Audrys VarnelėSkyriaus vedėjas

1 užduotis: Parengti Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos planavimo ir atsiskaitymo už ją dokumentus:  1. Atlikti ir dokumentuoti skyriaus audituojamų subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimą. 2. Parengti skyriaus 2023 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui. 3. Parengti skyriaus ilgalaikį 2023-2025 m. veiklos planą ir pateikti jį tvirtinti susisiekimo ministrui. 4. Parengti skyriaus 2022 m. veiklos ataskaitą ir supažindinti su ja susisiekimo ministrą.

2. Savarankiškai organizuoti skyriaus 2023 m. veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą ir užtikrinti pavedimų ir 2023 m. veiklos plane numatytų veiksmų įvykdymą.

3. Vykdyti vidaus auditų priežiūrą, kokybės užtikrinimą, teikti tik objektyvią ir pagrįstą informaciją.

4. Užtikrinti pažangos stebėsenos (veiklos po audito) vykdymą ir kontrolę.

5. Suorganizuoti pristatymą (seminarą) ministerijos tarnautojams, siekiant pasidalinti atliktų auditų pamokomis ir skyriaus įžvalgomis apie rizikingiausias audituojamų subjektų veiklos sritis, į ką atsakingi padaliniai turėtų atkreipti didesnį dėmesį savo kasdienėje veikloje ir t. t. (siekiant sukurti maksimalią pridėtinę vertę, turinį iš anksto suderinti su ministerijos ir jos padalinių vadovybe).

Atnaujinimo data: 2023-11-18