Raminta ZimbienėOrganizacijos valdymo departamento direktorė

1. Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos didinimas.

2. Atvirų duomenų ir duomenų analitikos plėtra.

3. Darbuotojų gerovės paketo užtikrinimas.

4.  Biuro patalpų ir inventoriaus atnaujinimas.

5. Pasiruošimas naujos dokumentų valdymo sistemos DBSIS paleidimui
Irena TruchanovičInformacinių sistemų skyriaus vedėja

1. Stiprinti informacinių sistemų elektroninės informacijos saugą.

2. Užtikrinti pokyčių įgyvendinimą iki 2023-12-01

3. Išlaikyti darbuotojų pasitenkinimo informacinėmis sistemomis rodiklį 90 proc. iki 2023-12-31

Dominykas NarbutasVeiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

1. Tobulinti Susisiekimo ministerijos veiklą, organizuojant KaiZen siūlymų ir procesų peržiūros dirbtuves.

2. Dalyvauti ir koordinuoti perėjimo prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) procesus.

3. Skatinti atvirų duomenų plėtrą Susisiekimo ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose

Ramunė JovaišienėViešųjų pirkimų skyriaus vedėja

1. Vykdyti viešųjų pirkimu prevencine kontrole.

2. Užtikrinti komandiruočių transporto ir apgyvendinimo paslaugu savalaikius užsakymus.

3. Skatinti Viešųjų pirkimu skyriaus darbuotoju įsitraukimą i Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir padalinio veiklą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18