BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Kelių ir oro transporto politikos grupė

Tomas Pilukas L. e. departamento direktoriaus pareigas
 1.  Organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų rengimą.
 2.  Organizuoti ir kontroliuoti grupės gyvybiškai svarbių tikslų (GST) 2020 m. įgyvendinimą ir stebėseną.
 3.  Organizuoti ir kontroliuoti 2020 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo rodiklių įgyvendinimą ir stebėseną.
 4.  Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti Kelių ir oro transporto politikos grupėje veiklą pagal (taupiosios) vadybos sistemos (LEAN) ir projektinio valdymo principus.
  Vyriausiasis patarėjas  
  Vyriausiasis patarėjas  
Vilius Veitas Vyresnysis patarėjas
 1.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. padidintas Kliento pasitenkinimo indeksas (KPI) kelių ir oro transporto iki 54 proc.
 2.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. dalyvauta dviejuose Europos Komisijos Bendro Europos dangaus komiteto posėdžiuose, užtikrinti, kad būtų patvirtintas Lietuvos Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistemos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų planas ir Lietuvos tiksliniai rodikliai.
 3.  Iki 2020 m. birželio 1 d. surengti Lietuvos ir Lenkijos funkcinio oro erdvės bloko valdybos posėdį Vilniuje, taip pat pasirengti ir dalyvauti Lenkijos organizuojamame Lietuvos ir Lenkijos funkcinio oro erdvės bloko valdybos posėdyje.
 4.  Iki 2020-01-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai pateikti atnaujintą Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimo didinant jų pajėgumus projekto planą, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant jame numatytas priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano III prioriteto „Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“ priemonės „3.1.6.3 Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas // valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelis“ įgyvendinimas).
 5. Užtikrinti, kad su institucijomis suderintas Valstybės aviacijos saugos programos projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybei būtų pateiktas iki 2020-06-01.
Vidmantas Pumputis Vyresnysis patarėjas
 1. Saugaus eismo gerinimo plano Vizija 0 pateikimas LRV.
 2. Organizuoti viešąsias konsultacijas su visuomene, viešinant grupės svarbių teisės aktų projektus.
 3. Parengti teisės aktų projektus, numatant finansines sankcijas už leistino greičio iki 10 km/h viršijimą
Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai    
Sergejus Volkovas Vyresnysis patarėjas
 1. Vyriausybės nutarimo projekto dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos 2020 metais patvirtinimo parengimas ir suderinimas;
 2.  Vyriausybės nutarimo projektų dėl 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo paskirstymo, o taip pat pakeitimo parengimas ir suderinimas;
 3.  Susisiekimo ministro tvarkos, reglamentuojančios Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais, parengimas ir suderinimas.
Jonas Damidavičius Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti darnaus judumo planų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo sistemos projektą.
 2. Skatinti darnaus judumo plėtrą šalyje.
 3. Parengti teisės aktų projektus, siekiant pertvarkyti BĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos į valstybės įmonę.
Indrė Meironaitė-Gudaitienė Vyriausiasis specialistas
 1. Teikti pasiūlymus dėl aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo ir saugumo kultūros gerinimo, patikslinti ir suvienodinti su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais nacionalinės teisės aktuose asmens reputacijos patikrinimo reglamentavimo nuostatas ir principus.
 2. Siekiant užtikrinti tinkamą oro uostų infrastruktūros veikimą ir oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų kokybę, peržiūrėti antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo reglamentavimą.
 3. Teikti pasiūlymus dėl oro transporto formalumų supaprastinimo, siekiant palengvinti orlaivių įgulų, keleivių, krovinių, pašto ir atsargų judėjimą, taip pat panaikinti perteklines kliūtis.
Kelių ir oro transporto saugos klausimai    
Dmitrij Bial Vyresnysis patarėjas  
Andrius Karnilavičius Patarėjas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 142 straipsniais ir 2 priedu įstatymo projekto įgyvendinamuosius aktus:                                                                                                                                             1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“;                                                                                                                                                                     1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“;                                                                                                                 1.3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Parengti būtinų Kelių eismo taisyklių pakeitimų projektą ir juos suderinti su Susisiekimo ministerijos padaliniais. 
Gintaras Pilipavičius Vyriausiasis specialistas
 1.  Suorganizuoti susitikimą su teisėsaugos institucijų atstovais ir išanalizuoti kokią įtaką turėtų nusikalstomų veikų tyrimui ir jų prevencijai Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimas, jeigu būtų numatyta galimybė vairuotojui neturint su savimi vairuotojo pažymėjimo pateikti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu (toliau – TA) kitą galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2.  Išanalizuoti teisinę bazę ir galimybę sukurti lankstesnę TA sistemą siekiant išduoti TA kortelę su teigiama išvada pavojingus krovinius vežti skirtoms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonė atitinka tik bendruosius krovinėms transporto priemonėms taikomus reikalavimus su sąlyga, kad pavojingų krovinių vežimas nebus vykdomas tol, kol nebus pašalinti trūkumai, neleidžiantys vykdyti pavojingų krovinių vežimo.
 3.  Atsižvelgiant į einamųjų metų užduočių 1 ir 2 punkto rezultatus, prireikus, parengti Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
 4.  Esant teigiamam Vyriausybės sprendimui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – Nutarymo projektas), pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
 5.  Koordinuoti Valstybinės eismo saugumo komisijos, Eismo saugumo tarybos ir prireikus kitų aktualių Susisiekimo ministerijos darbo grupių dėl eismo saugumo veiklą.
Sigita Jurkšaitytė Vyriausiasis specialistas  
Vytautas Kalpokas Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Kuruoti jo derinimo procesą.
 2. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Kuruoti jo derinimo procesą.
 3. Kuruoti teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, kad būtų užtikrintas 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1936, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (toliau – Direktyva 2019/1936), nuostatų perkėlimas. Parengti reikalingus dokumentus (planas, atitikties lentelė ir pan.) Direktyvos 2019/1936 įgyvendinimui.
Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai    
Aleksandras Stupenko Patarėjas
 1. Sudaryti nuolatines sąlygas Lietuvos kelių transporto įmonėms vežti krovinius ir keleivius  tarptautiniais maršrutais.

 2.  Sudaryti sąlygas Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantės gyvenviečių ir Klaipėdos miesto dalies Kuršių nerijos (Smiltynės) gyventojams, minėtose teritorijose dirbantiems asmenims ir jų transporto priemonėms, netrukdomai vykti į (iš) darbą (-o), vežti vaikus į (iš) ugdymo įstaigas (-ų) per Kuršių marias.

 3. Sudaryti sąlygas saugiai vežti įvairių rūšių krovinius kelių transporto priemonėmis

Vlada Žegunienė Patarėjas
 1. Parengti pasiūlymus dėl Dvišalės oro susisiekimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Irano Islamo Respublikos Vyriausybės pakeitimo.
 2.  Parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl oro transporto pakeitimo.
 3. Gerinti reguliariojo oro susisiekimo vykdymo sąlygas
Marius Pakėnas Vyriausiasis specialistas
 1. Pateikti pasiūlymus dėl keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais leidimų išdavimo sistemos tobulinimo.
 2. Pateikti pasiūlymus dėl  Lietuvos Respublikos naujo pavyzdžio blankų tarptautinius vežimus vykdantiems vežėjams
 3. Pateikti pasiūlymus dėl keleivinio kelių transporto kontrolės tobulinimo.
Laurynas Buzys Vyriausiasis specialistas
 1. Pateikti pasiūlymus dėl perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo teisinio reguliavimo sukūrimo.
 2.  Pateikti pasiūlymus dėl biodegalų ir skystojo kuro, skirtų transporto priemonėms, privalomųjų kokybės rodiklių naudojimo.
 3. Pateikti pasiūlymus, skatinančias naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones.
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-09