BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Valstybės tarnautojų užduotys

Vidmantas TamulisVidmantas Tamulis  grupės vadovas

Sudaryti sąlygas kontaktiniame Lietuvos geležinkelių elektros tinkle veikti nepriklausomiems elektros tiekėjams.

Pasirašyti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo sutartį.

Aiškiai suformuluoti uosto plėtros kryptis ir priemones laivybos sektoriaus konkurencingumo didinimui, siekiant didinti inovacijas ir žaliąjį kursą Klaipėdos jūrų uoste.

Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės 2021 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.

 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė Vyresnysis patarėjas

1. Atlikti nepriklausomo elektros tiekėjo traukos srovei teikti kontaktiniame geležinkelių tinkle veiklos sąlygų analizę (toliau – analizė) ir pateikti siūlymus dėl šių sąlygų nustatymo geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, kuriais būtų nustatytas skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų pakeitimo mechanizmas.

3. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, kuriais naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra apmokestinimo sistema būtų susieta su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo patiriamomis išlaidomis ir geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybę mokėti nustatytų rinkos segmentų įmokas.

4. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (toliau – VGTPG) 2021 m. tikslų (SMART), susiję su geležinkelių transporto veiklos reguliavimu, įgyvendinimą.

 

 

Vandens transporto klausimai

 
Virginija Šomkienė Vyrenysis patarėjas

1. Dialogo su jūrinio sektoriaus atstovais vystymas.

2. Išnagrinėti galimybes dėl Lietuvos jūrinės laivybos sektoriaus konkurencingumo didinimo ir atlikti Lietuvos laivų savininkų asociacijos lūkesčių laiške keliamų klausimų, susijusių su jūrininkų dienpinigių formalizavimu, jūrų laivų pirkimo-pardavimo sutarčių teisinio reglamentavimo supaprastinimu, reikalavimais jūrų laivų įgulų sudėčiai, analizę.

3. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės 2021 m. tikslų (SMART), susijusių su vandens transporto veiklos reguliavimu, įgyvendinimą.

4. Didinti grupės darbuotojų įsitraukimą.

     

 

Saulius Kerza Biudžeto ir investicijų departamento direktorius

               

Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2021 m. Biudžeto ir investicijų departamentui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai. 

Užtikrinti, kad būtų sukurta transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaičiavimo metodika.

Užtikrinti, kad ne rečiau kaip vieną kartą kiekvieną ketvirtį būtų atlikti individualūs veiklos aptarimo pokalbiai su kiekvienu Biudžeto ir investicijų departamento darbuotoju. 

 

                                                            

Jurgita Rimkuvienė Strateginio planavimo skyrius L.e. skyriaus vedėjo pareigas

1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2021 m. Strateginio planavimo skyriui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai.

2. Ne rečiau kaip vieną kartą kiekvieną ketvirtį atliktų individualų veiklos aptarimo pokalbį su kiekvienu skyriaus darbuotoju.

3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano projekto parengimo procesą.

4. Koordinuoti 2021–2030 m. susisiekimo plėtros programos parengimo procesą.

 5. Koordinuoti 2021–2027 metų ES struktūrinių fondų investicijų programos dalies, susijusios su transporto ir ryšių sektoriais, projekto parengimą bei  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (klimato kaitos ir skaitmeninimo komponentų dalis) parengimo procesą.

Žydrūnas Jonutis Ekonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriaus vedėjas

Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2021 m. Ekonomikos ir apskaitos skyriui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai.

Kiekvieną ketvirtį atlikti individualų veiklos aptarimo pokalbį su kiekvienu skyriaus darbuotoju.

 

Danutė Čapienė

ES investicijų koordinavimo skyrius

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2021 m. ES investicijų koordinavimo skyriui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai.

2. Ne rečiau kaip vieną kartą kiekvieną ketvirtį atlikti individualų veiklos aptarimo pokalbį su kiekvienu skyriaus darbuotoju

 

     
Roma Andruškevičienė Skyriaus vedėjas

Koordinuoti  veiksmus, kurie užtikrintų susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių   gerojo valdymo indekso augimą.

Koordinuoti veiksmus, kurie užtikrintų teisinės bazės dėl 5 Susisiekimo ministerijos valdymo srityje veikiančių valstybės įmonių (VĮ Lietuvos oro uostų, VĮ „Oro navigacija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos) pertvarkos į akcines bendroves, parengimą.

Užtikrinti Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdomo turto, kuris perduotas pagal 2019-11-22 Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančio viešosios geležinkelių infrastruktūros turto, išskyrus jo užimamą valstybinę žemę, ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių, išskyrus jų užimamą valstybinę žemę, patikėjimo sutartį (toliau – Patikėjimo sutartis), kontrolę ir tinkamą Patikėjimo sutarties vykdymo priežiūrą.

Pravesti 4 veiklos aptarimo pokalbius su darbuotojais (one-to-one) per 2021 m.

 

 

                                   
Irena Truchanovič Skyriaus vedėjas

Padidinti darbuotojų pasitenkinimą informacinių sistemų veikimu 2021 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) nuo 96 proc. iki 98 proc.

 Koordinuoti skyriaus veiklą, susijusią su skyriaus SMART priemonių įgyvendinimu.

Skyriaus veiklos, darbų aptarimas ir pokalbiai su darbuotojais.

 

                                                                              
Dominykas Narbutas Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

Didinti Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus darbuotojų įsitraukimą į Susisiekimo ministerijos veiklą.

Tobulinti Susisiekimo ministerijos veiklą, pristatant veiklos gerinimo iniciatyvas.

Parengti ir suderinti su Susisiekimo ministerijos padaliniais gyvybiškai svarbių tikslų (GST) įgyvendinimo planus ir atsiskaitymo formą.

 

                                               
Džeralda Tylienė Skyriaus vedėja

1. Koordinuoti Dokumentų valdymo skyriaus 2021 metu gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) – didinti Susisiekimo ministerijos kuriamų dokumentų vertę iki 98 proc. – įgyvendinimą.

2. Koordinuoti skyriaus veiklą, susijusią su įslaptintos informacijos administravimu ir fizinės apsaugos reikalavimų užtikrinimu.

3. Skyriaus veiklos, darbų aptarimas ir pokalbiai su darbuotojais (ne mažiau kaip 4 veiklos aptarimo pokalbiai su skyriaus darbuotojais per 2021 m.)

     

 

Tomas Pilukas L. e. departamento direktoriaus pareigas           

Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo modelio peržiūrą, projektų rengimą.

Organizuoti ir koordinuoti, kartu su VĮ Lietuvos oro uostais, skrydžių maršrutų atkūrimo ir rinkodaros priemonių tikslinėms kryptims skatinimo programos sukūrimą ir įgyvendinimą.

Organizuoti ir koordinuoti Transporto ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros objektų prieinamumo pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms memorandumo ir jo įgyvendinimo plano parengimą

                                                                                                       
Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas

1. Parengti teisės aktus, reglamentuojančius Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - KPPP) finansavimo lėšų paskirstymą: Vyriausybės nutarimas dėl 2021 metų KPPP naudojimo sąmatos patvirtinimo ir Vyriausybės nutarimas dėl 2021 KPPP rezervo paskirstymo.

2. Siekiant užtikrinti KPPP finansavimo lėšų skirstymo skaidrumą ir "depolitizuoti" pačią skirstymo ir administravimo sistemą, pakeisti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą ir Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo", nustatant skaidrius kriterijus.

Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas

Koordinuoti poįstatyminių teisės aktų projektų derinimą, kad būtų užtikrintas Direktyvos 2018/645 nuostatų perkėlimas.

Koordinuoti Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektą

Koordinuoti teisės aktų projektų derinimą, kad būtų užtikrintas Direktyvos 2019/1936 nuostatų perkėlimas.

Koordinuoti didelės apimties ir sudėtingų eismo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių) pakeitimo projektų rengimą ir derinimą.

Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Vyresnysis patarėjas

Koordinuoti keleivių vežimo autobusais tolimojo susisiekimo maršrutais tinklo tobulinimą.

Pateikti siūlymus ir priemones dėl naujų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis, nuostatų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

Nelė Jokubauskaitė Skyriaus vedėjas                 

Pravesti ne mažiau kaip 4 veiklos aptarimo pokalbius su kiekvienu padalinio darbuotoju.

2021 m.  įgyvendinti nustatytus TPS GST ir SMART

 

                                               

 

                                                       
  Skyriaus vedėjas  

 

     
Audrys Varnelė Skyriaus vedėjas

1. Parengti Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos planavimo ir atsiskaitymo už ją dokumentus: 1.1.  atlikti ir dokumentuoti skyriaus audituojamų subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimą;  1.2.  parengti skyriaus 2021 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui; 1.3. parengti skyriaus ilgalaikį 2021–2023 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui; 1.4. parengti skyriaus 2020 m. veiklos ataskaitą ir supažindinti su ja susisiekimo ministrą.

2. Savarankiškai organizuoti skyriaus 2021 m. veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą ir užtikrinti pavedimų ir 2021 m. veiklos plane numatytų veiksmų įvykdymą.

3. Vykdyti vidaus auditų priežiūrą, kokybės užtikrinimą, teikti tik objektyvią ir pagrįstą informaciją.

4. Užtikrinti pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymą ir kontrolę

 

 

 

Vladislav Kondratovič    
     
     
     
     
Ina Irens Skyriaus vedėjas  
 

Plėtros ir logistikos skyrius

 
Vytautas Palevičius Skyriaus vedėjas  
 

Elektroninių ryšių skyrius

 
Albertas Turonis Skyriaus vedėjas

Užtikrinti skyriaus 2021 metų tikslų įgyvendinimą

Užtikrinti Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo (nauja redakcija), kuriuo į nacionalinę teisės sistemą perkeliama ir įgyvendinama Direktyva 2018/1972, poįstatyminių teisės aktų parengimą

Užtikrinti 5G plėtros gairių įgyvendinimo koordinavimą

Užtikrinti plačiajuosčio ryšio 2021–2027 m. plėtros plano projekto parengimą

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-12