>

European Commission Decisions

SA.113431
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.113431

SA.111642
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.111642

SA.111531
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonė „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ 
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.111531

SA.110462
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ poveiklės „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.110462

SA.110461
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ poveiklės „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra nustatytuose ruožuose šalia TEN-T tinklui priklausančių Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.110461

SA.110463
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ poveiklės „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra privačia iniciatyva (darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse, šalia magistralinių, krašto kelių, taip pat degalinėse, geležinkelių ir autobusų stotyse, oro uostuose, vidaus vandenų ir jūrų uoste)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.110463

SA.109306
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.109306

SA.108081
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonė „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ (budget increase)
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.108081

SA.109034
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.109034

SA.107139 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_107139

SA.107126
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.107126

SA.63098 Modification of the measure “Development of Next Generation Access Infrastructure – RAIN 3 – Lithuania”
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_63098

SA.62161 (2021/PN) Aid to Vilnius airport 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62161

SA.49614 ( 2018/N ) Development of Next Generation Access Infrastructure - RAIN 3
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49614

SA.63580 ( 2021/X ) Investicinio projekto „MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra Šiaulių oro uoste“ https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_63580

SA.55698 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (Action 04.5.1-TID-R-514 „Implementation of Sustainable Mobility Measures” of the Priority Axis 4 “Promoting Energy Efficiency and Production and Use of Renewable Energy” under the Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55698

SA.55224 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ (Action 04.5.1-FM-F-520 „Co-investment Fund for Transport and Communications” of the Priority Axis 4 “Promoting Energy Efficiency and Production and Use of Renewable Energy” under the Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55224

SA.51158 Planned acquisition of a dredger by the Port of Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51158

Development of Next Generation Access Infrastructure - RAIN 3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49614

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonė „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ (Action 06.1.1-TID-V-505 „Improvement of shipping safety at the Klaipėda State Seaport” of the Priority Axis 6. “Developing Sustainable Transport and Key Network Infrastructures” under the Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51038

110 kV connection Vilnius
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46777

Start-up aid for flights from regional airports
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40605

Investment aid to Vilnius airport
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40197

Construction of Infrastructure for the Ferry Terminal in Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N137_2010

Construction of Infrastructure for the Ferry Terminal in Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N137_2010

Start-up Aid for Regional Airports in Lithuania – [Lithuanian Route Development Scheme (RDS)]
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N521_2010

Assistance for the development of airport infrastructure capacity and the introduction of security requirements
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_NN9_2009

 
 

Last updated: 12-04-2024