Ateities susisiekimo politikos grupė

Darius StravinskasGrupės  vadovas
 1. Paskelbti konkursus ir atrinkti naujus darbuotojus bei galutinai suformuoti ASPG padalinį.
 2. Užtikrinti grupei priskirtų projektų įgyvendinimą. Tiek projekto portfelis tiek ir LRV plane numatytos priemonės.
 3. Įgyvendinti suplanuotas prioritetines grupės veiklas pagal strateginių veiklų planą
Albertas TuronisVyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
 1. Dalyvauti įgyvendinant valstybės svarbaus projekto "5G ryšio plėtra" veiklas Ateities susisiekimo politikos grupės kompetencijos srities apimtyje.
 2. Koordinuoti suinteresuotų institucijų ir rinkos dalyvių bendradarbiavimą, teikiant paraišką dėl 5G transporto koridorių projekto finansavimo ES CEF Digital lėšomis.
 3. Užtikrinti palankesnes teisines sąlygas elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrai sudarančių teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybei
 4. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų ir mobilizacijos atvejais, parengimą
Aistė GasiūnienėVyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
 1. Dalyvauti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021 – 2030 m. atnaujinimo procese ir įvairiuose šio plano atnaujinimo proceso formatuose (darbo grupėse, pasitarimuose ir kt.), formuoti Susisiekimo ministerijos poziciją transporto žaliosios transformacijos kontekste, koordinuoti tinkamos ir laiku reikalingos informacijos pateikimą.
 2. Koordinuoti Elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų plane suplanuotų einamųjų metų priemonių įgyvendinimą
 3. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonėje „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje įgyvendinimo“ suplanuotų subpriemonių įgyvendinimą.
 4. Dalyvauti daugiašalio Global MoU Forumo veikloje (susitikimai, priemonių įgyvendinimas, informacijos / ataskaitų teikimas).
Jurgita RimkuvienėVyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
 1. Įgyvendinti projektą "Žingsnis 5G link. Sandbox – susisiekimo inovacijų skatinimas"
 2. Pakeisti studentų baigiamųjų darbų transporto tematika konkurso nuostatus ir suorganizuoti studentų baigiamųjų darbų transporto tematika konkursą.
 3. Užtikrinti Transporto sektoriaus profesijų patrauklumo didinimo plano detalaus veiksmų plano parengimą ir 2023 m. suplanuotų veiksmų įgyvendinimą

Atnaujinimo data: 2023-11-18