BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Kita informacija

Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimas

Siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė 55 straipsnį, kuriame numatytas reguliavimo institucijos statusas bei jos pareiga nagrinėti rinkos dalyvių skundus ir priimti atitinkamus sprendimus, geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais šią funkciją vykdyti pavesta Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – RRT).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 71 straipsnio 1 dalimi, RRT savo iniciatyva ar pagal pareiškėjų skundus nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo, Tinklo nuostatų, kuriuos privalo parengti ir paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, turinio, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio, taip pat užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis paslaugomis ir užmokesčių už pagalbines ir papildomas paslaugas dydžių.

Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundai nagrinėjami vadovaujantis Geležinkelio įmonių (vežėjų) skundų nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 553.

RRT ne vėliau kaip per 42 dienas nuo dienos, kurią buvo gauta visa atitinkamam skundui nagrinėti reikalinga medžiaga, privalo priimti sprendimą ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją ir, jeigu skundas pripažįstamas pagrįstu, imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, taip pat reikalauti pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą ar jo dalį ir skirti sankcijas rinkos reguliuotojo sprendimų nevykdantiems ūkio subjektams. Priimti sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Geležinkelio keleivių skundų nagrinėjimas

Keleivių teisių, nurodytų 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, apsaugą užtikrina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri nagrinėja keleivių skundus dėl jų teisių, nurodytų minėtame Reglamente, pažeidimo.

Viešųjų keleivių vežimo paslaugų vertinimas

Vadovaudamasi 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, Susisiekimo ministerija vykdydama kompetentingosios institucijos funkcijas atliko geležinkelio įmonės (vežėjo), pasirinkto teikti viešąsias keleivių vežimu paslaugas tiesioginių derybų būdu, sutartyse numatytų tikslų pasiekimų įvertinimą už 2017 – 2021 metų laikotarpį. Vertinimo kriterijus – vietinio susisiekimo maršrutais pervežtų keleivių skaičius. Nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu, išskyrus 2020 metus, geležinkelio įmonė (vežėjas) pasiekė sutartyse nustatytus vietinio susisiekimo maršrutais pervežtų keleivių dydžių rodiklius. Šio rodiklio neišpildymas 2020 metais buvo įtakotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriuo buvo nustatyti keliavimo šalies viduje ribojimai.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės užtikrinimo sutartis

Susisiekimo ministerija su AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 m. balandžio 6 d. pasirašė penkiametę Viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės užtikrinimo sutartį, kuria siekiama subalansuoti Infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas, skirti paramą viešąjai geležinkelių infrastruktūrai ir tokiu būdu sudaryti galimybes sumažinti užmokestį už jos naudojimą. Su pasirašyta sutartimi galima susipažinti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-02