėti prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Geriau sujungta Lietuva“ aprašymo, investavimo sričių, veiklų ir kitų dalių parengimo.
 3. Įgyvendinant departamento tikslą „BID darbuotojų įsitraukimo indeksas ne mažesnis kaip 85 proc.“, kartu su departamento direktoriumi organizuoti darbuotojų susirinkimus ir ketvirtinį socialinės – kultūrinės veiklos renginį, taip pat siekiant pagerinti darbuotojų pasitenkinimo ir įsitraukimo rodiklį bei identifikuoti tobulintinas veiklos sritis, organizuoti departamento darbuotojų apklausą.
 

Strateginio planavimo skyrius

 
Jurgita Rimkuvienė L.e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projekto parengimo procesą.
 2. mtis veiksmų ir priemonių, kad iki 2020-12-31 projektams būtų paskirstyta 100 % ES fondų lėšų, t. y. organizuoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektorių administravimo dokumentų (Veiksmų programos, priemonių įgyvendinimo planų, veiksmų programos ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų, pasiūlymų dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kt.) ir 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašų (investicinių projektų vertinimus, rengti valstybės projektų sąrašus ir jų pakeitimus) parengimą ir keitimą.
 3. Koordinuoti 2021–2027 metų ES struktūrinių fondų investicijų programos dalies, susijusios su transporto ir ryšių sektoriais, projekto parengimą.
 4. Koordinuoti Susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategijos projekto parengimo procesą.
 5. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
Giedrė Kizevičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Susisiekimo ministerijos informacijos teikimo Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto projektui ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektui parengti planą.
 2. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektui parengti.
 3. Iš atsakingų Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
 4. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai parengti.
Birutė Mieldažienė Vyriausiasis specialistas
 1. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektui parengti, jo informaciją suvesti į Stebėsenos informacinę sistemą ir naudojantis Valstybės biudžeto apskaitos ir atskaitomybės sistemos (VBAMS) funkcionalumais perduoti Finansų ministerijai Strateginio planavimo metodikoje nustatytais terminais, tikslinti strateginio veiklos plano projektą atsižvelgiant į gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastabas.
 2. Seimui patikslinus 2020 metų valstybės biudžeto įstatymą ir / ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus / patikslinus nutarimą dėl biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir / ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus / patikslinus nutarimą dėl Valstybės investicijų 2020–2022 programos (VIP) patvirtinimo, parengti ministro įsakymo pakeitimus dėl susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tikslinimo.
Zita Nemanienė Vyriausiasis specialistas
 1. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir bendrovių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano ( toliau – SVP) projektui parengti (rengiama valstybės kapitalo investicijų dalis ir kita informacija, susijusi asignavimų planavimu investicijų projektams įgyvendinti), nustatyta tvarka parengti ir pateikti Finansų ministerijai siūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų 2021–2023 metų programos projektą ir su jais susijusią informaciją Strateginio planavimo metodikoje nustatytais terminais.
 2. Koordinuoti valstybės kapitalo investicijų, skirtų Valstybės investicijų 2020–2022 metų programos investicijų projektams, panaudojimą, pagal poreikį teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl asignavimų perskirstymo tarp programų ir / ar tarp investicijų projektų  (I–IV ketv. pagal poreikį).
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir teikti informaciją Finansų ministerijai apie naujus investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programas ir finansuojamus valstybės biudžeto lėšomis, dalyvauti vertinant investicijų projektus.
 4. Rengti ataskaitas apie investicijų projektams skirtų asignavimų panaudojimą ir nustatytais terminais pateikti ataskaitas Finansų ministerijai.
Jurta Vitė Vyriausiasis specialistas
 1. Įvertinti transporto srities projektus, planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašus  (vertinti pateiktus projektinius pasiūlymus, rengti projektinių pasiūlymų vertinimo išvadas).
 2. Patikslinti 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašus.
 3. Parengti ir / ar patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentus (pasiūlymus dėl veiksmų programos pakeitimo, pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašus, priemonių įgyvendinimo planus ir kt.).
 4. Rengti Europos Sąjungos fondų 2021–2027 metų investicijų programos ir jos priedų projektus, stebėsenos rodiklių aprašymus.
Eugenijus Ramaškevičius Vyriausiasis specialistas
 1. Pagal poreikį parengti 2 prioriteto įgyvendinimo dokumentus, jų pakeitimus: 1.1. pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų; 1.2. projektų finansavimo sąlygų aprašų  pakeitimus; 1.3. priemonių įgyvendinimo plano pakeitimus.
 2. Parengti pasiūlymus dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, kiek tai susiję su 2 prioritetu, keitimo.
 3. Vykdyti 2014–2020 m. iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atranką (vertinti investicijų projektus, sudaryti valstybės projektų sąrašus). 
 4. Rengti Europos Sąjungos fondų 2021–2027 metų investicijų programos ir jos priedų projektus, stebėsenos rodiklių aprašymus.
Rasa Sirutavičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Pasibaigus ketvirčiui peržiūrėti Valdymo ir kontrolės sistemą, ir pagal poreikį atnaujinti procedūrų vadovą (pasikeitus teisiniam reglamentavimui, esant kitoms aplinkybėms).
 2. Patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentai.
 3. Nustatytais terminais įvertinti pateikti projektiniai pasiūlymai.
 4. Derinti su suinteresuotomis institucijomis regioninėms Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamoms priemonėms įgyvendinti reikalingus planavimo dokumentus (pagal poreikį).
  Vyriausiasis specialistas  
 

Ekonomikos ir apskaitos skyrius

 
Žydrūnas Jonutis Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 4 darbo dienas.
 2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku vykdomos Ekonomikos ir apskaitos skyriui pavestos Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimo, kontrolės ir apibendrintų ataskaitų rengimo funkcijos.
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sklandų perėjimą prie bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos buhalterinės apskaitos srityje.
 4. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
Jūratė Ona Krupavičiūtė Patarėjas
 1. Per einamuosius metus kontroliuoti, kad visos ūkinės operacijos (100 proc.) būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus.
 2. Užtikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 4 darbo dienas.
 3. Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. peržiūrėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos finansų kontrolės taisykles. Parengti įsakymo projektą, teikti jį pasirašyti. Rengiant įsakymo projektą atsižvelgti į naujai diegiamos bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos ypatumus.
 4. Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. užtikrinti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos sklandų perėjimą prie bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos buhalterinės apskaitos srityje.
Aelita Lisauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Sudaryti einamųjų metų biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, sąmatas ir jas tvarkyti VBAM sistemoje.
 2. Kiekvieną mėnesį parengti ir teikti ministerijos kancleriui ataskaitą apie Susisiekimo ministerijos administracijos funkcijoms vykdyti bei specialiųjų atašė išlaidoms apmokėti skirtų lėšų panaudojimą.
 3. Kiekvieną ketvirtį vykdyti stebėseną, siekiant, kad programų priemonių vykdytojai laiku pateiktų informaciją apie strateginio plano priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą bei kitus su veiklos rezultatais susijusius aktualius duomenis. Pateikti duomenis apie priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą į Stebėsenos informacinę sistemą.
 4. Siekiant užtikrinti, kad Susisiekimo ministerijos valstybės biudžetas būtų suplanuotas teisės aktų nustatytais terminais, peržiūrėti ir parengti Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėsenos tvarkos aprašo pakeitimo projektą dėl informacijos teikimo ir terminų nustatymo Susisiekimo ministerijos padaliniams ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms planuojant ateinančių metų asignavimų poreikį.
Viktorija Beliackaitė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti ir vertinti Strateginio veiklos plano „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“, „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ ir „Susisiekimo oro transportu užtikrinimas“ programų vykdytojų tarpines ataskaitas, apibendrintą informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis teikti darbuotojui, atsakingam už vykdomų programų tarpinių ataskaitų projektų rengimą.
 2. Atlikti Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų viešojo valdymo tobulinimo grupės priimtų sprendimų vykdymo būsenos stebėseną, rengti jos veiklos planų ir veiklos ataskaitų projektus.
 3. Parengti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus X matricą.
Dalia Liachovičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.
 2. Užtikrinti, kad „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pateikti per 4 darbo dienas.
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos buhalterinės apskaitos  perėjimą prie bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos.
Janina Svilo Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.  
 2. Ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių vardinių sąrašų, jų pakeitimų projektų parengimas.
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų galiojančių sutarčių aprašo parengimas ir suvedimas bendroje viešojo sektoriaus valdymo informacinėje sistemoje.
Rasa Puluikienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Susisiekimo ministerijos 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, pagal įstaigų prie ministerijos metinių planų vykdymo ataskaitas, pateikti jį susisiekimo ministrui tvirtinti.
 2. Analizuoti, vertinti Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių ir biudžetinių įstaigų pateiktas SM1 ataskaitas, parengti apibendrintą informaciją apie susisiekimo ministro valdymo srities valstybės biudžeto programų įgyvendinimo eigą.
 3. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo Gairių nuostatomis, atlikti susisiekimo ministro  valdymo srities biudžetinių įstaigų atitikties Gairėms įvertinimą.
 4. Išnagrinėti ir įvertinti  susisiekimo ministro valdymo srities Metinių veiklos planų ir šių planų vykdymo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto susisiekimo ministro 2018-09-10 įsakymu Nr. 3-459, atitiktį  viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-02-13 nutarimu Nr. 135, nuostatoms. 
Brigita Virbickienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. rizikos valdymo planą ir parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2019 m. rizikos valdymo plano įgyvendinimo ataskaitą.
 2. Parengti Motyvuotos išvados dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2020 metų analizės ir vertinimo rezultatų projektą.
 3. Parengti pusmetines Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose pateikti informaciją apie neįgyvendintas Valstybės kontrolės rekomendacijas ir jų vykdymo eigą, ir nuolat atnaujinti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kurios skelbiamos ministerijos Vidaus komunikacijos sistemoje.
 4. Parengti informaciją apie 2019 metais atliktus pirkimus Susisiekimo ministerijoje ir susisiekimo ministro valdymo srities įstaigose prie ministerijos, viešosios įstaigose, akcinės bendrovėse, valstybės įmonėse.
 5. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą ir/ar jos priemonių įgyvendinimo planą ir praėjusių metų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo plano vykdymo ataskaitą.
 

ES investicijų koordinavimo skyrius

 
Danutė Čapienė L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Organizuoti ES fondų investicijų veiksmų programos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės rizikingų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje arba susitikimus su projekto vykdytojo atstovais.
 2.  Užtikrinti ES techninės paramos mokėjimo prašymų pateikimą patirtoms tinkamoms išlaidoms kompensuoti.
 3. Didinti ES investicijų koordinavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
 4. Paskatinti ES investicijų koordinavimo skyriaus darbuotojus teikti KAIZEN pasiūlymus. 
Rasa Tomonienė Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti Veiksmų programos rizikingų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje arba organizuojant susitikimą su projekto vykdytojo atstovais.
 2. Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 Stebėsenos komisijos posėdžius (bent po vieną posėdį kiekvieną ketvirtį) projektų įgyvendinimo metu iškilusiems klausimams spręsti.
 3. Nustatytais terminais vykdyti suformuotus pavedimus.
     
     
     

 

     
Roma Andruškevičienė Skyriaus vedėjas  
Indrė Bernotaitė Vyriausiasis specialistas  
Jovita Razgutė Vyriausiasis specialistas

 

Laimutė Kondratienė Vyriausiasis specialistas

         

Janina Laskauskienė Vyriausiasis specialistas

 

Artūras Kuprijanas Vyriausiasis specialistas  
Ričardas Rutkauskas Vyriausiasis specialistas  
     
     
     

 

     
Irena Truchanovič Skyriaus vedėjas
 1. Padidinti pasitenkinimą informacinių sistemų (DVS, VKS, el. paštas) veikimu.
 2.  Sukurti veiklos ekonomija (vidinis efektyvumas).
Valdas Ivaškevičius Vyriausiasis specialistas
 1. Optimizuoti el. pašto sistemą (migruoti ministerijos darbuotojų el. pašto dėžutes iš Lotus Domino į viešojo pirkimo būdu įsigytą el. pašto sistemą).
 2. Užtikrinti prieigą prie informacinių sistemų ir elektroninės informacijos.
 3. Padidinti pasitenkinimą informacinių sistemų (DVS, VKS, el. paštas) veikimu.
 4. Tobulinti skyriaus veiklą, maksimaliai panaudoti turimus išteklius.

 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
Dominykas Narbutas L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Diegti projektinį valdymą Susisiekimo ministerijoje.
 2. Tobulinti Susisiekimo ministerijos veiklą, diegiant lieknosios vadybos (LEAN) metodus.
 3. Didinti Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus darbuotojų įsitraukimą į Susisiekimo ministerijos veiklą.
 4. Parengti ir suderinti su Susisiekimo ministerijos padaliniais gyvybiškai svarbių tikslų (GST) įgyvendinimo planus ir atsiskaitymo formą.
Vaiva Mačiūnė Vyriausiasis specialistas
 1.  Išanalizuoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – įmonės) pateiktus klientų pasitenkinimo tyrimo duomenis bei įmonių pateiktas NPS didinimo priemones ir rezultatus pristatyti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniams bei įmonių atstovams.
 2. Išanalizuoti Susisiekimo ministerijoje gautų prašymų ar skundų nagrinėjimo procesą ir pateikti pasiūlymus dėl šio proceso tobulinimo.
 3. Pateikti ir įgyvendinti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos procesų tobulinimo.
 4. Atlikti Susisiekimo ministerijos valdomų duomenų kokybinę ir kiekybinę analizę bei vadovaujantis gerosios praktikos pavyzdžiais, pasiūlyti vadovybei galimus atvirų duomenų rinkinius, kurie būtų atverti visuomenės poreikiams
Asta Varnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Laiku atsakyti į piliečių pranešimus, prašymus, skundus arba persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti atsakingoms institucijoms.
 2. Tobulinti Susisiekimo ministerijos asmenų aptarnavimo taisykles.
 3. Parengti gautų piliečių raštų (skundų, prašymų) nagrinėjimo rekomendacijas Susisiekimo ministerijos darbuotojams.
Darius Bieliauskas  
 1. Atlikti Susisiekimo ministerijos darbuotojų nuomonės tyrimą dėl lieknosios vadybos (Lean) metodų diegimo Susisiekimo ministerijoje.
 2. Parengti ataskaitą apie pateiktų piliečių prašymus Susisiekimo ministerijai per 2019 metus.
 3. Optimizuoti Teisės aktų informacinės sistemos (toliau – TAIS) naudojimosi procesus.
 4. Atlikti 5S akciją Susisiekimo ministerijoje.
 5. Atlikti lieknosios vadybos (Lean) metodų pristatymą Susisiekimo ministerijos darbuotojams.
     
     
     
     
     
     

 

     
Džeralda Tylienė Skyriaus vedėja
 1. Užtikrinti Dokumentų valdymo skyriaus 2020 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) – padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas) veikla nuo 95 proc. iki 97 proc. – įgyvendinimą.
 2. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymo pertvarką, įvertinimą, prireikus parengti teisės aktų pakeitimus.
 3.  Koordinuoti 2017 metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų perdavimą į Lietuvos valstybės naująjį archyvą.
Gražina Gecevičienė Patarėjas
 1. Dalyvauti užtikrinant Dokumentų valdymo skyriaus 2020 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST)  –  padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas įslaptintos informacijos administravimo klausimais) veikla nuo 95 iki 97 proc. – įgyvendinimą.
 2. Vykdyti skyriaus veiklą, susijusią su įslaptintos informacijos administravimu.
 3. Dalyvauti dokumentų valdymo pertvarkos (2020 m.) procese.
Snieguolė Bakaitė Patarėjas
 1. Dalyvauti užtikrinant Dokumentų valdymo skyriaus 2020 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) – padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas) veikla nuo 95 iki 97 proc. – įgyvendinimą. 
 2. Dalyvauti dokumentų valdymo pertvarkos (2020 m.) procese.
     
     
     
     
     
     
     

 

Vardas Pareigos Užduotys
Gražvydas Jakubauskas Telekomunikacijų ir transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
 1. Apginti Lietuvos interesus ES telekomunikacijų ir pašto sektoriuje;
 2. Pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją aktualiais klausimais; siekti palankesnio teisinio reguliavimo Lietuvos Respublikai aktualiais klausimais;
 3. Ginti Lietuvos interesus ES Komitologijos komitetuose ir darbo grupėse, sužinoti svarbią informaciją, susitikti su Komisijos atstovais dėl Lietuvai aktualių klausimų;
 4. Informuoti Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovybę ir sostinės institucijas, socialinius partnerius apie klausimų eigą, parengti reikiamą informaciją, identifikuoti esminius Lietuvos interesus ES telekomunikacijų ir pašto sektoriuje.
Arūnas Jūrevičius Transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
 1. Sudaryti tinkamas teisines prielaidas ES lygmenyje, siekiant užtikrinti tvarią sausumos transporto plėtrą.
 2. Išsiderėti tinkamas sąlygas siekiant užtikrinti „Rail Baltica“ finansavimą.
 3. Organizuoti susitikimus (įskaitant SM vadovybės) su Komisijos, Europos Parlamento atstovais dėl Lietuvai aktualių klausimų.
Ramūnas Rimkus Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje

 

 
Artūras KungysArtūras Kungys Transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
 1. Ginti Lietuvos interesus rengiant naujus ES teisėkūros siūlymus;
 2. Spartinti viešųjų paslaugų įpareigojimų (PSO) aviacijoje peržiūrą;
 3. Užtikrinti Susisiekimo ministerijos vadovybės tinkamą atstovavimą TTE ministrų tarybose;
 4. Atstovauti Lietuvos interesus svarbiausiose komitologijos, NATO ir kituose aktualiuose posėdžiuose;
 5. Organizuoti susitikimus su Susisiekimo ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir (ar) organizacijomis aktualiais klausimais.

 

Tomas Pilukas L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1.  Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų rengimą.
 2.  Organizuoti ir kontroliuoti grupės gyvybiškai svarbių tikslų (GST) 2020 m. įgyvendinimą ir stebėseną.
 3.  Organizuoti ir kontroliuoti 2020 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo rodiklių įgyvendinimą ir stebėseną.
 4.  Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti Kelių ir oro transporto politikos grupėje veiklą pagal (taupiosios) vadybos sistemos (LEAN) ir projektinio valdymo principus.
  Vyriausiasis patarėjas  
  Vyriausiasis patarėjas  
Vilius Veitas Vyresnysis patarėjas
 1.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. padidintas Kliento pasitenkinimo indeksas (KPI) kelių ir oro transporto iki 54 proc.
 2.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. dalyvauta dviejuose Europos Komisijos Bendro Europos dangaus komiteto posėdžiuose, užtikrinti, kad būtų patvirtintas Lietuvos Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistemos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų planas ir Lietuvos tiksliniai rodikliai.
 3.  Iki 2020 m. birželio 1 d. surengti Lietuvos ir Lenkijos funkcinio oro erdvės bloko valdybos posėdį Vilniuje, taip pat pasirengti ir dalyvauti Lenkijos organizuojamame Lietuvos ir Lenkijos funkcinio oro erdvės bloko valdybos posėdyje.
 4.  Iki 2020-01-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai pateikti atnaujintą Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimo didinant jų pajėgumus projekto planą, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant jame numatytas priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano III prioriteto „Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“ priemonės „3.1.6.3 Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas // valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelis“ įgyvendinimas).
 5. Užtikrinti, kad su institucijomis suderintas Valstybės aviacijos saugos programos projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybei būtų pateiktas iki 2020-06-01.
Vidmantas Pumputis Vyresnysis patarėjas
 1. Saugaus eismo gerinimo plano Vizija 0 pateikimas LRV.
 2. Organizuoti viešąsias konsultacijas su visuomene, viešinant grupės svarbių teisės aktų projektus.
 3. Parengti teisės aktų projektus, numatant finansines sankcijas už leistino greičio iki 10 km/h viršijimą
Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas
 1. Vyriausybės nutarimo projekto dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos 2020 metais patvirtinimo parengimas ir suderinimas;
 2.  Vyriausybės nutarimo projektų dėl 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo paskirstymo, o taip pat pakeitimo parengimas ir suderinimas;
 3.  Susisiekimo ministro tvarkos, reglamentuojančios Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais, parengimas ir suderinimas.
Jonas Damidavičius Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti darnaus judumo planų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo sistemos projektą.
 2. Skatinti darnaus judumo plėtrą šalyje.
 3. Parengti teisės aktų projektus, siekiant pertvarkyti BĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos į valstybės įmonę.
Indrė Meironaitė-Gudaitienė Vyriausiasis specialistas
 1. Teikti pasiūlymus dėl aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo ir saugumo kultūros gerinimo, patikslinti ir suvienodinti su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais nacionalinės teisės aktuose asmens reputacijos patikrinimo reglamentavimo nuostatas ir principus.
 2. Siekiant užtikrinti tinkamą oro uostų infrastruktūros veikimą ir oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų kokybę, peržiūrėti antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo reglamentavimą.
 3. Teikti pasiūlymus dėl oro transporto formalumų supaprastinimo, siekiant palengvinti orlaivių įgulų, keleivių, krovinių, pašto ir atsargų judėjimą, taip pat panaikinti perteklines kliūtis.
Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas  
Andrius Karnilavičius Patarėjas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 142 straipsniais ir 2 priedu įstatymo projekto įgyvendinamuosius aktus:                                                                                                                                             1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“;                                                                                                                                                                     1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“;                                                                                                                 1.3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Parengti būtinų Kelių eismo taisyklių pakeitimų projektą ir juos suderinti su Susisiekimo ministerijos padaliniais. 
Gintaras Pilipavičius Vyriausiasis specialistas
 1.  Suorganizuoti susitikimą su teisėsaugos institucijų atstovais ir išanalizuoti kokią įtaką turėtų nusikalstomų veikų tyrimui ir jų prevencijai Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimas, jeigu būtų numatyta galimybė vairuotojui neturint su savimi vairuotojo pažymėjimo pateikti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu (toliau – TA) kitą galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2.  Išanalizuoti teisinę bazę ir galimybę sukurti lankstesnę TA sistemą siekiant išduoti TA kortelę su teigiama išvada pavojingus krovinius vežti skirtoms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonė atitinka tik bendruosius krovinėms transporto priemonėms taikomus reikalavimus su sąlyga, kad pavojingų krovinių vežimas nebus vykdomas tol, kol nebus pašalinti trūkumai, neleidžiantys vykdyti pavojingų krovinių vežimo.
 3.  Atsižvelgiant į einamųjų metų užduočių 1 ir 2 punkto rezultatus, prireikus, parengti Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
 4.  Esant teigiamam Vyriausybės sprendimui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – Nutarymo projektas), pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
 5.  Koordinuoti Valstybinės eismo saugumo komisijos, Eismo saugumo tarybos ir prireikus kitų aktualių Susisiekimo ministerijos darbo grupių dėl eismo saugumo veiklą.
Sigita Jurkšaitytė Vyriausiasis specialistas  
Vytautas Kalpokas Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Kuruoti jo derinimo procesą.
 2. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Kuruoti jo derinimo procesą.
 3. Kuruoti teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, kad būtų užtikrintas 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1936, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (toliau – Direktyva 2019/1936), nuostatų perkėlimas. Parengti reikalingus dokumentus (planas, atitikties lentelė ir pan.) Direktyvos 2019/1936 įgyvendinimui.
Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Patarėjas
 1. Sudaryti nuolatines sąlygas Lietuvos kelių transporto įmonėms vežti krovinius ir keleivius  tarptautiniais maršrutais.

 2.  Sudaryti sąlygas Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantės gyvenviečių ir Klaipėdos miesto dalies Kuršių nerijos (Smiltynės) gyventojams, minėtose teritorijose dirbantiems asmenims ir jų transporto priemonėms, netrukdomai vykti į (iš) darbą (-o), vežti vaikus į (iš) ugdymo įstaigas (-ų) per Kuršių marias.

 3. Sudaryti sąlygas saugiai vežti įvairių rūšių krovinius kelių transporto priemonėmis

Vlada Žegunienė Patarėjas
 1. Parengti pasiūlymus dėl Dvišalės oro susisiekimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Irano Islamo Respublikos Vyriausybės pakeitimo.
 2.  Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl oro transporto pakeitimo.
 3. Gerinti reguliariojo oro susisiekimo vykdymo sąlygas
Marius Pakėnas Vyriausiasis specialistas
 1. Pateikti pasiūlymus dėl keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais leidimų išdavimo sistemos tobulinimo.
 2. Pateikti pasiūlymus dėl  Lietuvos Respublikos naujo pavyzdžio blankų tarptautinius vežimus vykdantiems vežėjams
 3. Pateikti pasiūlymus dėl keleivinio kelių transporto kontrolės tobulinimo.
Laurynas Buzys Vyriausiasis specialistas
 1. Pateikti pasiūlymus dėl perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo teisinio reguliavimo sukūrimo.
 2.  Pateikti pasiūlymus dėl biodegalų ir skystojo kuro, skirtų transporto priemonėms, privalomųjų kokybės rodiklių naudojimo.
 3. Pateikti pasiūlymus, skatinančias naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones.
     

 

Nelė Jokubauskaitė Skyriaus vedėjas  
Liutauras Šlajus Patarėjas  
Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė Patarėjas
 1. Iki 2020-12-31 apmokyti 30 Susisiekimo ministerijos darbuotojų duomenų apsaugos klausimais.
 2. Iki 2020-07-01 stebėti poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimą, vykdant vaizdo stebėjimą: 1) konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo, vykdant vaizdo stebėjimą, atlikimo, kokia metodika vadovautis jį atliekant, kokias apsaugos priemones taikyti, siekiant sumažinti riziką duomenų subjekto teisėms ir interesams; 2) įvertinti, ar tinkamai atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas, vykdant vaizdo stebėjimą, ir ar jo išvados atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.  
Audronė Rutkauskienė Vyresnysis patarėjas
 1. Susisiekimo ministerijos struktūrinių pokyčių įgyvendinimas.
 2. Didinti darbuotojų įsitraukimą į ministerijos veiklą.
Eglė Mečkovskienė Patarėjas
 1. Iki 2020-05-01 parengti asmenų skundų nagrinėjimo atmintinę ministerijos administracijos padaliniams.
 2.  Iki 2020-12-31 įvykdytos ne mažiau kaip 5 konsultacijos ministerijos administracijos padaliniams atsakingiems už teisės rengimą teisėkūros klausimais.
Mindaugas Berniūnas Vyriausiasis specialistas  
Daiva Dačkienė Vyriausiasis specialistas  
Ieva Vėjalytė Vyriausiasis specialistas  
Živilė Matačiūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Atmintinės pirkimo iniciatoriams ir pirkimo organizatoriams parengimas.
 2. Viešųjų pirkimų organizavimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje procedūrų vadovo pristatymas.
 3. Pirkimo organizatorių vykdytų pirkimų analizė ir vertinimas. 
     
     

 

     
  Skyriaus vedėjas  
Dalia Perednienė Vyriausiasis specialistas  

 

     
     
     
     
     
     
     

 

     
Audrys Varnelė Skyriaus vedėjas
 1. Parengti Vidaus audito skyriaus veiklos planavimo ir atsiskaitymo už ją dokumentus:

  parengti dokumentą „Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų ir kitų skyriaus audituojamų viešųjų juridinių asmenų 2019–2021 m. rizikos veiksnių analizė“;

  parengti Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą ir suderinti jį su susisiekimo ministru;

  parengti Vidaus audito skyriaus 2019–2021 m. strateginį veiklos planą ir suderinti jį su susisiekimo ministru;

  parengti dokumentą „Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019–2021 m. vidaus audito poreikio įvertinimo analizė“ ir supažindinti su juo susisiekimo ministrą;

  parengti Vidaus audito skyriaus 2018 m. veiklos ataskaitą ir supažindinti su ja susisiekimo ministrą.

 2. Savarankiškai organizuoti Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą ir užtikrinti, kad pavedimai ir 2019 m. veiklos plane numatyti veiksmai būtų įvykdyti.

 3. Vykdyti vidaus auditų priežiūrą, kokybės užtikrinimą, kad būtų teikiama tik objektyvi ir pagrįsta informacija.

 4. Užtikrinti pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymą ir kontrolę.

 

Jelena Pojarkova Patarėjas
 1. Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas.

 2. Rekomendacijų teikimas ir pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymas.

 3. Užtikrinti, kad pavedimai būtų įvykdyti.

Asta Krasočkienė Vyriausiasis specialistas
 1. Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas.

 2. Rekomendacijų teikimas ir pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymas.

 3. Užtikrinti, kad pavedimai būtų įvykdyti.

Evelina Verikienė Vyriausiasis specialistas
 1. Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimas.

 2. Rekomendacijų teikimas ir pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymas.

 3. Užtikrinti, kad pavedimai būtų įvykdyti.

     
     
     
     
     
     

 

Kristina Semėnė L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1. Užtikrinti, kad būtų sudarytos prielaidos susisiekimo infrastruktūros plėtrai.
 2. Užtikrinti, kad būtų sudarytos prielaidos išlaikyti prioritetines susisiekimo sektoriaus rinkas ir vykdyti jų plėtrą.
 3. Užtikrinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tinkamą funkcionavimą ir paslaugų teikimą.
   
Gražina ŠiaučiūnaitėGražina Šiaučiūnaitė Vyresnysis patarėjas
 1. Parengti projekto Rail Baltica valdymo Susisiekimo ministerijoje struktūrą ir suformuoti projekto įgyvendinimo grupę.
 2. Užtikrinti LT interesų sklaidą projekto „Rail Baltica“ įgyvendinime.
 3. Koordinuoti paraiškos gauti ES finansavimą Rail Baltica veikloms parengimą.
 4. Koordinuoti procesus dėl Rail Baltica linijos panaudojimo užtikrinant karinį mobilumą ir priimančiosios šalies paramą.
Rasa Jasiulionienė Vyresnysis patarėjas
 1.  Užtikrinti pašto srities teisinio reglamentavimo tobulinimą.
 2. Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo AB Lietuvos paštui užtikrinimas Susisiekimo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ribose.
 3.  Vertinti AB Lietuvos pašto NSP tarpinius rezultatus ir aptarti vykdomas priemones teikiant rekomendacijas.

 

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

 
Ina Irens Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus metinių gyvybiškai svarbių tikslų (GST) ir veiklos užduočių (SMART) įgyvendinimą.
 2. Užtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymą užsienio rinkoms koordinavimą.
 3. Užtikrinti teisinių sąlygų sudarymo koordinavimą siekiant tarptautinių krovinių ir keleivių pervežimo plėtros.
 4. Užtikrinti SM veiklos tarpvyriausybinėse komisijose, transporto darbo grupėse, ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje, kituose regioniniuose formatuose (NDPTL, BMT, ASEM, Kinija+17, RPTP, BJS ir kt.) koordinavimą. 
 5. Užtikrinti specialiųjų transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Lenkijoje, Kazachstane ir Kinijoje veiklos koordinavimą.
Vaiva Obelevičienė Patarėjas
 1. Užtikrinti geresnį Lietuvos pozicijų atstovavimą ES institucijose.
 2. Užtikrinti kokybišką Lietuvos pozicijų rengimą Susisiekimo ministerijoje.
 3. Užtikrinti ES reikalų koordinavimą Susisiekimo ministerijoje.
 4. Parengti atnaujintus siūlymus dėl ministerijos atstovų dalyvavimo ES Taryboje ir komitologijos komitetuose.
Dmitrij Zadojenko Vyriausiasis specialistas
 1.  Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tarptautinių sutarčių / konvencijų ratifikavimo / tvirtinimo projektus;
 2.  Parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir kitomis šalimis tarptautinių sutarčių projektus.
 3. Koordinuoti TEN-T plėtros gairių peržiūros procesą
Laima Labutienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos transporto sektoriaus pristatymą užsienio rinkoms.
 2. Organizuoti / koordinuoti Susisiekimo ministerijos sektoriaus atstovavimą dvišaliuose formatuose.        
 3. Parengti tarptautinių sutarčių projektus derinimui su LR suinteresuotomis institucijomis, Europos komisija ir kita susitarimo šalimi.
Jurgita Jakavičiūtė Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti Lietuvos transporto sektoriaus pristatymą užsienio rinkoms: Baltarusijai, Ukrainai ir kt.
 2. Užtikrinti susisiekimo sektoriaus atstovavimą dvišaliuose, regioniniuose formatuose (TVK, komisijų posėdžiai ir kt).
 3. Atlikti vidaus teisės procedūras tarptautinių sutarčių projektų derinimui (2020 m. II-IV ketv.).
Jolanta Šukštienė Patarėjas
 1. Parengti Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymus aktualiais dvišaliais  (Lenkija, Latvija, Estija) ir daugiašaliais klausimais Susisiekimo ministerijos vadovybės susitikimams su prioritetinių ir kt. užsienio valstybių institucijų ir verslo įmonių vadovais Lietuvoje ir užsienyje.
 2. Organizuoti Susisiekimo ministerijos atstovavimą tarptautiniuose ir regioniniuose formatuose (pvz. ITF, BMT, 3 JI, kt.).
 3. Parengti ir pateikti informaciją aktualiais susisiekimo klausimais kitų LR institucijų organizuojamuose formatuose.
Teresa Gudauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių 2020 m. plano parengimas, jo įgyvendinimo koordinavimas.
 2. Užtikrinti sklandu Tarnybinių kelionių organizavimą ministerijos darbuotojams.
 3. Sudaryti prielaidas Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties sudarymui.
Aušra Gobienė Patarėjas
 1. Parengti Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymus prioritetinėms rinkoms (Kinija, Turkija, JAV ir kt.).
 2. Organizuoti Susisiekimo ministerijos sektoriaus atstovavimą tarptautiniuose ir regioniniuose formatuose pagal kuruojamas valstybes.
 3. Prisidėti prie dvišalių susitarimų projektų su prioritetinėmis valstybėmis parengimo
 

Plėtros ir logistikos skyrius

 
Vytautas Palevičius Skyriaus vedėjas  
Natalija Baranauskienė Patarėjas  
     
Valdas Brėskis Vyriausiasis specialistas  
Darius Sriubas Vyriausiasis specialistas  
Aistė Gasiūnienė Patarėjas  
Jurgita Barysienė Vyriausiasis specialistas  
Daiva Balnienė Vyriausiasis specialistas  
     
 

Elektroninių ryšių skyrius

 
Albertas Turonis Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti skyriaus 2020 metų GST ir SMART įgyvendinimą.
 2. Užtikrinti 5G plėtros gairių įgyvendinimo koordinavimą.  
 3. Užtikrinti projekto RAIN-3 priežiūrą.
 4. Užtikrinti plačiajuosčio ryšio 2021–2027 m. plėtros plano projekto parengimą.
Artūras Liatocha Vyriausiasis specialistas
 1. Vykdyti ES teisės akto „Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)“ svarstymo proceso koordinavimą“.
 2. Parengti LRV nutarimo projektą dėl  Valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų plėtros planavimo tvarkos ir bendro naudojimo aprašo patvirtinimo.
 3. Vykdant Nacionalinės kibernetinio saugumo tarybos nario funkcijas rengti siūlymus dėl kibernetinio saugumo būklės gerinimo.
Jonas Bazys Patarėjas
 1. Perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę Direktyvą 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas.
 2. Rengti siūlymus dėl teisinės ir investicinės aplinkos, skirtos 5G ryšio Lietuvoje diegimui ir plėtrai, tobulinimo.
 3. Atstovauti Lietuvos Respublikos interesus Europos Komisijos Radijo spektro politikos grupėje svarstant grupės rengiamus dokumentus, rengiant grupės nuomones.
Inga Grinienė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti tarptautinių organizacijų (ITU, CEPT) dokumentus, rengti atsakymus, teikti pasiūlymus dėl šių organizacijų gautų raštų, pagal poreikį ir kompetenciją pildyti šių ir kitų tarptautinių organizacijų klausimynus. Informacijos ir duomenų, reikalingų ataskaitai apie pagalbos numerį 112, parengimas.
 2. Ataskaitos apie valstybės valdomus elektroninių ryšių tinklus parengimas.
 3. Nacionalinių 5G gairių priėmimas ir įgyvendinimo koordinavimas. Suorganizuoti konferenciją Lietuvos 5G ryšio gairių pristatymui.
 4. Parengti plačiajuosčio ryšio 2021–2027 m. plėtros plano projektą.
Asta Balevičiūtė Patarėjas
 1. Parengti ir Vyriausybei pateikti Vyriausybės nutarimo  E. pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis projektą.
 2. Parengti ir Vyriausybei pateikti Vyriausybės nutarimo dėl  Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos pakeitimo  projektą.
 3. Organizuoti 4 Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius.  
Julija Gabijūnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti plačiajuosčio ryšio 2021–2027 m. plėtros plano projektą.
 2. Parengti susisiekimo ministro įsakymo dėl RAIN-3 priežiūros komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo projektą.
 3. Teikti išvadas ir pasiūlymus EK dėl 2019 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitos projekto.
 4. Parengti atsakymus į 2020 m. DESI klausimyną ir pateikti EK.
 5. Parengti susisiekimo ministro įsakymo dėl VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų tvirtinimo projektą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-11