Europos Infrastruktūros Tinklų Priemonė

Aktuali informacija: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) administruojanti Europos Komisijos transporto, energetikos ir telekomunikacijų programas nuo 2021 m. balandžio 1 d. keičia pavadinimą ir tampa Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA).


PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014

EITP 2021-2027 m. daugiametė darbo programa (anglų k.): Europos Komisijos sprendimassprendimo priedas

2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklės (neoficialus vertimas į anglų kalbą | unofficial English version)

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklės (2014–2020 m.)


TRANSPORTO / TELEKOMUNIKACIJŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA, EUROPOS INFRASTRUKTŪROS TINKLŲ PRIEMONĖS FINANSAVIMUI GAUTI

Atnaujinimo data: 2023-11-18