Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė

Vidmantas TamulisVidmantas Tamulis Grupės vadovas

1. Pateikti pasiūlymus dėl ilgalaikių ir artimiausio laikotarpio priemonių, skatinančių intermodalinį transportą, ypač krovinių gabenimui aktyviau renkantis geležinkelio ir vandens transportą.

2. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, peržiūrėti esamas ir parengti naujas Lietuvos geležinkelių sektoriaus strategines kryptis ir priemones

3. Didinti grupės darbuotojų įsitraukimą

4. Užtikrinti susisiekimo ministerijos metiniame veiklos plane ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje 2023 m. numatytų tikslų įgyvendinimą

Geležinkelių transporto klausimai

Jurgita NorkienėVyresnysis patarėjas

1. Įvertinti tikslingumą pakeisti užmokesčių už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra apskaičiavimo metodiką tvirtinantį subjektą ir, prireikus, parengti pasiūlymus dėl šio sprendimo įgyvendinimo.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų, kuriais užtikrinamas 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/782 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų įgyvendinimas, projektus.

3. Parengti dokumentai, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos kandidatavimą 2024 m. vyksiančiuose Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija (OTIF) generalinio sekretoriaus rinkimuose.

4.  Parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo nustatomi geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo principai, projektą.

Vandens transporto klausimai

Artūras KungysVyrenysis patarėjas

1. Atsižvelgus į ES institucijų strateginius sprendimus, taip pat į vykdomą transporto sektoriaus elektrifikavimo politiką Lietuvoje, sudaryti planą dėl antžeminių elektros tiekimo tinklų laivams jūrų uoste (OPS) įrengimo.

2. Parengti siūlymus dėl ilgojo laikotarpio priemonių, pagerinančių transporto sektoriaus veiklą.

3. Atsižvelgus į pažangą vidaus vandenų transporto sektoriuje, taip pat siekiant komercinės veiklos sektoriuje efektyvumo, sudaryti galimybę nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis sudaryti ir turėti važtaraščius. Taip pat sudaryti galimybę Lietuvos transporto saugos administracijai vidaus vandenų transporte naudojamus važtaraščius tikrinti elektroninėmis priemonėmis.

4. Siekiant veiklos tobulinimo, pateikti pasiūlymus dėl vandens transporto sektoriuje veikiančių subjektų veiklos efektyvumo didinimo arba Susisiekimo ministerijos kontroliuojamų procesų tobulinimo (Kaizen).

Atnaujinimo data: 2023-11-18