Dokumentų valdymo skyrius

     
Džeralda Tylienė Skyriaus vedėja
  1. Užtikrinti Dokumentų valdymo skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) - padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas) veikla nuo 93,51 proc. iki 95 proc. - įgyvendinimą.

  2. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą, įvertinimą, prireikus parengti teisės aktų pakeitimus.

  3. Koordinuoti 2014-2016 metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų perdavimą į Lietuvos valstybės naująjį archyvą.

Gražina Gecevičienė Patarėjas
  1. Dalyvauti užtikrinant Dokumentų valdymo skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) –padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas įslaptintos informacijos administravimo klausimais) veikla nuo 93,51 iki 95 proc. – įgyvendinimą.

  2. Vykdyti skyriaus veiklą, susijusią su įslaptintos informacijos administravimu.

  3.  Užtikrinti, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos per nustatytus terminus.

Snieguolė Bakaitė Patarėjas
  1. Dalyvauti užtikrinant Dokumentų valdymo skyriaus 2019 metų gyvybiškai svarbaus tikslo (GST) – padidinti pasitenkinimą Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo (dokumentų registracija, paskirstymas, archyvo tvarkymas, konsultacijų teikimas) veikla nuo 93,51 iki 95 proc. – įgyvendinimą.

  2. Vykdyti skyriaus veiklą, susijusią su įslaptintos informacijos administravimu.

  3. Įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo sritį, pakeitimus, prireikus parengti   teisės aktų pakeitimus.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02