BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Biudžeto ir investicijų departamentas

Saulius Kerza Departamento direktorius
 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 2020 m. Biudžeto ir investicijų departamentui nustatyti gyvybiškai svarbūs tikslai ir progreso rodikliai. 
 2. Užtikrinti sklandų Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategijos projekto parengimo procesą.
 3. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento darbuotojų įsitraukimą. 
Zita Dubickienė Vyriausiasis patarėjas
 1. Siekiant įgyvendinti departamento 2020 metų tikslą „Padidinti ES investicijų išmokėjimus į susisiekimo sektorių nuo 599 mln. eurų iki 720 mln. eurų“, vykdyti aktyvią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Susisiekimo ministerijos koordinuojamų 2, 4 ir 6 prioritetų projektų įgyvendinimo ir rizikos veiksnių stebėseną.
 2. Prisidėti prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Geriau sujungta Lietuva“ aprašymo, investavimo sričių, veiklų ir kitų dalių parengimo.
 3. Įgyvendinant departamento tikslą „BID darbuotojų įsitraukimo indeksas ne mažesnis kaip 85 proc.“, kartu su departamento direktoriumi organizuoti darbuotojų susirinkimus ir ketvirtinį socialinės – kultūrinės veiklos renginį, taip pat siekiant pagerinti darbuotojų pasitenkinimo ir įsitraukimo rodiklį bei identifikuoti tobulintinas veiklos sritis, organizuoti departamento darbuotojų apklausą.
 

Strateginio planavimo skyrius

 
Jurgita Rimkuvienė L.e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projekto parengimo procesą.
 2. mtis veiksmų ir priemonių, kad iki 2020-12-31 projektams būtų paskirstyta 100 % ES fondų lėšų, t. y. organizuoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo transporto ir informacinės visuomenės plėtros sektorių administravimo dokumentų (Veiksmų programos, priemonių įgyvendinimo planų, veiksmų programos ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų, pasiūlymų dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kt.) ir 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašų (investicinių projektų vertinimus, rengti valstybės projektų sąrašus ir jų pakeitimus) parengimą ir keitimą.
 3. Koordinuoti 2021–2027 metų ES struktūrinių fondų investicijų programos dalies, susijusios su transporto ir ryšių sektoriais, projekto parengimą.
 4. Koordinuoti Susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategijos projekto parengimo procesą.
 5. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
Giedrė Kizevičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Susisiekimo ministerijos informacijos teikimo Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto projektui ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektui parengti planą.
 2. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektui parengti.
 3. Iš atsakingų Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
 4. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai parengti.
Birutė Mieldažienė Vyriausiasis specialistas
 1. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektui parengti, jo informaciją suvesti į Stebėsenos informacinę sistemą ir naudojantis Valstybės biudžeto apskaitos ir atskaitomybės sistemos (VBAMS) funkcionalumais perduoti Finansų ministerijai Strateginio planavimo metodikoje nustatytais terminais, tikslinti strateginio veiklos plano projektą atsižvelgiant į gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastabas.
 2. Seimui patikslinus 2020 metų valstybės biudžeto įstatymą ir / ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus / patikslinus nutarimą dėl biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir / ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus / patikslinus nutarimą dėl Valstybės investicijų 2020–2022 programos (VIP) patvirtinimo, parengti ministro įsakymo pakeitimus dėl susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tikslinimo.
Zita Nemanienė Vyriausiasis specialistas
 1. Iš Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir bendrovių surinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano ( toliau – SVP) projektui parengti (rengiama valstybės kapitalo investicijų dalis ir kita informacija, susijusi asignavimų planavimu investicijų projektams įgyvendinti), nustatyta tvarka parengti ir pateikti Finansų ministerijai siūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų 2021–2023 metų programos projektą ir su jais susijusią informaciją Strateginio planavimo metodikoje nustatytais terminais.
 2. Koordinuoti valstybės kapitalo investicijų, skirtų Valstybės investicijų 2020–2022 metų programos investicijų projektams, panaudojimą, pagal poreikį teikti pasiūlymus Finansų ministerijai dėl asignavimų perskirstymo tarp programų ir / ar tarp investicijų projektų  (I–IV ketv. pagal poreikį).
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir teikti informaciją Finansų ministerijai apie naujus investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programas ir finansuojamus valstybės biudžeto lėšomis, dalyvauti vertinant investicijų projektus.
 4. Rengti ataskaitas apie investicijų projektams skirtų asignavimų panaudojimą ir nustatytais terminais pateikti ataskaitas Finansų ministerijai.
Jurta Vitė Vyriausiasis specialistas
 1. Įvertinti transporto srities projektus, planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašus  (vertinti pateiktus projektinius pasiūlymus, rengti projektinių pasiūlymų vertinimo išvadas).
 2. Patikslinti 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašus.
 3. Parengti ir / ar patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentus (pasiūlymus dėl veiksmų programos pakeitimo, pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašus, priemonių įgyvendinimo planus ir kt.).
 4. Rengti Europos Sąjungos fondų 2021–2027 metų investicijų programos ir jos priedų projektus, stebėsenos rodiklių aprašymus.
Eugenijus Ramaškevičius Vyriausiasis specialistas
 1. Pagal poreikį parengti 2 prioriteto įgyvendinimo dokumentus, jų pakeitimus: 1.1. pasiūlymus dėl specialiųjų projektų atrankos kriterijų; 1.2. projektų finansavimo sąlygų aprašų  pakeitimus; 1.3. priemonių įgyvendinimo plano pakeitimus.
 2. Parengti pasiūlymus dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, kiek tai susiję su 2 prioritetu, keitimo.
 3. Vykdyti 2014–2020 m. iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atranką (vertinti investicijų projektus, sudaryti valstybės projektų sąrašus). 
 4. Rengti Europos Sąjungos fondų 2021–2027 metų investicijų programos ir jos priedų projektus, stebėsenos rodiklių aprašymus.
Rasa Sirutavičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Pasibaigus ketvirčiui peržiūrėti Valdymo ir kontrolės sistemą, ir pagal poreikį atnaujinti procedūrų vadovą (pasikeitus teisiniam reglamentavimui, esant kitoms aplinkybėms).
 2. Patikslinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 6 prioritetų įgyvendinimo dokumentai.
 3. Nustatytais terminais įvertinti pateikti projektiniai pasiūlymai.
 4. Derinti su suinteresuotomis institucijomis regioninėms Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamoms priemonėms įgyvendinti reikalingus planavimo dokumentus (pagal poreikį).
  Vyriausiasis specialistas  
 

Ekonomikos ir apskaitos skyrius

 
Žydrūnas Jonutis Skyriaus vedėjas
 1. Užtikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 4 darbo dienas.
 2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku vykdomos Ekonomikos ir apskaitos skyriui pavestos Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimo, kontrolės ir apibendrintų ataskaitų rengimo funkcijos.
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sklandų perėjimą prie bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos buhalterinės apskaitos srityje.
 4. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
Jūratė Ona Krupavičiūtė Patarėjas
 1. Per einamuosius metus kontroliuoti, kad visos ūkinės operacijos (100 proc.) būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus.
 2. Užtikrinti, kad Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai būtų pateikiami per 4 darbo dienas.
 3. Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. peržiūrėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos finansų kontrolės taisykles. Parengti įsakymo projektą, teikti jį pasirašyti. Rengiant įsakymo projektą atsižvelgti į naujai diegiamos bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos ypatumus.
 4. Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. užtikrinti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos sklandų perėjimą prie bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos buhalterinės apskaitos srityje.
Aelita Lisauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Sudaryti einamųjų metų biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, sąmatas ir jas tvarkyti VBAM sistemoje.
 2. Kiekvieną mėnesį parengti ir teikti ministerijos kancleriui ataskaitą apie Susisiekimo ministerijos administracijos funkcijoms vykdyti bei specialiųjų atašė išlaidoms apmokėti skirtų lėšų panaudojimą.
 3. Kiekvieną ketvirtį vykdyti stebėseną, siekiant, kad programų priemonių vykdytojai laiku pateiktų informaciją apie strateginio plano priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą bei kitus su veiklos rezultatais susijusius aktualius duomenis. Pateikti duomenis apie priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymą į Stebėsenos informacinę sistemą.
 4. Siekiant užtikrinti, kad Susisiekimo ministerijos valstybės biudžetas būtų suplanuotas teisės aktų nustatytais terminais, peržiūrėti ir parengti Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėsenos tvarkos aprašo pakeitimo projektą dėl informacijos teikimo ir terminų nustatymo Susisiekimo ministerijos padaliniams ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms planuojant ateinančių metų asignavimų poreikį.
Viktorija Beliackaitė Vyriausiasis specialistas
 1. Analizuoti ir vertinti Strateginio veiklos plano „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“, „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ ir „Susisiekimo oro transportu užtikrinimas“ programų vykdytojų tarpines ataskaitas, apibendrintą informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis teikti darbuotojui, atsakingam už vykdomų programų tarpinių ataskaitų projektų rengimą.
 2. Atlikti Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų viešojo valdymo tobulinimo grupės priimtų sprendimų vykdymo būsenos stebėseną, rengti jos veiklos planų ir veiklos ataskaitų projektus.
 3. Parengti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus X matricą.
Dalia Liachovičienė Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.
 2. Užtikrinti, kad „E.Sąskaita“ sistemos dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pateikti per 4 darbo dienas.
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos buhalterinės apskaitos  perėjimą prie bendros viešojo sektoriaus  finansų valdymo informacinės sistemos.
Janina Svilo Vyriausiasis specialistas
 1. Užtikrinti, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.  
 2. Ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių vardinių sąrašų, jų pakeitimų projektų parengimas.
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų galiojančių sutarčių aprašo parengimas ir suvedimas bendroje viešojo sektoriaus valdymo informacinėje sistemoje.
Rasa Puluikienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Susisiekimo ministerijos 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, pagal įstaigų prie ministerijos metinių planų vykdymo ataskaitas, pateikti jį susisiekimo ministrui tvirtinti.
 2. Analizuoti, vertinti Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių ir biudžetinių įstaigų pateiktas SM1 ataskaitas, parengti apibendrintą informaciją apie susisiekimo ministro valdymo srities valstybės biudžeto programų įgyvendinimo eigą.
 3. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo Gairių nuostatomis, atlikti susisiekimo ministro  valdymo srities biudžetinių įstaigų atitikties Gairėms įvertinimą.
 4. Išnagrinėti ir įvertinti  susisiekimo ministro valdymo srities Metinių veiklos planų ir šių planų vykdymo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto susisiekimo ministro 2018-09-10 įsakymu Nr. 3-459, atitiktį  viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-02-13 nutarimu Nr. 135, nuostatoms. 
Brigita Virbickienė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. rizikos valdymo planą ir parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2019 m. rizikos valdymo plano įgyvendinimo ataskaitą.
 2. Parengti Motyvuotos išvados dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2020 metų analizės ir vertinimo rezultatų projektą.
 3. Parengti pusmetines Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose pateikti informaciją apie neįgyvendintas Valstybės kontrolės rekomendacijas ir jų vykdymo eigą, ir nuolat atnaujinti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, kurios skelbiamos ministerijos Vidaus komunikacijos sistemoje.
 4. Parengti informaciją apie 2019 metais atliktus pirkimus Susisiekimo ministerijoje ir susisiekimo ministro valdymo srities įstaigose prie ministerijos, viešosios įstaigose, akcinės bendrovėse, valstybės įmonėse.
 5. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą ir/ar jos priemonių įgyvendinimo planą ir praėjusių metų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo plano vykdymo ataskaitą.
 

ES investicijų koordinavimo skyrius

 
Danutė Čapienė L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Organizuoti ES fondų investicijų veiksmų programos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės rizikingų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje arba susitikimus su projekto vykdytojo atstovais.
 2.  Užtikrinti ES techninės paramos mokėjimo prašymų pateikimą patirtoms tinkamoms išlaidoms kompensuoti.
 3. Didinti ES investicijų koordinavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
 4. Paskatinti ES investicijų koordinavimo skyriaus darbuotojus teikti KAIZEN pasiūlymus. 
Rasa Tomonienė Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti Veiksmų programos rizikingų projektų patikras jų įgyvendinimo vietoje arba organizuojant susitikimą su projekto vykdytojo atstovais.
 2. Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 Stebėsenos komisijos posėdžius (bent po vieną posėdį kiekvieną ketvirtį) projektų įgyvendinimo metu iškilusiems klausimams spręsti.
 3. Nustatytais terminais vykdyti suformuotus pavedimus.
     
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-09