Apie ministeriją

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) yra vykdomosios valdžios institucija.

Peržiūrėti PDF formatu.

Svarbiausi Susisiekimo ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą:

1. transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros srityje;

2. keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityje;

3. formuoti valstybės politiką visų rūšių transporto saugaus eismo srityje;

4. kombinuoto vežimo, transporto tranzito ir logistikos srityse;

5. elektroninių ryšių ir pašto srityse;

6. pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse.

Susisiekimo ministerijai vadovauja susisiekimo ministras.

Ministerijos struktūrą sudaro 2 departamentai, 5 grupės, 4 savarankiški skyriai. 2022 metų IV ketvirtį ministerijoje dirba 132 valstybės tarnautojai ir 46 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba trys Susisiekimo ministerijos deleguoti specialieji atašė: du transporto bei vienas telekomunikacijų ir pašto atašė. Po vieną transporto atašė dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse Kazachstano Respublikoje ir Lenkijos Respublikoje.

Susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirta 17 įmonių, įstaigų, bendrovių.

Atnaujinimo data: 2023-11-18