Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – ministerija) savo veiklą, be kita ko, grindžia socialinės atsakomybės principais, tai yra į ministerijos veiklą savanoriškai įtraukiami socialiniai ir aplinkos apsaugos klausimai, o santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujamasi skaidrumo, pagarbos ir paramos žmogui, visuomenei ir gamtai vertybiniais principais.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos socialinės atsakomybės gairės patvirtintos Susisiekimo ministerijos kanclerės 2017 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr. 4-58.

Gairių tikslas - kurti ir išlaikyti pagarbius santykius ir geranorišką darbo aplinką efektyviai veiklai užtikrinti, skatinti aktyviai dalyvauti socialinėje veikloje ir didinti ministerijos darbuotojų autoritetą ir pasitikėjimą jais visuomenėje.

Šiose Gairėse:

  • apibrėžtos Ministerijos vertybės,
  • nustatyti Ministerijos darbuotojų veiklos ir elgesio principai ir normos, kurių laikomasi bendraujant su kolegomis, partneriais ir visuomene,
  • apibrėžtos socialinės atsakomybės veiklos kryptys ir iniciatyvos, kuriomis vadovaujamasi savanoriškoje socialinėje veikloje.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. Socialinės atsakomybės ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-18