Susitikimai su socialiniais partneriais

Susitikimus su socialiniais partneriais Susisiekimo ministerija organizuoja periodiškai, siekiant stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ar suinteresuotomis grupėmis. Susitikimai vykdomi siekiant įtraukti socialinius partnerius į teisėkūros procesą, keistis aktualia informacija, nuomonėmis bei pasiūlymais, bendradarbiauti rengiant ar vertinant teisės aktus ar kitus dokumentus. 

Atnaujinimo data: 2023-11-18