BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Valstybės tarnautojų užduotys

                                                       
  Skyriaus vedėjas  

 

     
Audrys Varnelė Skyriaus vedėjas

1. Parengti Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos planavimo ir atsiskaitymo už ją dokumentus: 1.1.  atlikti ir dokumentuoti skyriaus audituojamų subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimą;  1.2.  parengti skyriaus 2021 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui; 1.3. parengti skyriaus ilgalaikį 2021–2023 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui; 1.4. parengti skyriaus 2020 m. veiklos ataskaitą ir supažindinti su ja susisiekimo ministrą.

2. Savarankiškai organizuoti skyriaus 2021 m. veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą ir užtikrinti pavedimų ir 2021 m. veiklos plane numatytų veiksmų įvykdymą.

3. Vykdyti vidaus auditų priežiūrą, kokybės užtikrinimą, teikti tik objektyvią ir pagrįstą informaciją.

4. Užtikrinti pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymą ir kontrolę

 

 

 

Ramunė Mikalauskienė l. e. skyriaus vedėjo pareigas                 

1. Peržiureti Dovanų politikos aprašo įgyvendinimą reglamentuojančius vidaus teises aktus ir parengti reikiamus projektus.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nustatytais terminais su padaliniais suderinti, parengti ir pateikti Susisiekimo ministerijos Seimo pavasario ir rudens sesijose svarstytinų įstatymų projektų sąrašai.

3. Atlikti padalinių, rengiančių teisės aktų projektus, teisėkūros procese dažniausiai pasitaikančių klaidų analizę, parengti atmintinę ir pristatyti ją ne mažiau kaip 2 padaliniams.

                                             

 

Vladislavas Kondratovičius L. e. departamento direktoriaus pareigas           

1. Koordinuoti teises aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą kelių transporto priemonėmis, tobulinimą, atsižvelgiant i Konkurencijos tarybos sprendimą dėl konkurencingos procedūros parinkimo.

2. Koordinuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimą

3. Koordinuoti teises aktu dėl atstūminės kelių rinkliavos (e-tolling) diegimo parengimą

4. Koordinuoti teisės aktų, reikalingų bepiločiu orlaiviu naudojimui, įgyvendinant atitinkamus ES teises aktus, parengimą

5. Atlikti pokalbiai su kiekvienu Kelių ir oro transporto politikos grupės darbuotojų (1 kartą į pusmetį). Suorganizuoti Kelių ir oro transporto politikos grupės darbuotojų išvažiuojamieji mokymai.

                                                                                                        
Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas

 

Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas

1. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities teises aktų projektų dėl 95 kodo rengimą ir derinimą, kad butų užtikrintas Direktyvos 2018/645 (dėl 95 kodo) nuostatų perkėlimas.

2. Koordinuoti teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, kad butų užtikrintas Direktyvos 2019/1936 (dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo) nuostatų perkėlimas.

3. Koordinuoti dideles apimties ir sudėtingų eismo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių) pakeitimo projektų rengimą ir derinimą.

4. Koordinuoti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 13, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (dėl greitaeigių ratinių traktorių kategorizavimo), kuris įgyvendins Direktyvą (ES) 2021/1716.

5.Vykdyti papildomas (nenumatytas) užduotis, siekiant Susisiekimo ministerijos tikslų eismo saugumo srityje.

Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Vyresnysis patarėjas

1. Koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pateikimą į krovinių ir keleivių vežimų rinką, įgyvendinimą nacionalinėje teisėje.

2. Koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą kelių transporto priemonėmis, tobulinimą.

 

Vidmantas TamulisVidmantas Tamulis  grupės vadovas

1. Atlikti analizę ir pateikti pasiūlymus dėl geležinkelių ir autobusų transporto integracijos (sinergijos).

2. Parengti Vandens transporto (jūrų ir vidaus vandenų) strategines gaires.

3.  Užtikrinti veiksmų plano dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių projekto parengimo ir suderinimo su rinka, savalaikį įgyvendinimą

4. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės 2021 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.

 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė Vyresnysis patarėjas

1. Parengti ir pateikti tvirtinti teises aktų, užtikrinančių Geležinkeliu transporto kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-772 įgyvendinimą, projektus.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti viešosios geležinkeliu infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkeliu infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių pakeitimo projektą

3. Užtikrinti veiksmų plano dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkeliu infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių projekto parengimo ir suderinimo su rinka, savalaikį įgyvendinimą.

4. Atlikti viešosios geležinkeliu infrastruktūros statuso suteikimo/panaikinimo procedūros analizę ir, prireikus, pateikti pasiūlymus dėl šios procedūros tobulinimo.

 

Vandens transporto klausimai

 
Virginija Šomkienė Vyrenysis patarėjas

1. Koordinuoti ir užtikrinti tinkamą Ilgalaikes laivybos Nemunu atnaujinimo programos (studijos) parengimo paslaugų teikimo sutarties vykdymą;

2. Įvertinti Lietuvos Respublikos prekybines laivybos įstatymo nuostatas, kartu su suinteresuotomis pusėmis nustatyti teisinio reglamentavimo tobulinimo poreikį, vykdyti papildomas diskusijas siekiant kompromiso su jūrinės bendruomenes atstovais dėl galimybės švelninti nustatytus teises aktų reikalavimus laivų įgulų nacionalinei sudėčiai, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos prekybines laivybos įstatymo pakeitimo projektą.

3. Užtikrinti teises aktu, reglamentuojančių motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo reikalavimus, minimalius techninius reikalavimus vidaus vandenų transporto priemonėms, tobulinimą, tarpusavio atitikimą ir suderinamumą su ES teises aktais.

4. Didinti grupes darbuotojų įsitraukimą

     

 

Gytis Mažeika l.e. grupės vadovo pareigas

1. Užtikrinti Diversifikavimo plano įgyvendinimą, pagal poreiki atsižvelgiant į tranzito, rinkų,investuotojų ir kitų svarbių veiksnių skatinimą

 2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos interesų sklaidą ES darbotvarkėje

3. Atnaujinti susisiekimo atašė tinklą užsienio šalyse ir ES

4. Užtikrinti Rail Baltica projekto įgyvendinimą

Vytautas Palevičius Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

 

1. Užtikrinti ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimą.

2. Užtikrinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pateikto Seime paketo įgyvendinimą

3. Sudaryti Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų derinimui priežiūros komitetą.

Ašra Guobienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Koordinuoti/užtikrinti aktyvią Susisiekimo ministerijos veiklą ekonominės diplomatijos srityje, siekiant stiprinti Lietuvos, kaip tranzito valstybes, įvaizdį pasaulyje ir diversifikuoti kroviniu rinkas.

2. Užtikrinti pozicijų aktualiais susisiekimo klausimais pateikimą kitų valstybės pareigūnų susitikimuose.

3. Koordinuoti tarptautinės ministrų sesijos parengimą ir įgyvendinimą kartu su Transporto inovacijų asociacija organizuojant tarptautinį Transporto inovacijų forumą.

     
     
     

 

  Grupės  vadovas  
Albertas Turonis Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Užtikrinti Ateities susisiekimo politikos grupes elektroninių ryšių srities 2022 metų tikslų įgyvendinimą.

2. Užtikrinti palankesnes teisines sąlygas elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrai sudarančių teisės aktų parengimą.

3. Užtikrinti valstybei svarbaus projekto statusą 5G ryšio plėtrai įtvirtinančio teisės akto parengimą.

aistė Gasiūnienė Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Parengtas ir bendru susisiekimo ministro ir energetikos ministro įsakymu patvirtintas elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų planas.

2. Sukurtos ir patvirtintos teisinės ir finansinės sąlygos optimaliam elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo kūrimui ir sudarytos patrauklios sąlygos viešojo sektoriaus, verslo ir gyventojų skatinimui naudoti elektromobilius

3. Suderinti pateikti savivaldybių elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros planai, surinkta ir susisteminta informacija apie esamas įkrovimo prieigas; koordinuotas esamų ir planuojamų (savivaldybėse ir šalia valstybinės reikšmės kelių) įkrovimo prieigų atvaizdavimas interaktyviame žemėlapyje.

4. Strateginių ir svarbių teisės aktų susijusių su transporto taršos ir triukšmo mažinimu rengimo / keitimo koordinavimas.

5. Parengtos vandenilio pritaikymo transporte plėtros rekomendacijos.

     

 

Saulius Kerza Biudžeto ir investicijų departamento direktorius

              

1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2022 m. Biudžeto ir investicijų departamentui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai.

2. Užtikrinti, kad būtų parengtos ir patvirtintos Lietuvos susisiekimo sektoriaus plėtros iki 2050 metų strateginės gairės.

3. Užtikrinti, kad būtų parengtos ir patvirtintos visos 2021-2030 m. susisiekimo ministerijos pažangos priemonės.

                                                           

Jurgita Rimkuvienė Strateginio planavimo skyrius L.e. skyriaus vedėjo pareigas

1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projekto parengimo procesą.

2. Koordinuoti susisiekimo plėtros iki 2050 m. strateginių gairių parengimo procesą.

3.  Koordinuoti 2021-2030 m. Susisiekimo ministerijos plėtros programoje numatytų pažangos priemonių aprašymų parengimo procesą.

Žydrūnas Jonutis Ekonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriaus vedėjas

1. Užtikrinti Susisiekimo ministerijos viešojo aukciono, inventorizacijos, reprezentaciniu išlaidų, finansų kontroles procedūrų žemėlapių parengimą.

2. Užtikrinti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus rizikos

valdymo žemėlapio sudarymą.

Danutė Čapienė

ES investicijų koordinavimo skyrius

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

1. Užtikrinti efektyvią rizikingų projektu stebėseną

2. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Susisiekimo ministerijos administruojamų ES fondu investicijų technines paramos lėšomis finansuojamu projektų veiklos.

 

     
Roma Andruškevičienė Skyriaus vedėjas

1. Koordinuoti veiksmus, kurie užtikrintų Valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių perdavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. gruodžio 20 dienos įsakymu Nr. 3-565, 5 punkto įgyvendinimą.

2. Sukoordinuoti VĮ Lietuvos oro uostai, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ „Oro navigacijos“ ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkymo į akcines bendroves procesą.

3. Koordinuoti veiksmus, kurie užtikrintų susisiekimo valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso augimą.

 

Raminta Zimbienė Departamento direktorė                       

1. Kibernetinio saugumo lygio didinimas.

2. Biuro patalpų ir inventoriaus atnaujinimas, atsižvelgiant į hibridinio darbo modelio taikymą.

3.Viešųjų pirkimų skyriaus kokybiškos veiklos užtikrinimas

4. Įgyvendinti veiklos procesų pokyčiai.

5. Atvirų duomenų projekto vykdymas.

    
Irena Truchanovič Skyriaus vedėjas

1. Išlaikyti darbuotoju pasitenkinimo informacinėmis sistemomis rodiklį 95 proc. iki 2022-12-31

2. Užtikrinti pokyčių įgyvendinimą iki 2022-12-01.

3. Stiprinti informacinių sistemų elektronines informacijos saugą.

Dominykas Narbutas Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

1. Didinti Veiklos kokybės ir dokumentų valdymo skyriaus darbuotojų įsitraukimą į Susisiekimo ministerijos ir bendro padalinio veiklą.

2. Tobulinti Susisiekimo ministerijos veiklą, organizuojant KaiZen siūlymų dirbtuves

3.Tobulinti dokumentų valdymo procesus Susisiekimo ministerijoje

Ramunė Žičkutė-Artamonova Skyriaus vedėja  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-12