BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė

Vidmantas TamulisVidmantas Tamulis L. e. grupės vadovo pareigas
 1. Pasirengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutarties sudarymui.
 2. Sudaryti teisines sąlygas didžiųjų Lietuvos miestų geležinkelio stočių modernizavimui atlikti.
 3. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės 2020 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.
  Vyriausiasis patarėjas  
Egle Vyšniauskaitė Vyriausiasis patarėjas
 1. Užtikrinti vandens transporto srities teisinio reguliavimo sukeliamos naštos vandens transporto sričiai mažinimą;
 2. Užtikrinti Patariamosios tarybos jūrinio transporto sektoriaus klausimams spręsti veiklą;
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos atstovavimą vandens transporto srities klausimais ES ir tarptautinių organizacijų susitikimuose, darbo grupėse, komitetuose;
 4. Užtikrinti vandens transporto srities 2020 m. tikslų (GST, SMART) įgyvendinimą.
Gitana Aukštuolienė Vyresnysis patarėjas
 1. Siekiant pagerinti konkurencines sąlygas pavojingųjų krovinių vežėjams, atlikti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, skyrimą, mokymą bei egzaminavimą, peržiūrą ir parengti teisės aktų pakeitimus siekiant perkelti procedūras į elektroninę erdvę ir sutrumpinti jų trukmę.      
 2. Parengti LR susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano pakeitimo projektą (ne mažiau kaip 1 projektas).
 3. Organizuoti valstybinio lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybas (1 pratybos)
     
 

Geležinkelių transporto klausimai

 
Jurgita Norkienė Vyresnysis patarėjas
 1. Užtikrinti tinkamą 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje ir 2016 m. gegužės  11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos perkėlimą į nacionalinę teisę.
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, kuriais būtų nustatytas viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo kontrolės mechanizmas.
 3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymo įgyvendinimą.
 4. Užtikrinti Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (toliau – VGTPG) 2020 m. tikslų (SMART), susiję su geležinkelių transporto veiklos reguliavimu, įgyvendinimą.
Viktoras Kinach Vyriausiasis specialistas
 1. Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo nuostatos dėl nacionalinių taisyklių notifikavimo įgyvendinimą, atlikti nacionalinių saugos ir techninių taisyklių peržiūrą, apibendrinti rezultatus ir pateikti pasiūlymus.  
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
 3. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3-622 ,,Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo" pakeitimo projektą.
Monika Žilinskaitė-Vėželienė  
 1. Siekiant į nacionalinę teisę perkelti 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje ir 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso Nr. IX-2152 pakeitimo įstatymo projektą.
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso Nr. IX-2152 pakeitimo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Marius Marčiulaitis Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo kontrolės modelį.
 2. Parengti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo sutarties (toliau –sutartis) projektą.
 3. Sudaryti teisines sąlygas pertvarkyti Geležinkelių infrastruktūros registrą ir Traukinio mašinistų registrą į valstybės informacines sistemas.
 

Vandens transporto klausimai

 
Teresa Selezniova Patarėjas
 1. Parengti teisės akto, nustatančio techninius reikalavimus vidaus vandenų transporto priemonėms, tobulinimo projektą.
 2. Parengti teisės akto, reglamentuojančio vidaus vandenų transporto priemonių pirminės ir techninės apžiūrų atlikimo tvarkas, tobulinimo projektą.
 3. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras atestavimo ir burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimo tvarkas, projektus.
Giedrė Kaunė Patarėjas
 1. Parengti ir pateikti apibendrintą informaciją dėl Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (ES) 2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES Europos Komisijai;
 2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo dėl Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos Reglamento (ES) 2019/1239 tinkamo įgyvendinimo užtikrinimui, suformavimo projektą;
 3. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Reglamento 2019/1239 18 straipsnio įgyvendinimo (nacionalinio koordinatoriaus paskyrimas) projektą;
 4. Parengti ir pateikti tvirtinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1397 dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/773 įgyvendinančius teisės aktus;
 5. Atsižvelgiant į Lietuvos Jūrininkų sąjungos siūlymus tobulinti nacionalinį reglamentavimą, parengti teisės aktų projektus, prisidėsiančius prie reglamentavimo tobulinimo.
Vaida Ubartaitė Patarėjas
 1. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektus, užtikrinančius su našesne jūrų uostų veikla ir infrastruktūros plėtra susijusį teisinį reglamentavimą.
 2. Sumažinti vandens transporto sektorių reglamentuojančių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams bent 500 eurų.
 3. Parengti ir teikti informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai dėl strateginio projekto „Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“.
Virginija Šomkienė Patarėjas
 1. Užtikrinti tinkamą 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
 2. 2019/1159, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva2005/45/EB dėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo nuostatų įgyvendinimą.
 3. Užtikrinti tinkamą 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 2018 m. priimtų šios konvencijos pakeitimų, susijusių su garantijomis jūrininkams, t. y. jūrininkų atlyginimų ir kitų išmokų apsauga, kai jie yra laikomi nelaisvėje dėl piratavimo ar ginkluoto laivo apiplėšimo, įgyvendinimą Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje.
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-09