1. 2022 m. lapkričio 15 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką“.Šis renginys buvo skirtas aptarti rizikų valdymo organizacijose ypatumus bei pasidalinti gerąja patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais. Renginyje AB „Litgrid“ atstovė Gintarė Rastenė pristatė pranešimą apie rizikas, jų valdymą bei valdymo naudą, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas Domantas Lukauskas pristatė atnaujintas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, o rizikų valdymo organizacijose patirtimi, kuriant korupcijai atsparią aplinką, pasidalino VĮ „Registrų centras“ atstovas Giedrius Cininas ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovas Vaidas Žiedelis.
 2. 2022 m. spalio 14 d. Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministerijai pavaldžių organizacijų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir darbuotojai atsakingi už interesų konfliktų valdymą Susisiekimo Ministerijoje ir susisiekimo ministerijai pavaldžiose organizacijose, Susisiekimo ministerijos darbuotojai dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose apie interesų konfliktus ir jų deklaravimą. Mokymų metu buvo aptartos temos: Interesų konfliktų valdymas institucijoje: prievolė ir atsakomybės; Interesų konfliktų atpažinimas ir vertinimas: praktinių situacijų sprendimas; Interesų konfliktų deklaravimas.
 3. 2022 m. liepa 19 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje: „Antikorupcinė komunikacija: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti?“ Buvo diskutuota apie antikorupcinę komunikaciją: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti. Renginyje dalyvavo beveik 400 Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovų. Savo patirtimi pasidalino Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), UAB „Rimi Lietuva“, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), AB „Ignitis grupės“ ir tiriamosios žurnalistikos atstovai.
 4. 2022 m. balandžio 27 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame instituciniame pasitarime, kuriame buvo aptarti institucijų pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektui. Projektas parengtas, siekiant įgyvendinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio 6 dalį, kurioje numatyta, kad Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 5. 2022 m. balandis 22 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir darbuotojai, kuriems pavestos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo funkcijos dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotose mokymuose „Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“. Buvo aptarti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai.
 6. 2022 m. balandžio 21 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą?“Šis renginys buvo skirtas Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovams. Renginyje buvo pristatytos gerosios praktikos, kaip didinti organizacijų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, savo įžvalgomis ir patirtimi pasidalino Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas, Lietuvos transporto saugos administracijos Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja ir Joniškio ligoninės direktorius.
 7. 2022 m. balandžio 12 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir darbuotojai atsakingi už interesų konfliktų valdymą Susisiekimo Ministerijoje dalyvavo Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotoje nuotolinėje neformalioje diskusijoje. Diskusijos tema „Interesų konfliktų situacijos ir privačių interesų deklaravimo taisyklės“. Susitikime dalyviai pasidalino savo patirtimi apie viešųjų ir privačių interesų derinimą. Diskusijos metu buvo aptarti iš anksto užduoti klausimai ir Vyriausios tarnybinės etikos komisijos komanda padėjo dalyviams surasti efektyviausius interesų konfliktų valdymo būdus bei priimti teisingus sprendimus savo organizacijoje.
 8. 2022 m. balandžio 6 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje „Nauja korupcijos prevencijos priemonė - korupcijos rizikos valdymo vertinimas“, skirtą viešojo sektoriaus subjektų vidaus auditoriams. Renginyje buvo aptartos tokios temos kaip: Korupcijos rizikos valdymo vertinimas kaip korupcijos prevencijos priemonė, Korupcijos rizikos valdymo vertinimas ES investicijų kontekste, Korupcijos rizikos valdymo vertinimas. Teorija VS Praktika, Korupcijos rizikos valdymo veiksmingumo vertinimas, Korupcijos rizikos valdymo vertinimas savivaldybės administracijoje. Savo patirtimi pasidalino Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Vidaus auditorių asociacija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.
 9. 2022 m. kovo 24 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje„Karteliniai susitarimai viešuosiuose pirkimuose: kaip atpažinti ir jų išvengti?“, kuris buvo skirtas Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių atstovams. Renginyje buvo kalbama apie neteisėtus susitarimus viešuosiuose pirkimuose, kaip juos atpažinti ir išvengti, taip pat buvo pristatytos organizacijų patirtys ir jų rekomendacijos. Savo įžvalgas pateikė Konkurencijos tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai.
 10. 2022 m. kovo 18 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nuotoliniame organizuotame susitikime „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo link“, kuriame už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys iš skirtingų ministerijų kartu su STT atstovais aptarė naujojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo klausimus, pasidalino patirtimi, kaip kiekvienam sekasi įgyvendinti naują įstatymą, su kokiomis problemomis susidūrė, ko trūksta funkcijų, įtvirtintų naujame įstatyme, tinkamam vykdymui. Renginiu siekiama padėti kurti darnią ir veiksmingą antikorupcinės aplinkos kūrimo sistemą ministerijose ir joms pavaldžiuose subjektuose, taip pat sukurti ministerijų darbuotojų, atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, tinklą.
 11. 2022 m. kovo 1 d.Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą  atsakingi darbuotojai dalyvavo drauge su Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Teisingumo ministerija bei iniciatyva „Skaidrumo akademija“ organizuotame „Pranešėjų apsaugos forume 2022“. Forumas vyksta jau trečius metus iš eilės, siekiant išsiaiškinti, kaip institucijoms sekasi įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, apžvelgti praktines šio įstatymo nuostatų taikymo galimybes bei pasiektus rezultatus. Renginio metu buvo dalijamasi per trejus metus sukaupta praktika, geraisiais pavyzdžiais, tendencijomis ir iššūkiais. Buvo aptarti Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2022 m. vasario 15 d., taikymo aspektai.
 12. 2022 m .vasario 24 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nuotoliniame organizuotame metodinės pagalbos renginyje, skirtame valstybės įstaigų, įmonių atstovams ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teoriniai ir praktiniai aspektai“,kurio metu buvo aptarti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo klausimai.
 13. 2022 vasario 22 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotoje nuotolinėje diskusijoje, su tikslu pasidalinti patirtimi, kaip organizacijoje sudėlioti procesai, kurie susiję su atvėsimo laikotarpiu, atsakomybėmis (funkcijų pasiskirstymu), realių istorijų aptarimu. Susitikime savo patirtimi pasidalino VĮ „Registrų centro“, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos banko atstovai.
 14. 2022 m. vasario 11 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje "Atvirų duomenų nauda didinant skaidrumą". Renginyje buvo diskutuojama apie atvirų duomenų panaudojimo galimybes, buvo pristatyti sprendimai duomenims atverti, o taip pat pristatytos organizacijų patirtys atveriant duomenis visuomenei, turėtus iššūkius ir turimus rezultatus. Savo įžvalgas pateikė Informacinės visuomenės plėtros komiteto, VĮ „Registrų centras“, Vilniaus miesto ir Šiaulių miesto savivaldybių atstovai.
 15. 2022 m. vasario 10 d. Susisiekimo ministerijos darbuotojai dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose „Pranešėjų apsauga“. Mokymų metu buvo aptartas Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas Susisiekimo ministerijoje. Buvo pakviestas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovas, kuris Susisiekimo ministerijos darbuotojams skaitė paskaitą apie naujausias sociologines apklausas, esminius Pranešėjų apsaugos įstatymo pokyčius Lietuvoje, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais.
 16. 2022 m. sausio 27 d. Susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga darbuotoja dalyvavo nuotoliniame seminare "Rizikos valdymas - vidaus kontrolės pagrindas viešajame sektoriuje".

Atnaujinimo data: 2023-11-18