Vytautas PalevičiusGrupės vadovas

1. Užtikrinti ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimą.

2. Užtikrinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pateikto Seime paketo įgyvendinimą

3. Sudaryti Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų derinimui priežiūros komitetą.

Darius SriubasPatarėjas (turintis pavaldžių)

Atnaujinimo data: 2023-11-18