Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-504 patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 520300020004 Antagynės k. 7, 526700120186/529580340016 Arlaviškių k. Kadagių Slėnio g. 47, 520300030244/529100057010 Babtų mstl. Kėdainių g. 26, 529750403011/ 521000050046 Čekiškės mstl. Amatininkų g. 6, 521000010040 Čekiškės mstl. Ateities g. 50, 521300020054 Daugeliškių k. V. Jakelio g. 11, 440045649067 Girininkų k., 440011251924/440054563214 Noreikiškių k., 440040143535 Padauguvos k., 528700010068 Pociūnų k., 440041099510 Salių k. Pylimo g. 38, 527700050034 Vilkijos k.,  527700050106 Vilkijos k., 529580316010/527700050099 Vilkijos k. Vydūno al. 123, 529250011013/529000010117 Vilkijos m. Vydūno al. 20A, 440004513253 Antalkių k., 440054078263  Garliavos m. Vytauto g. 99, 440019535483/529690107018 Ilgakiemio k. Kauno g. 5, 527000001014/440045867812/520300060127 Juodonių k. Upės g. 45, 440011584446 Mitkūnų k.,  523300130052 Neveronių k. Čerpių g. 1, 440054157847/440054157084/440054157214 Panevėžiuko k., 440018538491/440018538526/529550090014 Raudondvario k. J. Naujalio g. 12, 527300190059 Raželių k., 521700030014 Valeravos k., 5285000010130005/529000010218/528500001024 Vilkijos m. Vydūno al. 70, 440040376632 Virbališkių k., 520300030275  Babtų mstl. Kauno g. 74, 525700030040 Kačergių k., 440048146027 Mitkūnų k., 526300060065 Vareikonių k., 440031174633 Akademijos mstl., 440020756296 Akademijos mstl. Tako g. 7, 440002889196/440023599033 Altoniškių k., 529390136010/440050102813  Altoniškių k. Šakių pl. 42, 440023599022 Altoniškių k., 440001260884 Andruškonių k., 520300030342/440008970143/525700040234/525700040095/440049475854 Antagynės k., 520300020004 Kauno r. sav. Antagynės k. 7, 525300090047  Antalkių k. Ąžuolo g. 9,  440043268491/ 440059096401/440010100066 Antalkių k., 526700120023/440050025402/526700120018  Arlaviškių k., 440057545821  Arlaviškių k. Bartuvos g. 4, 440019776535/529610212012 Arlaviškių k. Kadagių Slėnio g. 23, 526700120170 Arlaviškių k. Kadagių Slėnio g. 27, 529560121010/440006130934 Arlaviškių k. Kadagių Slėnio g. 29, 526700110178 Arlaviškių k. Kadagių Slėnio g. 35A, 526700120127 Arlaviškių k. Kadagių Slėnio g. 56, 526700020188 Arlaviškių k. Slėnio g. 33, 526700020190 Arlaviškių k. Slėnio g. 4, 440018661884/440002691480/440050031220/440050031175/ 440057879484 Arlaviškių k., 524700060025/440005872304/440005787424 Armaniškių k., 521700050047/440020496708/ 440018281332  Ąžuolyno k., 440007612079/440028288104/440005947651/520300020096 Babtų k., 440005848486 Babtų k. Vandžiogalos g. 10, 520300030247 Babtų k. Vandžiogalos g. 11, 440018245133 Babtų k. Vandžiogalos g. 38, 440049398065 Babtų k., 440010236667 Antagynės k., 520300030245 Babtų k. Vandžiogalos g. 15, 520300030247 Babtų k. Vandžiogalos g. 11, 440039620172 Antagynės k., 440009477663 Babtų k. Vandžiogalos g. 5, 525700040057 Antagynės k., 528900021012/520300030174 Babtų mstl. Kėdainių g. 12, 529700529015/520300030192 Babtų mstl. Kėdainių g. 36, 440020773464/440020773597/520300030340 Babtų mstl., 440020945982/440004211029 Berlainių k., 525700030065 Pakapių k., 525700020057 Pakapių k. 4, 440004210900 Dasiūnų k., 525700020014 Berlainių k., 527000130533 Bernatonių k., 440050711546 Bijūnų k., 440042272155 Bijūnų k., 527000120030 Biliūnų k., 527000120079 Biliūnų k., 527000120082 Biliūnų k., 523300080081/440004616119 Biruliškių k. Medikų g. 1, 440048586570 Biruliškių k. Pastotės g. 1A, 440007217194 Bitvano k., 528300020023 Bivylių k., 528300020046 Bivylių k. Upės g. 16, 524000030002/440018536520/440011015015 Boniškių k., 440015566437/440039278407/440016352966/440039278407/520700050289/529670324011 Bubių k. Parko g. 15, 529690181016/520700050295 Bubių k. Parko g. 19, 440016217654 Bubių k. Šilo g. 1, 440019974720  Bubių k., 440019974775 Bubių k., 527700020013/521300020137/527700020077 Buivydų k., 528700030092/440015510171/440009984345 Butkūnų k., 440003516950 Čekiškės mstl. Amatininkų g. 1, 521000040116 Čekiškės mstl. Amatininkų g. 21, 521000050082/529570163016 Čekiškės mstl. Amatininkų g. 27, 529600322018 ir 440002807565 Čekiškės mstl. Ateities g. 17, 521000030028/5292001120160001/5292001120160002 Čekiškės mstl. Ateities g. 30, 521000040164 Čekiškės mstl. Ateities g. 5, 521000010040 Čekiškės mstl. Ateities g. 50, 440022448375/529690225011 Čekiškės mstl. Dubysos g. 10, 529760364018 Čekiškės mstl. Dubysos g. 9, 521000040118/529760365015 Čekiškės mstl. Jaunimo g. 1, 529700533017/521000040117 Čekiškės mstl. L. Markelio g. 6, 525700020084 Dasiūnų k. Labūnavos g. 66, 527700010012 Daučionių k., 529280027018/527700010014 Daučionių k. 10, 527700010013 Daučionių k., 529930060078 Daučionių k. 2, 529930060014/529930060025 Daučionių k. 3, 527700010057 Daučionių k., 529550052018 Daučionių k. 9, 527700010016 Daučionių k., 440002922701 Daugeliškių k., 440008386518 Daugeliškių k., 529690103018/521300020053 Daugeliškių k. V. Jakelio g. 2, 529360126010/440017893904 Daugeliškių k. V. Jakelio g. 4, 440019791463/440025772850/440019791463/440040824626/440019791463 Didvyrių k., 440008971219 Didvyrių k. Atgimimo g. 33, 440008360141 Didvyrių k. Gojaus g. 2, 440025772850  Didvyrių k., 440025771975 Didvyrių k. Griunvaldo g. 2, 440020086951 Didvyrių k., 440025772850 Didvyrių k., 440025772530 Didvyrių k. Normanto g. 2, 440012104244/440038120235/521700020047 Didžiųjų Ibėnų k., 524000070058/524000090012/440023648406/440026203186/440026203976/440008680642 Didžiųjų Lapių k., 529680145015/440018196082 Didžiųjų Lapių k. Šaltinio g. 25, 529300060233/440039006925/ 524700110231/529300060237/440009413409/440009413341 Dievogalos k., 440055439195 Dobilijos k., 526700090065 Dobilijos k. Pasagos g. 14, 440046879930 Domeikavos k., 521700120617 Domeikavos k., 440006815412 Domeikavos k. Aukščių g. 14, 521700110347 Domeikavos k. Aukščių g. 54, 440006289636/440016382200 Domeikavos k. Maironiškių g. 1, 521700110021/529930094014 Domeikavos k. Naujojo Gyvenimo g. 1A, 440006387537 Domeikavos k. Serbentų g. 6, 521700120224 Domeikavos k. Vandžiogalos pl. 122, 440055370066 Domeikavos k. Versmės g. 2, 521700140525 Domeikavos k., 521700140398 Domeikavos k., 524000100055/440018027222 Drąseikių k., 524000390057/529870355016 Drąseikių k. Kanų g. 1, 529650180022/440029539511 Drąseikių k. Medžiotojų g. 88, 524000390024/529960213018 Drąseikių k. Našlaičių g. 2, 440024317960/524000390192 Drąseikių k. Plukių g. 2, 524000390235 Drąseikių k. Saulučių g. 3, 524000100056/440052977190 Drąseikių k., 440019660349/440019659993/528000120029/440019659993/440022340988 Dubravų k., 528000470009/440022153611 Dubravų k. Centrolito g. 2, 528000470010 Dubravų k. Tvenkinio g. 1, 528000470013 Dubravų k. Vilties g. 6, 440019660349/440019659993/440019659993/440019660349 Dubravų k., 440017688441 Dulkių k., 440000707104 Eglynų k., 440036120313/440008902309/521700050043 Eigirgalos k., 440005803652 ir 521000050012/440036961314/440036959283 Eikščių k., 522000030002 Ežerėlio m. Karklų g. 3, 522000030024 Ežerėlio m. Karklų g. 43, 522000030030 Ežerėlio m. Karklų g. 55, 522000030033 Ežerėlio m. Karklų g. 61, 522000030042 Ežerėlio m. Karklų g. 79, 522000030053 Ežerėlio m. Nendrių g. 14, 522000030058 Ežerėlio m. Nendrių g. 24, 522000020095 Ežerėlio m. Putinų g. 12, 522000020089 Ežerėlio m. Putinų g. 14, 527700010092 Gaideliškių k., 440061121095 Gaigalų k., 521300020076 Gailiūnų k.,  440001635385 Gailiušių k., 520300040061 Gailiušių k., 440043597960 Gailiušių k., 520300040085 Gailiušių k., 526300100158 ir 526300050002 ir 526300100011 ir 526300050002 ir 526300100109 ir 526300100002/526300100183/440001557822 Gaižuvėlės k., 526300100167 Gaižuvėlės k. Panevėžiuko g. 14, 522300110346 Garliavos m. J. Lukšos g. 30, 440006816997 Garliavos m. J. Lukšos g. 53, 440004985874/524700090060 Garliavos m. J. Lukšos g. 66, 440051220812 Garliavos m. K. Aglinsko g. 30, 522300170050 Garliavos m. Marijampolės g. 8, 522300120108 Garliavos m. Milžinų g. 3, 529620033012/440020770183 Garliavos m. Pušų g. 3, 440002727419/529710058012 Garliavos m. Stadiono g. 29, 529610048012/522300140047 Garliavos m. Stadiono g. 5, 522300060058 Garliavos m. Vienybės g. 1, 440052784817 Garliavos m. Vienybės g. 3, 522300060014 Garliavos m. Vienybės g. 4, 522300090004/529740106012 Garliavos m. Vytauto g. 106, 522300080095/529890391010 Garliavos m. Vytauto g. 124A, 529760074017/522300080013 Garliavos m. Vytauto g. 126, 440003033009 Garliavos m. Vytauto g. 131, 522300050109 Garliavos m. Vytauto g. 133, 522300050112 Garliavos m. Vytauto g. 135, 5295900470150003 Garliavos m. Vytauto g. 135-3, 522300050112 Garliavos m. Vytauto g. 135, 522300050105 Garliavos m. Vytauto g. 139, 522300140032 Garliavos m. Vytauto g. 16, 522300050097 Garliavos m. Vytauto g. 169, 529520010013 Garliavos m. Vytauto g. 30, 440021563839/529520010013 Garliavos m. Vytauto g. 30, 522300150033 Garliavos m. Vytauto g. 31, 529880019016 Garliavos m. Vytauto g. 41, 522300120026/529000027018 Garliavos m. Vytauto g. 44, 5295500130200002 Garliavos m. Vytauto g. 65-2, 522300110247 Garliavos m. Vytauto g. 65, 440023285761 Garliavos m. Vytauto g. 74, 440058209788/529200020011/440058209777/440058209799/522300170086 Garliavos m. Vytauto g. 9, 521000050146/521000050157/521000050137/524000050056/521000050142/524300010081 Gegužėnų k., 529680271010/440014869720 Gervėnupio k. Centrolito g. 18, 440020901153/440020901064 Dubravų k., 528000160003 Gervėnupio k. Svarainių g. 6, 528000160054 Gervėnupio k. Šermukšnių g. 15, 528000160053 Gervėnupio k. Šermukšnių g. 17, 528000160051/529870457017 Gervėnupio k. Šermukšnių g. 21, 528000160037 Gervėnupio k. Šermukšnių g. 33, 528000510001/529700649014 Gervėnupio k. Vanago g. 2, 528000500085/529750538015 Gervėnupio k. Vėjo g. 4, 529750712019/528000500079 Gervėnupio k. Vėjo g. 8, 529720480018 Ginėnų k. Bičiulių g. 32, 440062422640/440004623878/440029948325 Ginėnų k. Ginėnų g. 21, 440004616473 Ginėnų k. Ginėnų g. 19, 529380081016/524000480001 Ginėnų k. Ilgoji g. 2, 524000500057 Ginėnų k. Ilgoji g. 3, 524000460042 Ginėnų k. Klevų g. 1, 440022390718/524000490024 Ginėnų k. Kranto g. 9, 524000460032 Ginėnų k. Liepų g. 1, 524000090201 Ginėnų k. Medžiotojų g. 26, 524000460001 Ginėnų k. Pašvaistės g. 18, 440009363493/524000460048 Ginėnų k. Pašvaistės g. 4, 524000480006 Ginėnų k. Plento g. 54, 440037964677/524000460038 Ginėnų k. Pušų g. 2, 529840309014/524000490041 Ginėnų k. Šaltinio g. 15, 524000500066 Ginėnų k. Tako g. 5A, 524000500063 Ginėnų k. Trumpoji g. 4A, 524000500060 Ginėnų k. Trumpoji g. 8, 524000460056/529910443019 Ginėnų k. Uosių g. 2, 440060843934/440044830915 Girininkų k.,  527300070043 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 12,529620229012/527300070040 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 14, 440015858510/529710223017 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 16, 440005762390/440022196843 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 2, 440049680122 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 23, 440023105119 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 4, 440055031370 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 45, 528000100121 Girionių k. Tvenkinio g. 12, 528000090028 Girionių k. Tvenkinio g. 6, 524300030025 Ramonų k., 440020491700/440023788428 Godėnų k., 440058932620/440058932620/526000130132/526000110158/440010970080/440059024676 Ilgakiemio k., 440004034744/529670111010 Ilgakiemio k. Jiesios g. 10, 440057087657 Ilgakiemio k. Jiesios g. 22, 526000110088 Ilgakiemio k. Jiesios g. 32, 526000110236/529700163013 Ilgakiemio k. Jiesios g. 38, 529600145011/440020721655 Ilgakiemio k. Jiesios g. 4, 529790075017 Ilgakiemio k. Jiesios g. 46, 526000110095 Ilgakiemio k. Jiesios g. 48, 440038677273/529680259018 Ilgakiemio k. Pajiesio g. 2, 440056401368 Ilgakiemio k. Putinų g. 2, 440059078303 Ilgakiemio k., 529670107014/440047744554 Ilgakiemio k. Jiesios g. 5, 440058854845/440058855842/440059035515 Ilgakiemio k., 440017930735 Ireniškių k., 526000010339 Ireniškių k. Rugiagėlių g. 1, 440038096496 Ireniškių k., 440038094574 Karkazų k. Paparčių g. 1, 440038095199 Karkazų k. Paparčių g. 2, 440011452423/528700060177/440014908524/440011442481 Jackiškių k., 440017564008 Jackiškių k. 4, 520100050133 Jadagonių k., 520100060321 Jadagonių k. Liekės g. 5, 525300100019/525300100027/440009748369/525300030010 Jaučakių k., 440024430682 Jonučių II k., 524700070006 Jonučių k. ,Baltijos g. 33, 524700070175/440003284166 Jonučių k., 440031215764 Jotautų k. 2,  440022238277 Daugeliškių k., 440017876474 Jugintų k., 528700050036 Juozapavos k., 522700010233 Juragių k., 440031042154/522700040121 Jurginiškių k., 523000120005 Kačerginės mstl. Stovyklavietės g. 8, 523000070012 Kačerginės mstl. Šaltinio g. 18, 440053720099 Kačerginės mstl. Šaltinio g. 3, 440022503333/440039445371/440039441660 Kalnyčių k., 440058677550 Kalnyčių k. Jurbarko pl. 117, 440011654074/440025993964/440017100839 Kaniūkų k., 526300060072 Kaniūkų k. Šventupio g. 5, 440012389958 Karalgirio k., 528700040041 Karaliūnų k., 526000030090 Karkazų k., 440019443802 Karkazų k. Liepto g. 2, 523300060250 Karmėlavos II k. Miško g. 3, 523300060232/440001737675/523300060030 Karmėlavos mstl., 440020526807 Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 15A, 440059003975 Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 33A, 523300060191/529520054010 Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 44, 440024928805 Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 47B, 440025128786 Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 54C, 440000726376/440000726454/440009140220 Kazimieravos k., 440006503790/529600195015 Kazimieravos k. 2, 440006503679 Kazimieravos k., 440006208346/440039703989 Kilovos k., 521000020033 Kilovos k. Padubysio g. 9, 440042628850/529300050121 Kluoniškių k., 529300050129 Kluoniškių k. Bokšto g. 31, 529300050159 Kluoniškių k. Kranto g. 13, 529300050016/440020512332 Kluoniškių k. Šakių pl. 10, 440022213276/440022213354/440022213487/440039212734 Kluoniškių k., 440048275736 Zapyškio mstl., 440000950372/440006797191/440006796250 Kuro k., 440021459320 Kvesų k., 440051074347 Kvesų k. Centrinė g. 76, 520700030150/529770234016 Kvesų k. Centrinė g. 78, 440007456740/520700030209/520700030208 Kvesų k., 440012300057 Lapių mstl. Antano Merkio g. 65, 440012299826 Lapių mstl. Antano Merkio g. 67, 524000090051 Lapių mstl. Barsūniškio g. 22, 529340023014/440001177611 Lapių mstl. Barsūniškio g. 6, 524000110078 Lapių mstl. Barsūniškio g. 9, 440038104420 Lapių mstl., 440038102904 Ginėnų k., 521300020107/521300020117 Lauksvydų k., 528000100079 Laumėnų k., 528000400103 Laumėnų k. Gvazdikų g. 1, 528000400101 Laumėnų k. Gvazdikų g. 5, 528000400100 Laumėnų k. Gvazdikų g. 7, 528000340194 Laumėnų k. Margirio g. 2, 528000340127/440040342707/440040342718 Laumėnų k. Tulpių g. 12, 528000340130 Laumėnų k. Tulpių g. 18, 528000340135 Laumėnų k. Tulpių g. 28, 528000340153 Laumėnų k. Žemuogių g. 3, 526300100186 Lazdynės k., 440037270329/524300030160/524300030046/440015324844/440020410497/440020406728 Lebedžių k., 524300010085/524300020023 Liučiūnų k., 524300030039 Liučiūnų k. Aušros g. 10, 440018650036/529630196015 Liučiūnų k. Aušros g. 14, 529280085012/524300030151 Liučiūnų k. Aušros g. 16, 524300030168 Lebedžių k., 529730399012/524300020066 Liučiūnų k. Ąžuolų g. 10, 440005361155/523300060138 Margavos k., 526700010110 ir 526700010011 ir 526700010097 ir 440018024812/440006189284/440006189284 Margininkų k., 440016457791 Margininkų k. Centrinė g. 27, 526700010010 Margininkų k. Vainatrakio g. 100, 440006415330 Martinavos k., 523300120094  Martinavos k. Bijūnų g. 20, 523300120093 Martinavos k. Bijūnų g. 18, 524700120330/524700120362 Mastaičių k., 524700120363/529280017010 Mastaičių k. Marijampolės g. 66, 529640057014 Mastaičių k. Marijampolės g. 80, 440022643382/440016499039/440016114340/440012252270/440011444865/440004817983 Masteikių k., 524000090018 Masteikių k. Medžiotojų g. 15, 440016246696 Masteikių k. Medžiotojų g. 19, 440015243499 Mažųjų Ibėnų k., 525000060064 Miriniškių k.,  440006851074/440006850755/440001796389/440025257578 Miškalaukio k., 440037024678 Gaigalų k., 525300030036 Vilkijos k., 529360072019 Miškinių k. Jurbarko pl. 83, 525000100347/525000160186/525000100347 Mitkūnų k., 520700040135 Mozūriškių k., 520700040072 Mozūriškių k. Jurbarko pl. 102, 440010883530/440042802931 Muniškių k., 440042807048 Muniškių k. Upės g. 13, 440020011674/523300030034 Narėpų k., 440058624476 Narėpų k. Pušų g. 4, 526000010286/529580122016 Naugardiškės k. Briedžių g. 3, 529750522013/526000010322 Naugardiškės k. Garliavos pl. 15, 529720100014/526000010396 Naugardiškės k. Garliavos pl. 17, 526000010319/529870425011 Naugardiškės k. Garliavos pl. 7, 526000010304 Naugardiškės k. Garliavos pl. 9, 440001097212/440018654847 Naujasodžių k., 440001470528 Naujatriobių k., 440015631180/529670211017 Naujatriobių k. Vejuonos g. 3, 440018480978/529200100014 Naujienos k. Miško g. 2, 440018480989 Naujienos k., 527000160174/529640134014 Naujųjų Bernatonių k. Atgimimo g. 107, 527000160287 Naujųjų Bernatonių k. Atgimimo g. 152, 440008680564 Naujųjų Bernatonių k., 529720281016/527000160173 Naujųjų Bernatonių k. Atgimimo g. 158, 528300010030/440020216292/528300010094 Naujųjų Muniškių k., 440044982120 Žemaitkiemio k., 440012269537 Netonių k., 523300130076/523300160548 Neveronių k., 523300160067/529920190016 Neveronių k. Keramikų g. 11, 523300160458 Neveronių k. Keramikų g. 21, 529710169012/440006636055 Neveronių k. Keramikų g. 26, 529660100012/440030259352 Neveronių k. Keramikų g. 6, 440010008852/440010008616 Neveronių k. Keramikų g., 440004633463 Noreikiškių k. Stirnų g. 5, 529860173019/440010855288 Noreikiškių k. Šiltnamių g. 26, 525000060236 Noreikiškių k. Šiltnamių g. 7, 440056809844/440058274821 Noreikiškių k. Vandenio al. 11, 440054563214/440011251924/440054563214 Noreikiškių k., 440048407803 Noreikiškių k. Žaibo g. 1, 525000080054 Noreikiškių k. Žaibo g. 1A, 440023582156/440002055289/520100120066 Novos k., 529300030004 Novos k. Griškabūdžio kel. 8, 524700110199 Pabartupio k., 440006406564/523300160262/529580171011 Pabiržio k., 440052636589/524700110291/440050064223/524700110186/524700110045 Padainupio k., 440003639130 Padainupio k. J. Lukšos g. 168, 440002424440/524700100140 Padainupio k. J. Lukšos g. 176, 524700110041 Padainupio k. J. Lukšos g. 188, 440022739273 Padainupio k. Vydūno g. 11, 440022739462 Padainupio k. Vydūno g. 4, 524700110202 Padainupio k. Virbališkių g. 131,  524700110039 Padainupio k. Virbališkių g. 185, 524700110213/440002653334/524700110186/440002653156 Padainupio k., 525300050279/440022680951/525300070005/525300050276/525300070001/525300080046/525300050097/525300080044 Padauguvėlės k.,  440029640293 ir 440020486255 ir 525300050058 ir 440007358172 ir 440011539850/440009657940 Padauguvos k., 440006645687 Padauguvos k. Beržų g. 45, 440010571309 Padauguvos k. Beržų g. 75, 525300080102 Padauguvėlės k. Algupio g. 4, 440020415518 Padubysio k., 525700010179 Pagynės k., 440059081473/528700010030/528700010027/528700010027/440039842542 Pagirių k., 440024486344 Pagirių k. Apynio g. 16, 440039842507 Pagirių k. Kalnų g. 3, 440058461768 Pagirių k. Kalnų g. 9, 440009026437/529190008012 Pagirių k. Pagirių g. 8, 440007592865/440014661732 Pagirių k. Vilties g. 1, 440015858965 Pagirių k. Vilties g. 2, 440057091115/440057091780/440045223487/440003758087 Pagirių k., 440045223443 Pagirių k. Pagirių g. 23, 526000090166 Pagirių k. Pagirių g. 7, 440007665220/526000130044/526000130221 Pajiesio k., 440004264224 Pajiesio k. Miško g. 26, 440058531224 Pajiesio k. Prienų g. 80, 440059041377 Pajiesio k. Prienų g. 82, 440058942954/440058946671/440032697255 Pajiesio k., 440053721809 Pajiesio kel. 126,  524000050014/440005916576/440005916576/524000060022/524000060072/524000050062/440010014012/524000060091 Pakalniškių k., 525700020029 ir 525700020034 ir 525700020029 ir 525700020028 ir 525700020029/525700020028/525700020029/525700030120/525700030001 Pakapių k., 525700030081 Pakapių k. 15,  521300010036 Palazduonio k., 440008992663 Pamaišupio k. J. Lukšos g. 134, 440009404475 Pamaišupio k. J. Lukšos g. 138, 440028287418 Panevėžiuko k., 529200049012/526300040119 Panevėžiuko k. Nevėžio g. 40, 440017856592/529300050089 Papiškių k., 529300050086 Papiškių k. Paupio g. 7, 521000030076 Paprienių k., 440055124928 Paprienių k. 6, 527300130088 Paraželių k., 440002050404 Partikų k., 440012143432 ir 527300190053 ir 440056868541 ir 440023466768 ir 527300190053 ir 440060903899/440060903855 Patamulšėlio k., 440021073890 Patamulšėlio k. Sėmenos g. 17, 440054195654 Patamulšėlio k. Sėmenos g. 3, 440021113553 Patamulšėlio k. Sėmenos g. 5, 4400076678036654 Patamulšėlio k. Sėmenos g. 56-1, 440043025303 Patamulšėlio k. Sėmenos g. 56, 527300190036 Patamulšėlio k. Sėmenos g. 58, 440003336052 Patamulšėlio k. Upelio g., 524700130026/440055675660/440055657719 Pažėrų k., 524700130052 Pažėrų k. Alksnos g. 8, 440055634823 Pažėrų k. Brolių g. 2, 529530049015/526300070102 Piepalių k. Algupio g. 28, 526700100148/440004307144/440056349169/440025208128/440025209170 Piliuonos k., 526700180031 Piliuonos k. Eglių g. 9, 526700150072 Piliuonos k. Liepų g. 27, 526700100130 Piliuonos k. Taikos pl. 16, 440016474816 Piliuonos k. Taikos pl. 33, 440004260892 Piliuonos k. Tulpių g. 9, 526700180073 Piliuonos k. Žalioji g. 1, 526700180072 Piliuonos k. Žalioji g. 3, 526700180019 ir 440046679061 Piliuonos k. Žvejų g. 5, 440001641092 ir 440021059692 ir 440014656430/525000100002/440039748244 Poderiškių k., 440052785590 Poderiškių k. Virbališkių g. 300, 440039768818 Poderiškių k. Saulėgrąžų g. 13, 524000030032/440005969617/440018100255 Preišiogalos k., 524000010012 Preišiogalos k. 7, 521000030052/521000030020/521000030020/521000030052 Prienų k., 521000030065 Paprienių k., 440048065616 ir 440039775603 ir 524000010022 ir 440045019983/524000010016/440045019983/440010131352/440010131474 Puikonių k., 524000020005 Puikonių k. 8, 440022249816/440008685361 Purviškių k., 440008797437/440011431166 Radikių k., 521700220065 Radikių k. Ąžuolų g. 111, 521700220067 Radikių k. Ąžuolų g. 115, 521700220015 Radikių k. Ąžuolų g. 17, 521700220030 Radikių k. Ąžuolų g. 47, 521700220036 Radikių k. Ąžuolų g. 59, 440046967968 Radikių k. Ąžuolų g. 6, 521700220039 Radikių k. Ąžuolų g. 65, 521700180096 Radikių k. Giminių g. 25, 529990010016/521700220005 Radikių k. Maumedžių g. 9, 521700180094 Radikių k. Rytų g. 28, 440008010408 Radikių k. Žemgos g. 36, 440008010451 Radikių k. Žemgos g. 38, 440031215764 Jotautų k. 2, 529300186016/521000060070 Radviliškių k. 5, 523300110087/440053568817 Ramučių k., 523300110135/529670181018 Ramučių k. Centrinė g. 36, 440007226906/529670183012 Ramučių k. Centrinė g. 39, 440021516658/529600228017 Ramučių k. Centrinė g. 43, 529770198010/440027369320 Ramučių k. Centrinė g. 45, 529660106018/440007753168 Ramučių k. Centrinė g. 8, 523300090678 Ramučių k. Kauno g. 64,  523300110263/520000479017 Ramučių k. Plento g. 29, 440010714835/440010715343 Ramučių k., 440046420391 Raudondvario k.,  527000130064/529580187013 Raudondvario k. J. Naujalio g. 14, 527000100268 Raudondvario k. J. Naujalio g. 87,  523000060014 Kačerginės mstl. Šaltinio g. 10, 529360076019/527000150037 Raudondvario k. M. Valančiaus g. 2, 440049538967 Raudondvario k. M. Valančiaus g. 7A, 440049536661 Raudondvario k. M. Valančiaus g. 7B, 440049628433 Raudondvario k. M. Valančiaus g. 8, 440016660732 Raudondvario k. Šiaurinė g. 2,  527000130419 Raudondvario k. Topolių g. 1, 527000150137 Raudondvario k. Vyšnių tak. 3, 527000150102 Raudondvario k. Vyšnių tak. 4, 526000050030/440037421968/440037425890/526000080207 Ražiškių k., 440000943824 Ražiškių k. Rokų pl. 51A, 440040891467 Ražiškių k. Rokų pl. 68, 525000050224/440041822908/440011844536/525000100238 Ringaudų k., 525000100041 Ringaudų k. Šakių pl. 36, 525000100223 Ringaudų k. Šakių pl. 40, 527700030008/440002042713/440039923894 Ringovės k., 440053693564 Ringovės k. 8,  526000050050 Rinkūnų k., 526000050049 Rinkūnų k. Rokų pl. 17, 520100090228/440055212965/440047788550 Riogliškių k., 440044555122 Riogliškių k. Kriūkų pl. 14A, 520100090071 Riogliškių k. Kriūkų pl. 8, 440024226400/440013296161 Rokelių k., 440020997591 Rokelių k. Kelmyno g. 21, 440007157219 Rokų k. Motiejaus Gustaičio g. 2, 440007158150 Rokų k., 440008517953 Romaškių k., 440001521117 Romaškių k., 440008212137 Domeikavos k. Stadiono g. 4, 440008211950 Domeikavos k. Stadiono g. 1, 440001520463 Domeikavos k., 440008212426 Domeikavos k. Stadiono g. 2, 440009397206/440009396974/520100090017 Rupinų k., 520100090082 Rupinų k. Kriūkų pl. 6, 521700200084/521700200039/521700200024/521700200061/521700200060 Salių k.,  440005116836/440027260854 Salių k. Knygnešių g. 12, 440045657988 Salių k. Pylimo g. 88, 521700230017 Salių k. Pylimo g. 9, 440060963033 Salių k. Spaustuvės g. 21, 521700210018 Salių k. Spaustuvės g. 29, 521700210020 Salių k. Spaustuvės g. 33, 440051863739 Salių k. Varnėnų g. 78, 440008415116 Samylų k., 528000120109 Samylų k. Jono Biliūno g. 1B, 528000120020 Samylų k., 528000120105/529580277012 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 3, 440060961128/440022623265/440020184930/527700030033/440028377648 Saulėtekių k., 520300100061 Sausinės k., 440017562948 Sausinės k. Lakštingalų g. 34, 520300090020 Sausinės k. Liepų g. 7, 520300090018/529690336022 Sausinės k. Liepų g. 3, 520300090101 Sausinės k. Lakštingalų g. 48, 520300090025 Sausinės k. Liepų g. 17, 520300090027/529850772011 Sausinės k. Liepų g. 21, 520300090033 Sausinės k. Liepų g. 33, 520300090036 Sausinės k. Liepų g. 37A, 520300090043 Sausinės k. Liepų g. 51, 520300090149 Sausinės k. Ramunių g. 46, 520300090007 Sausinės k. Vanagynės g. 13, 520300090014 Sausinės k. Vanagynės g. 27, 440001264932 Sausinės k., 440020216292 Naujųjų Muniškių k., 440015875222/527000120015/527000120016 Senųjų Bernatonių k., 440058050181 Sergeičikų I k. Sergeičikų g. 12, 523300130044/529960254011 Sergeičikų I k. Sergeičikų g. 34, 523300110409 Sergeičikų I k. Sergeičikų g. 49, 440018425386 Vareikonių k., 440005183520 Sergeičikų I k., 440012194500 Sergeičikų II k. Sergeičikų g. 46, 440017662121 Sergeičikų II k. Sergeičikų g. 61, 440048771668 Sergeičikų II k. Sergeičikų g. 84, 440003639696/440007589117/520300060103/520300060104 Sitkūnų k., 440009669096 Ringovės k., 440005671281/440009668999 Skrebenų k., 440021708805/521700300001/520020046010 Smiltynų I k. Tujų g. 2, 440042510984/440016099379/440014678094 Stabaunyčiaus k., 529220023012/520300040028 Stabaunyčiaus k. Stabaunyčiaus g. 10, 520300040031 Stabaunyčiaus k. Stabaunyčiaus g. 14, 440024738754 Stanaičių k., 522700030049 Stanaičių k. Stanaičių kel. 33, 528700050108/440049667965/440049667965/440011217266/528700050108 Stankūnų k., 440009895665/440000726565/440001506665/440001506776 Šančių k., 440010880168 Šatijų k. Barsūniškio g. 37, 440019420450/440006475574 Šlienavos k., 440002005485/529840189011 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 121, 440009951704 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 127B, 528000080090/529940395013 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 14, 529580227012/528000120120 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 28, 528000080125 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 36,  529750440016 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 37A, 528000080051/529600343019 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 4, 528000050125/529580291010 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 43, 440025786925/529610201015 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 47, 529580278014/528000120108 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 5, 528000080049/529680269014 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 6,  529580230013/528000040148 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 62, 529410031017/440010147654 Šlienavos k. Jono Biliūno g. 69, 528000430213 Šlienavos k. Laurų g. 22, 528000430215 Šlienavos k. Gluosnio g. 2, 440002875112  Šlienavos k. Lenktoji g. 6, 528000180035 Šlienavos k. Plento g. 35, 528000190016 Šlienavos k. Plento g. 43, 528000440246 Šlienavos k. Sodų g. 17, 528000430217 Šlienavos k. Sodų g. 28, 528000040108 Šlienavos k. Tvenkinio g. 2, 440031232349 Šniūrų k., 440021891285 Šniūrų k. Šniūrų g., 526700050021 Taurakiemio k., 529760168016/526000010239 Teleičių k. Artojų g. 17, 520700040078/440019804672 Tirkšlių k., 440016124815 Tvarkiškių k. Piliakalnio g. 2, 522700020081/522700010052 Tvarkiškių k., 440010692127 Urnėžių k., 440007164378/440018223979/440026743614/440006803765/440008807465 Užliedžių k., 440052375558 Užliedžių k. Plento g. 1B, 440027657670/528700020149/440030660812/440015967866/440020485236/528700020095/528700020094  Užumiškių k., 440020485114/529700485010 Užumiškių k. Labūnavos g. 93, 526700050028/440018024730/440022745359/440007360976/526700070080/440023345882/440023346090/440010258665/440010258710 Užupių k., 440018389478 Užupių k. Taikos pl. 79, 529590198011/526700070044 Užupių k. Taikos pl. 81, 440019598706 Dobilijos k., 440008999722/440022312174 Vainatrakio k., 440059924424 Vainatrakio k. Beržyno g. 13, 526700010028 Vainatrakio k. Vainatrakio g. 12, 440040897729 Vainatrakio k. Vainatrakio g. 20, 440010687552 Vainatrakio k., 526700010089 Vainatrakio k. Vainatrakio g. 8, 521300020044 Vaitkūnų k., 440002546178 Valeravos k., 440007182804/440004355564 Valmantiškių k., 440023076156 ir 528700050008 ir 528700060227 ir 440001029094/528700060014/528700040028 Vandžiogalos mstl., 528700040115/529570201017 Vandžiogalos mstl. Jonavos g. 23, 528700050062 Juozapavos k., 529390125016/528700040042 Vandžiogalos mstl. Jonavos g. 7, 528700050041 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 10, 528700020089 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 13, 440002620242/529580114014 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 18, 440002132378/529360113011 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 48, 528700020014/529400083010  Vandžiogalos mstl. Kauno g. 49, 528700060113/528700060187/440005996036 Vandžiogalos mstl., 529700481016/528700020087 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 7, 529050016014/528700050003 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 73, 529170014010/528700060049 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 94, 528700050057 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 96, 5290500180160002 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 96-2, 5290500180160001 Vandžiogalos mstl. Kauno g. 96-1, 528700030119 Vandžiogalos mstl. Kėdainių g. 7A, 529730617011 Vandžiogalos mstl. Taikos g. 15, 529670306013/528700020138 Vandžiogalos mstl. Taikos g. 41, 528700050052 Vandžiogalos mstl. Vėjų g. 5, 440018410350/440018410338/528700020186 Vandžiogalos mstl., 528700020063 Vandžiogalos mstl. Taikos g. 49, 440020587304/529410011013 Vareikonių k. Pakrantės g. 15, 526300060057 Vareikonių k. Pakrantės g. 17, 440049964838/440005789073 Vareikonių k., 440049937422 Vareikonių k. Vareikonių g. 2, 440016668002/521700070041/440009471003 Varluvos k., 528700060196/440053325405/528700060206/528700060208 Vigių k., 528700010121 Vigių k. Gynios g. 21, 525700010139 Urnėžių k., 529300130063 Vilemų k., 525700010119 Vilkėnų k., 440003553033/440008390696/440022585353/440008390941/440008209976/440037474541/440017884410 /440003553744 Vilkijos k., 525300020032 Vilkijos k. Statybininkų g. 2, 525300020010 Vilkijos k. Statybininkų g. 30, 525300090100 Antalkių k., 440022337342 Ringovės k., 529000010266 Vilkijos m. Vydūno al. 108, 529000010133 Vilkijos m. Vydūno al. 110, 440039860638 Vilkijos m., 529000010235 Vilkijos m. Bažnyčios g. 35, 529000020044 Vilkijos m. Čekiškės g. 106, 529000010154 Vilkijos m. Čekiškės g. 146, 529000020013/529720006019 Vilkijos m. Čekiškės g. 160, 440054844138 Vilkijos m. Čekiškės g. 28, 440012072218 Vilkijos m. Čekiškės g. 30, 440008639025 Vilkijos m. Čekiškės g. 33, 440010338235 Vilkijos m. Čekiškės g. 75, 440001743828 Vilkijos m. Čekiškės g. 88, 440020215727 Vilkijos m. Čekiškės g. 97, 529330002014/529000010258 Vilkijos m. Kalnų g. 2,  529000010019 Vilkijos m. Kreivoji g. 2, 440027759360 Vilkijos m. Šlaitų g. 1B, 529970001019 Vilkijos m. Vydūno al. 110,529570014014 Vilkijos m. Vydūno al. 108, 529000010249/529580011016 Vilkijos m. Vydūno al. 124,  440049673294/440049673283/529000010051/440049673307/;529580012013/440049673318 Vilkijos m. Vydūno al. 126, 529000010284 Vilkijos m. Vydūno al. 1B, 529600013010/440056229966 Vilkijos m. Vydūno al. 33,  529500010015/529000010107 Vilkijos m. Vydūno al. 36, 440058378793 Vilkijos m. Vydūno al. 39, 529000010178/5295100020180001/5295100020180002 Vilkijos m. Vydūno al. 44, 529000010265 Vilkijos m. Vydūno al. 48, 529000010334/528950001018 Vilkijos m. Vydūno al. 56, 440017565461 Vilkijos m. Vydūno al. 6, 5292000110120002 Vilkijos m. Vydūno al. 6-2, 529000010010/529000023018 Vilkijos m. Vydūno al. 66, 529600016013/529000010142 Vilkijos m. Vydūno al. 74, 529000010238 Vilkijos m. Vydūno al. 8, 440004253285/529400010011 Vilkijos m. Vydūno al. 83, 440007678008 Vilkijos m. Vydūno al. 96, 440007678208 Vilkijos m. Vydūno al. 98, 440057454903/529000010077 Vilkijos m. Vydūno Mažoji g. 12, 529000010052 Vilkijos m. Vydūno Mažoji g. 14, 529000010339 Vilkijos m. Vytauto g. 1A, 440003285174 Vilkijos m. Vytauto g. 26, 440040376632/440043196080/440001631622/525000160248/525000110105 Virbališkių k., 440007454494 Virbališkių k. Virbajos g. 3, 440043195293/529450077015 Virbališkių k. Žiedo g. 1, 440014565756 Viršužiglio k., 440016085306 Viršužiglio k. Žiglos g. 10, 529710274018/526700120212 Viršužiglio k. Žiglos g. 15, 529800381017/526700120111 Viršužiglio k. Žiglos g. 19, 440015907316/529820240015 Viršužiglio k. Žiglos g. 47, 440028001783/529600308010/526700120075 Viršužiglio k. Žiglos g. 67, 440053585938 Viršužiglio k. Žiglos g. 70, 440016457737 Viršužiglio k. Žiglos g. 76, 440020233090 Viršužiglio k. Žiglos g. 76A, 529770276018/526700120070 Viršužiglio k. Žiglos g. 82, 526700120106  Viršužiglio k. Žiglos g. 88, 529600360052/529600360012/526700120072 Viršužiglio k. Žiglos g. 90, 526700120004 Viršužiglio k. Žiglos g. 98, 521700120638/521700120279 Voškonių k., 440012840574 Voškonių k. Purienų g. 12, 440053955332/440017060065/440017059399/529300060332 Zapyškio mstl., 529300050167 Zapyškio mstl. Muziejaus g. 13, 529300060287 Zapyškio mstl. Vytauto g. 16, 529480112016/529300060132 Zapyškio mstl. Vytauto g. 33, 440061696566 Zapyškio mstl. Vytauto g. 49, 529300050120/529780403014 Zapyškio mstl. Vytauto g. 81, 529300060334 Dievogalos k., 527700040005 Zauniškių k., 440038120579 Zauniškių k. Saulėtekių g. 119, 440015567190/440009152776 Žemaitkiemio k., 440018002832 Žiegždrių k., 440020281856 Žiegždrių k. A. Kriščiūno g. 1B, 440050535709 Žiegždrių k.  Girionių g. 14, 440029923713 Akademijos mstl., 525000050260 Akademijos mstl. Tako g. 9, 526700110181 Arlaviškių k., 440052702740 Čekiškės mstl. L. Markelio g. 1, 440052702784 Čekiškės mstl. L. Markelio g. 1A, 440015630392 Domeikavos k. Bažnyčios g. 1, 440041570374, 5296901010120001, 440020577362, 440039765750, 440030993474, 5295500130200004, 522300110295, 440021800699, 4400517419237941, 440042512796, 440021674950, 440044970232, 440045034913, 440020598630, 440015442549, 529380005012, 526300100152, 440056037748, 440020600059, 440042912201, 440057175572, 440048504083, 440045510274, 440041380790, 521300020085, 440023621121, 440043220219, 440020616193, 440029920121, 4400600255612010, 440020771360, 440000824555, 440049301151, 440020577230, 440046243296, 440043396205, 525000050218, 440015131914, 440041037881, 522300110046, 529720143019, 440051237288, 4400068582887844, 440020904323, 440055807239, 440059169454, 520300010160, 529460040017, 440058079360, 440057852612, 440033152168, 528800003019, 440006818748, 440029415778, 440005431094, 440040667349, 440047900350, 529740270275, 5298901390180001, 523300110394, 440043877924, 527700060114, 440021333059, 440045911904, 440030914735, 440020014782, 5295500130190002, 440021660531, 440048737511, 526300100153, 529300050026, 440020829394, 440020601156, 440057254112, 440050571816, 529000010187, 440005995939, 440024384508, 440019499111, 440020599858, 440003630766, 440020601356, 440029415734, 440010844585, 440023567256, 529650279019, 440029529170, 520700050328, 529280003014, 529370010018, 440051455622, 440015625817, 440055586091, 440021108454, 440020831625, 440057112170, 4400021481703922, 529370010029, 440024487809, 440056037759, 440020742845, 440044207378, 4400517419347942, 4400076678476655, 440020616139, 529680275010, 440041105760, 440023404584, 440050196280, 529740388012, 529580359012, 440058433495, 440029805820, 440020586429, 5295500130190001, 522000020101 Ežerėlio m. Šilo g. 10, 440026861290 Gaigalų k., 529890278025/529890278014 Gaižuvėlės k., 522300170132 Garliavos m. Vytauto g. 1A, 522300110247 Garliavos m. Vytauto g. 65, 440011377236 Gervėnupio k., 440003346781 Giraitės k., 527300070078 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 59, 527300070103 Girininkų k. Knygnešio Petro Varkalos g. 57, 440002861766 Girionių k. Liepų g. 1,  526000110220 Ilgakiemio k. Jiesios g. 8, 526000080416 Jonučių II k. Gerovės g. 1, 526000010523 Ireniškių k. Artojų g. 27, 440058465979 Jonučių k., 523000080002 Kačerginės mstl. Juozo Zikaro g. 14, 520100090090 Kuro k., 440003909628 Kvesų k. Centrinė g. 20, 440058990204 Narėpų k. Garažų g. 4, 523300030006 Narėpų k. Žilvičių g. 1, 440038487246 Narsiečių k. Vytauto g. 183, 440028660680 Naujųjų Muniškių k. Vingio g. 15, 527000060081 Netonių k. Jurbarko pl. 57, 527000060042 Netonių k., 440019843660 Kalnyčių k., 440017688441 Dulkių k., 527000100024 Miškinių k., 527000100060 Netonių k., 520700050018 Mozūriškių k. Senakelio g. 8, 440038767483 Kalnyčių k., 527000100315 Netonių k., 440008998974 Netonių k., 440020086951 Didvyrių k., 440008645710 Dūmino k., 520700040078 Tirkšlių k., 527000060026 Miškinių k. Jurbarko pl. 69,  440022227083 Miškinių k., 527000060089 Kalnyčių k., 527000080222 Netonių k., 520700040112 Mozūriškių k. Bajorų g. 2, 527000100050 Netonių k., 525000081001 Noreikiškių k., 529700311882 Noreikiškių k. Šiltnamių g. 7, 440016317034 Panevėžiuko k. Nevėžio g. 42, 440020281390 Panevėžiuko k. Taikos g. 21B, 440027049128 Poderiškių k., 524000010022 Puikonių k., 524300040053 Ramonų k., 440020318514 Lebedžių k., 526300100103 Gaižuvėlės k., 440017590775 Lelerviškių k., 440045283098/440047850479 Ramučių k. Silvestro Žukausko g. 10, 521700230033 Salių k. Pylimo g. 37, 440020532403 Sergeičikų II k., 440020534430 Sergeičikų II k. Čiurlių g. 1, 522700020097 Stanaičių k. Pramonės g. 4, 528700050108 Stankūnų k., 528000450086 Šlienavos k., 440051808982, 440020652579, 525700010119, 525700020118, 440009915090, 440018591945, 525700010197, 528700040041, 525700020023, 525700010028, 528700060144, 525700020029, 525700010053, 440051808970, 528700060145, 440015562248, 525700010052, 440007912854, 528700020026, 528700010058, 440005462474, 440002510134, 440018208461, 440020945928, 440018208836, 440005462515, 525700010078, 528700060159, 440018537838, 440006158406, 525700010045, 528700060160, 440002728105 Vilkijos k. Statybininkų g. 1, 440010338235 Vilkijos m. Čekiškės g. 75, 440024142794/529280001020 Vilkijos m. Vydūno al. 47A, 525000160073 Virbališkių k. Verslo g. 3, 526700120319 Viršužiglio k., 440055768532, 440039020212, 440027562512, 440057003520, 440056450341, 522700040105, 440057902770, 440056889512, 440056321987, 440052472138, 440025282891, 440026292406, 440055587112, 440028984670, 440032073792, 440039023680, 440055625279, 440026184363, 440056889520, 440025277538, 440054118948, 440026770350, 440056091431, 440025202466, 520300010154, 520300100077, 440056103121, 440022548805, 440042071634, 440051428547, 440055762898, 440051920879, 440051761216, 440022731908, 440025306634, 440040417510, 440039023660, 440051880107, 440057507174, 440022618300, 440051596022, 440061179122, 440053023468, 440057027668, 440025303880, 440056545427, 440058094567, 440054317941, 440040278439, 440040244150, 440057198084, 440058386295, 440051597930, 440052998066, 440026186736, 440051917474,  440039462683, 440057869011, 440053494621, 440057888629, 440059962991, 440053511598, 440022618177, 440024473367, 440052853576, 440031693882, 440055944660, 440025281748, 528700060146, 440027561699, 440052978011, 440055107205, 440021538688, 440048670402, 440022731762, 440045601505, 440051651302, 440055764773, 440051597096, 440051606307, 440055943622, 440057194013, 440056276092, 440061063778, Kauno r. sav. Narsiečių k. Uogų g. 1;Kauno r. sav. Naugardiškės k. Garliavos pl. 39;Kauno r. sav. Noreikiškių k. Švyturio g. 4;Kauno r. sav. Vilkijos m. Vydūno al. 8A;Kauno r. sav. Vilkijos m. Čekiškės g. 16;Kauno r. sav. Garliavos m. J. Lukšos g. 44;Kauno r. sav. Piepalių k. Algupio g. 14;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 65;Kauno r. sav. Babtų mstl. Kauno g. 13;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 9;Kauno r. sav. Ringaudų k. Žalgirio g. 7H;Kauno r. sav. Noreikiškių k. Švyturio g. 2;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 135;Kauno r. sav. Narsiečių k. Uogų g. 9;Kauno r. sav. Raudondvario k. M. Valančiaus g. 11;Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 65A;Kauno r. sav. Domeikavos k. Aukščių g. 22A;Kauno r. sav. Ramučių k. Centrinė g. 5;Kauno r. sav. Padauguvos k. Beržų g. 47;Kauno r. sav. Čekiškės mstl. Ateities g. 29;Kauno r. sav. Vandžiogalos mstl. Kauno g. 96;Kauno r. sav. Šlienavos k. Jono Biliūno g. 38;Kauno r. sav. Ilgakiemio k. Jiesios g. 6;Kauno r. sav. Noreikiškių k. Šiltnamių g. 18;Kauno r. sav. Vilkijos m. Vydūno al. 6;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 55;Kauno r. sav. Patamulšėlio k. Sėmenos g. 56;Kauno r. sav. Noreikiškių k. Svajonių g. 1;Kauno r. sav. Raudondvario k. Stašelio g. 2;Kauno r. sav. Noreikiškių k. Forto g. 6;Kauno r. sav. Domeikavos k. Bažnyčios g. 4;Kauno r. sav. 

Garliavos m. Vytauto g. 63;Kauno r. sav. Domeikavos k. Vandžiogalos pl. 108A;Kauno r. sav. Kačerginės mstl. Šaltinio g. 8;Kauno r. sav. Akademijos mstl. Forto g. 9;Kauno r. sav. Vandžiogalos mstl. Parko g. 8;Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 73;Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 41;Kauno r. sav. Čekiškės mstl. Ateities g. 30;Kauno r. sav. Vilkijos m. Vydūno al. 44;Kauno r. sav. Teleičių k. Artojų g. 12;Kauno r. sav. Raudondvario k. Didvyrių g. 2A;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 102;Kauno r. sav. Vilkijos m. Vydūno al. 70;Kauno r. sav. Bubių k. Parko g. 10;Kauno r. sav. Didžiųjų Lapių k. Šaltinio g. 32;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 110;Kauno r. sav. Domeikavos k. Aukščių g. 22;Kauno r. sav. Vilkijos m. Vydūno al. 58;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 152;Kauno r. sav. Sergeičikų II k. Sakalų g. 1;Kauno r. sav. Vilkijos m. Vydūno al. 120;Kauno r. sav. Raudondvario k. Atgimimo g. 16A;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 28;Kauno r. sav. Garliavos m. Vytauto g. 9, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano tvirtinimo įsakymas

Aiškinamasis raštas

Duomenų lentelė

Plano brėžiniai

Atnaujinimo data: 2024-02-09