Visuomenės ir vyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas ypatingai svarbus siekiant spręsti bendruomenės ar gyventojų grupėms aktualius klausimus, vykdant reformas ar pokyčius, keičiant įstatymus, poįstatyminius aktus ar priimant sprendimus, turėsiančius įtakos visuomenei ar atskiroms visuomenės grupėms. Viešosios konsultacijos organizuojamos siekiant paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą, keistis nuomonėmis sprendžiant visuomenei ar jos grupėms aktualius klausimus.

Atnaujinimo data: 2023-11-18