Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Pagėgių rajono savivaldybėje

AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro 2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46 patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.883200070171 Bardėnų k., 886000090013 Berštininkų k. 9, 883200010048 Birštoniškių k., 883200020054 Lumpėnų k. Rambyno g. 4, 880100020159 Eisraviškių k., 880100020117 Eisraviškių k. 8, 880100020118 Eisraviškių k., 440007035036 Endriškių k., 440005645050 Endriškių k., 884700020034 Genių k. 5, 889150018015 Genių k. 7, 440002741244/889150018015 Genių k. 7, 884700020065 Genių k., 884700020064 Genių k., 440010790250 Genių k., 440020610944 Strepeikių k., 884700030029 Strepeikių k. 5, 884700040020 Vidgirių k., 884700020062 Strepeikių k., 440009711377 Piktupėnų k., 884700020056 Vidgirių k., 440007907200 Birštoniškių k., 884700040023 Birštoniškių k., 884700040029 Piktupėnų k., 884700030032 Vidgirių k., 884700010054 Piktupėnų k., 880100040131 Grigolaičių k., 880100040132 Benininkų k., 880100040075 Gudų k., 880100040073 Gudų k., 880100040035 Gudų k., 880100010056 Jonikaičių k., 888700030052 Kalvaičių k., 883200060031 Krakeniškių k., 889200010116 Kriokiškių k., 889200010134 Kriokiškių k., 882400020105 Kulmenų k. 3, 882400020034 Kulmenų k., 882400020091 Kentrių k. Tvenkinio g. 1, 886000060043 Lazdėnų k., 886000060008 Lazdėnų k., 886000070005 Lazdėnų k., 886000060019 Lazdėnų k., 886000060021 Lazdėnų k., 886000060065 Lazdėnų k., 886000060008 Lazdėnų k., 886000070014 Lazdėnų k., 886000070020 Lazdėnų k., 886000070004 Lazdėnų k., 886000060048 Lazdėnų k., 886000060082 Lazdėnų k., 886000060066 Lazdėnų k., 886000060026 Lazdėnų k., 886000070092 Lazdėnų k., 886000070099 Lazdėnų k., 886000070102 Lazdėnų k., 886000060027 Lazdėnų k., 883200020031 Lumpėnų k. Rambyno g. 22, 888700020066 Mažrimaičių k., 888700020090 Mažrimaičių k., 888700020089 Mažrimaičių k., 884700050044 Mikytų k. 7, 884700050037 Mikytų k. 8, 889200090076 Mociškių k., 886400070002 Nausėdų k., 883700030041 Pagėgių m. Birutės g. 1, 889980019011/883700030022 Pagėgių m. Naujoji g. 18, 883700030035 Pagėgių m. Naujoji g. 3, 8893500100110002  Pagėgių m. Vilniaus g. 8-3, 8893500100110005 Pagėgių m. Vilniaus g. 8-4, 8891000060120001 Pagėgių m. Žemaičių g. 10-1, 8893500170140001 Pagėgių m. Žemaičių g. 31-4, 440027547202 Pagėgių m. Žemaičių g. 47, 8893400090190001 Pagėgių m. Žemaičių g. 47-1, 440027547202 Pagėgių m. Žemaičių g. 47, 8893400090190002 Pagėgių m. Žemaičių g. 47-2, 440000196801 Pagenaičių k. 9, 886000020055 Pakamonių k., 888700090059 Palumpių k., 884200010032 Panemunės m. K. Donelaičio g. 13, 440040832904 Pagėgių m. Klaipėdos g. 21, 440000119433 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 10,  440020649252 Pagėgių m. Vilniaus g. 48,  440018138277 Pagėgių m. Žemaičių g. 7, 889320008012 Pagėgių m. Vilniaus g. 11,  440043187648 Pagėgių m. Vilniaus g. 12, 440042351352 Pagėgių m. Vilniaus g. 22A, 440028167208 Panemunės m. Mokyklos g. 48, 440028000304 Pagėgių m. Jaunimo g. 3,  440028000342 Pagėgių m. Vytauto g. 39,  440050183003 Panemunės m., 440027822420 Pagėgių m. Vytauto g. 1A, 440054787363 Pagėgių m. Vilniaus g. 20, 440031643946 Pagėgių m. Vilniaus g. 37, 883700030040 Pagėgių m. Birutės g. 4, 440000062748 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 4, 440027822397 Pagėgių m. Vytauto g. 3,  440000062806 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 2, 883700030020 Pagėgių m. Vilniaus g. 26, 8893500170140003 Pagėgių m. Žemaičių g. 31-3, 440028068075 Pagėgių m. Vilniaus g. 10, 888700040015 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 33, 440047235223 Pagėgių m. Žemaičių g. 31, 440023757022 Pagėgių m. Žemaičių g. 10, 889940054014 Pagėgių m. Vilniaus g. 9A, 440028310580 Pagėgių m. Vytauto g. 32, 440032174493 Pagėgių m. M. Jankaus g. 25, 883700030024 Pagėgių m. Vilniaus g. 24A, 440026264288 Pagėgių m. Vilniaus g. 32, 440006260124 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 22, 440028000653 Pagėgių m. Vilniaus g. 9, 440027364294 Pagėgių m. Malūno g. 2, 440040423346 Pagėgių m. Vytauto g. 31, 440028001818 Pagėgių m. Vilniaus g. 25B, 440059303140 Vilkyškių mstl., 440024141275 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 43, 440028002360 Pagėgių m. Vilniaus g. 11, 440022585702 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, 883200020031 Lumpėnų k. Rambyno g. 22, 884200010008 Panemunės m. K. Donelaičio g. 5, 888700020086 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 3, 440058307778 Pagėgių m. Vydūno g. 5, 440024501617 Pagėgių m. Vilniaus g. 8, 440025316669 Pagėgių m. Vilniaus g. 1, 440039804381 Panemunės m. Mokyklos g. 4, 883700030041Pagėgių m. Birutės g. 1, 440050101905 Lumpėnų k. Miško g. 1B, 8892500020170007 Pagėgių m. Vydūno g. 5-4, 440030407200 Pagėgių m. Vilniaus g. 39A, 440039215748 Pagėgių m. Vytauto g. 6, 440025971900 Panemunės m. Mokyklos g. 18, 440038340273 Vilkyškių mstl., 440027547202 Pagėgių m. Žemaičių g. 47, 440002587106 Pagėgių m. Vytauto g. 33, 440027808922  Panemunės m. Mokyklos g. 20A, 440026474642 Panemunės m. Mokyklos g. 56, 440028067878 Panemunės m. K. Donelaičio g. 14, 440005479169 Pagėgių m. Žemaičių g. 41, 440053059128 Pagėgių m. Žemaičių g. 16, 440000119855 Pagėgių m. Vilniaus g. 18A, 440010186775 Pagėgių m. Vilniaus g. 46, 884200010029 Panemunės m. K. Donelaičio g. 12, 440026468784 Pagėgių m. Žemaičių g. 21A, 440052596182 Pagėgių m. Žemaičių g. 6A, 440026742289 Panemunės m. K. Donelaičio g., 440024140689 Birštoniškių k., 440051741412 Pagėgių m., 440027211665 Šakininkų k., 440024633961 Strepeikių k., 440054766073 Panemunės m., 440027667289  Šakininkų k., 440029764470 Panemunės m. Mokyklos g. 20, 883200080075 Šakininkų k., 440004420551Pavilkių k., 880100050056 Pavilkių k. Dinkių g. 1, 880100050040 Pavilkių k., 880100050038 Pavilkių k., 880100050037 Pavilkių k. Dinkių g. 7, 440007017392 Piktupėnų k., 884700040019 Piktupėnų k., 440000724049 Piktupėnų k. Liepų g. 14,889050043014/440020479361 Piktupėnų k. Liepų g. 27, 889770946065/440004490915 Piktupėnų k. Liepų g. 6, 884700010034 Piktupėnų k., 889660039017/884700010069 Piktupėnų k. Liepų g. 32, 440004502927 Plaškių k., 440004663341 Plaškių k., 883400040049 Ropkojų k., 886400090059 Rukų k., Rukų k. Klaipėdos g. 21, Pagėgių m. Žemaičių g. 10, Pagėgių m. Vydūno g. 5, Pagėgių m. Žemaičių g. 47, Pagėgių m. Žemaičių g. 31, Pagėgių m. Vilniaus g. 8, Pagėgių m. Žemaičių g. 16, Pagėgių m. Žemaičių g. 29, Palumpių k., Pagėgių m. Vytauto g. 33, Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, Pagėgių m. Birutės g. 2, Pagėgių m. Vilniaus g. 26, 886000040120 Rukų k. Šviesos g. 6, 886000050071 Rukų k., 883200040067 Kerkutviečių k., 886400090050 Rukų k., 886400080001 Kucių k., 886400090002 Rukų k., 886400090001 Rukų k., 886400090051 Rukų k., 889200090078 Stygliškių k., 889200090096 Stygliškių k., 884700020053 Strepeikių k., 883200070174 Šakininkų k., 883200080045 Šakininkų k., 883200070107 Šakininkų k., 886400010069 Šilgalių k., 883200020057 Trakininkų k., 889200070062 Vėžininkų k., 889200090120 Vėžininkų k., 886400010072 Vičių k.,  886400030037 Vičių k., 889200180016 Vidgirių k. Malūno g. 6, 882400010047 Vydutaičių k., 440027373599 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 28, 440041246906 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 42, 440022585702 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, 8891100080110002 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7-2, 440022585702 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, 889030010013/888700040017 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 17, 888700040012 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 33, 440020272302 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 9, 440020331015 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 7, 889200040107 Žukų k., 889200040107  Žukų k., 889200040041 Žukų k., 889200040152 Žukų k., 889200040046 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 1, 889200040080/889290039016 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 9, 889200040056/889130014017 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 8, 889200040106 Žukų k., 889200040162 Žukų k., 889200040149 Žukų k., 880100020114 Eisraviškių k., 880100040113 Benininkų k., 888700060025 Bitėnų k., 880100040091 Gudų k., 440029119578 Gudų k., 880100010098 Jonikaičių k., 880100050050 Pavilkių k., 889690021012/882400020042/882400020042 Kentrių k. Liepų g. 9,  884700050048 Mikytų k., 440007144596/889800113016 Natkiškių k. Sodo g. 6, 883400050082/889200179010 Natkiškių k. Zosės Petraitienės g. 21, 883400050083 Natkiškių k., 440007289041 Opstainio k., 440054105270 Pagėgių m. Vytauto g. 26, 440005479169 Pagėgių m. Žemaičių g. 41, 886000090027 Pageldynių k., 884200010032 Panemunės m. K. Donelaičio g. 13, 880100050050 Pavilkių k., 880100010098 Jonikaičių k., 884700040027 Piktupėnų k., 883200020058 Trakininkų k., 882400030045 Vėlaičių k., 882400030054 Vėlaičių k., 882400030053 Vėlaičių k., 884700020032 Vidgirių k. Malūno g. 16, 884700020033 Vidgirių k. Malūno g. 14, 889200180016/884700020059 Vidgirių k. Malūno g. 6, 440037469402 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 40, 440024141275/440044031549/889050016017 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 43, 889200040163 Žukų k., 889200040031 Pagėgių sav. Žukų k., 889200040056/889130014017 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 8, 440004420551 Pavilkių k.,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas info@vialietuva.lt , interneto svetainė  www.vialietuva.lt.

Plano tvirtinimo įsakymas

Aiškinamasis raštas

Duomenų lentelė

Plano brėžiniai

Atnaujinimo data: 2024-03-29