Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius

Roma AndruškevičienėSkyriaus vedėjas

1. Koordinuoti veiksmus, susijusius su Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos optimizavimu.

2. Koordinuoti veiksmus, susijusius su valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtoms valstybės valdomoms įmonėms (toliau – VVĮ) monitoringu.

3. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų korporatyvinio valdymo gairių parengimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18