Pagal 2022 gegužės 17 d. pakeitimą, išdėstantį Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymą (IX-2160) nauja redakcija, Susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) bei Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra kompetentingos institucijos, užtikrinančios sklandų tarptautinių ekonominių ir kitų sankcijų įgyvendinimą susisiekimo bei ryšių srityse Lietuvos Respublikoje.

Žemiau pateikiame pagrindines šiuo metu su susisiekimo sektoriumi susijusias sankcijas, kurių taikymas privalomas Lietuvos ūkio subjektams. Atkreipiame dėmesį, kad sąrašas nėra baigtinis  ar galutinis – Europos Sąjungos Taryba gali jį keisti, atsižvelgiant į situaciją, lėmusią sankcijų įvedimą Rusijai ir Baltarusijai.

Ūkio subjektai, kilus neaiškumams dėl sankcijų  susisiekimo  srityje taikymo, pagal veiklos ir klausimo pobūdį gali kreiptis į Susisiekimo ministeriją, LTSA, RRT dėl išsamesnio paaiškinimo, parašant užklausą elektroniniu paštu: [email protected]

Dėl kitų su susisiekimo bei ryšių sritimis nesusijusių sankcijų - kviečiame kreiptis į įstatyme nurodytas kompetentingas institucijas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18