>

Pranešti apie korupciją

Susisiekimo ministerija, vykdydama korupcijos prevenciją, prašo visuomenės, taip pat Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių, bendrovių darbuotojus el. paštu [email protected] pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Susisiekimo ministerijos darbuotojų veiksmus. Taip pat galite  pranešti paštu, adresu Gedimino pr. 17 , Vilnius.

Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas. Gautam Jūsų  pranešimui saugoti bus taikomi tie patys kriterijai, kurie taikomi dirbant su įslaptinta informacija.

Galite informaciją pateikti pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą. Detalesnę informaciją rasite čia.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę minėto teisės akto nustatytais terminais  Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.  

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą Susisiekimo ministerijoje, gausite pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas ir bus nagrinėjamas Susisiekimo ministerijoje Komisijų reglamento nustatyta tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu  [email protected] arba palikti pranešimą el. būdu.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt//pranesk-apie-korupcija .

Primename, kad melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-24