Kelių ir oro transporto politikos grupė

Vladislavas KondratovičiusGrupės vadovas
  1. Koordinuoti LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto dėl kelių naudotojo mokesčio dydžio peržiūrą.
  2. Atlikti pokalbius su kiekvienu Kelių ir oro transporto politikos grupės darbuotoju (1 kartą į pusmetį). Suorganizuoti Kelių ir oro transporto politikos grupės darbuotojų išvažiuojamus mokymus.
  3. Patobulinti Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-11 "Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo".
  4. Įvertinti teisės aktų susijusių su tiltų ir viadukų būklės priežiūra tobulinimo poreikį, koordinuoti būtinų teisės aktų projektų parengimą ir reguliariai (kartą per mėnesį) teikti informaciją viceministrui ir kancleriui.
  5. Kartu su Lenkijos puse koordinuoti sausumos koridoriaus su PL Vilnius-Alytus-Lazdijai ( Nr. 135 Lazdijai–Akmeniai (9 km ruožas); Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai (39,43 km  ruožas) plėtrą, atlikti koridoriaus apžiūrą bei pateikti Susisiekimo ministrui ataskaitą dėl šio koridoriaus plėtros, reikalingų priemonių.
Kelių ir oro transporto infrastruktūros ir finansavimo klausimai
Sergejus VolkovasVyresnysis patarėjas

Kelių ir oro transporto saugos klausimai
Dmitrij BialVyresnysis patarėjas

1. Koordinuoti ir dalyvauti rengiant Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektą, kuris įgyvendins Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimą Nr. XIV-1445.

2. Patobulinti Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-11 "Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Koordinuoti ir dalyvauti rengiant Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektą, siekiant patobulinti eismo saugumo teisinį reglamentavimą.

4. Kuruoti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektą dėl mikromobilumo priemonių.

5. Koordinuoti kitus eismo saugumo srities teisės aktų projektus, taip pat vykdyti papildomas (nenumatytas) užduotis, siekiant Susisiekimo ministerijos tikslų eismo saugumo srityje.

Kelių ir oro transporto rinkos reguliavimo ir aplinkosaugos klausimai
Aleksandras StupenkoVyresnysis patarėjas

1. Sudaryti sąlygas Lietuvos kelių transporto vežėjams vežti krovinius ir keleivius tarptautiniais maršrutais.

2. Koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių krovininių kelių transporto priemonių naudojimą tarptautiniuose vežimuose, nuostatų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Atnaujinimo data: 2023-11-18