Paskatinimai ir apdovanojimai

2021 m. I ketvirtis

Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius skatintas 1 darbuotojas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS APDOVANOJIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2023-11-18