Ramunė MikalauskienėSkyriaus vedėja

1. Skyriaus kuravimo kompetencijai priskirtų personalo procesų tobulinimas

2. Užtikrinti savalaikį ir efektyvų Susisiekimo ministerijos ir valstybės interesų atstovavimą administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijos

3. Susisiekimo ministerijos teisėkūros proceso planavimo gerinimas

Atnaujinimo data: 2023-11-18