Biudžeto ir investicijų departamentas

Saulius KerzaBiudžeto ir investicijų departamento direktorius

1. Užtikrinti, kad butu parengtos ir patvirtintos Lietuvos susisiekimo sektoriaus plėtros iki 2050metu strategines gaires.

2.Užtikrinti, kad butu panaudotos visos Susisiekimo ministerijos administruojamos 2014-2020 m.ES investicijų programos lėšos.

3. Užtikrinti, kad butu parengti reikiami administravimo dokumentai ir sudaryta galimybe investuoti Susisiekimo ministerijos administruojamas 2021-2027 m. ES investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemones lėšas.

4. Užtikrinti, kad butu parengtas nustatytu Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities veiklu rinkliavų, tarifu, įkainiu žemėlapis.

5. Užtikrinti, kad butu padidintas Biudžeto ir investicijų departamento darbuotoju įsitraukimas į darbą, padidintas darbuotoju komandiškumas, kūrybiškumas.

Ramūnas RimkusStrateginio planavimo skyriaus vedėjas

1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projekto parengimo procesą.

2.  Koordinuoti susisiekimo plėtros iki 2050 m. strateginių gairių parengimo procesą.

3. Koordinuoti 2021-2030 m. Susisiekimo ministerijos plėtros programoje numatytų pažangos priemonių aprašymų parengimo procesą.

4. Padidinti Strateginio planavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimą į darbą, komandiškumą ir savivertę

Žydrūnas JonutisEkonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriusEkonomikos ir apskaitos skyriaus vedėjas
  1. Didinti Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyriaus darbuotojų įsitraukimą.
  2. Užtikrinti, kad būtų parengtas Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities veiklų nustatytų rinkliavų, tarifų, įkainių žemėlapis.
  3. Užtikrinti efektyvią Susisiekimo ministerijos administruojamų valstybės biudžeto lėšų stebėseną ir kontrolę
Danutė Čapienė

ES investicijų koordinavimo skyrius

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

1. Sukurti ir įdiegti 2022–2030 m. susisiekimo plėtros programoje numatytų pažangos priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą

2. Vykdyti efektyvią rizikingų projektų stebėseną siekiant, kad 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės, kurių asignavimų valdytojas yra Susisiekimo ministerija, būtų užbaigtos ir visos ES lėšos investuotos iki finansavimo laikotarpio pabaigos

3. Užtikrinti, kad būtų padidintas ES investicijų koordinavimo skyriaus darbuotojų įsitraukimas į darbą, komandiškumas, kūrybiškumas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18